Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

Σε δημοπρασία η ιστορική ταβέρνα «Αη Γιώργης» στην Αμφιλοχία

Εκτίθεται σε Δημοπρασία ενοικιάσεως για δώδεκα (12) χρόνια το επι της Εθνικής Οδού Αμφιλοχίας – Βόνιτσας ισόγειο ακίνητο ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού, πρώην ταβέρνα ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, υπό τους κάτωθι όρους :

 01. Η μίσθωση άρχεται την 1-4-2017 και λήγει την 31-3-2029.
02. Το μίσθωμα είναι πληρωτέο έως την 5ην ημέραν εκάστου μηνός εις το γραφείον του Ιερού Ναού, χωρίς πρόσθετη όχληση προς τον μισθωτή, αρχής γενομένης την 1-4-2019, παρέχεται δηλαδή διετής περίοδος χάριτος και μη καταβολής μισθώματος.
03. Ελάχιστος όρος προσφοράς για την μίσθωση του ανωτέρω περιγραφομένου ακινήτου ορίζεται το ποσόν των 220,00€ (διακοσίων είκοσι ευρώ), κατά μήνα.
04. Για τις παρατάσεις, αναμισθώσεις κ.λπ. εφαρμογή έχουν οι ισχύουσες διατάξεις περί Αστικών η Εμπορικών μισθώσεων. Η αναπροσαρμογή του μισθώματος θα είναι 7% κατ’ έτος και θα ισχύει για ένα έτος (από 1-1ου έως 31-12ου εκάστου έτους), αρχής γενομένης την 1ην Ιανουαρίου 2020.
05. Η Δημοπρασία θα είναι ανοιχτή και θα γίνει στην Αμφιλοχία στις 5-3-2017 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ από 11 π.μ. έως 12 μ. στο γραφείο του Ιερού Ναού και σε περίπτωση που δεν αναδειχθεί πλειοδότης θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 12-3-2017 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος και σε περίπτωση που και πάλι δεν αναδειχθεί πλειοδότης θα επαναληφθεί την αμέσως επόμενη Κυριακή 19-3-2017 την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος».
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ολόκληρη η διακήρυξη η οποία έχει 30 όρους είναι διαθέσιμη για κάθε ενδιαφερόμενο από το γραφείο του Κληροδοτήματος. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6974 15 22 09.
e-maistros.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο