Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017

ΣΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ: Διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

        Την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 5:00 μμ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, θα πραγματοποιηθεί πρώτα η: 
1.-ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση στις 5:00 μμ, με θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2017 και μετά η 
2.-ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στις 6:00 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης σε 18 θέματα....

Αναλυτικά.....1.-Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 17:00

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

      Σας καλούμε να προσέλθετε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.-Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και της Στοχοθεσίας του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Τομαράς)
2.-Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Τομαράς)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

*Σχέδιο προϋπολογισμού δόθηκε μαζί με την πρόσκληση στους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων.

*******************************

2.-ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10) και ώρα 18:00

      Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικά θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ –ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΛΑΪΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΝΙΤΣΑΣ». (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003735. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3.-Περί αποδοχής ένταξης της πράξης «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού συμπίεσης – μεταφοράς του Σ.Μ.Α. Αστακού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5003854. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
4.-Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.) και σύναψη 2ης συμπληρωματικής σύμβασης της μελέτης με τίτλο "Αναθεώρηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) Δήμου Ανακτορίου”. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
5.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τεχνικού Άρδευσης στη θέση ΦΟΥΣΚΙΔΙ Κάμπου Θυρρείου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
6.-Περί πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Κατούνας». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας)
7.-Ορισμός συμβούλου για διοικητική παραλαβή προς χρήση του έργου: «Αποχέτευση και Καταθλιπτικός Αγωγός Παλαίρου –Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Παλαίρου» με ανάδοχο την Κ/Ξ Γ.Θ. Λαδόπουλος ΑΤΕ – ΙΩΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ-ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ.
(Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
8.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου 2016. (Εισηγητής κ. Στούπας)
9.-Επανεκμίσθωση Δημοτικού καταστήματος στη θέση «ΠΑΛΑΙΑ ΣΦΑΓΕΙΑ» στη Δ.Κ. Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Πάντας)
10.-Σύναψη σύμβασης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας με το Δήμο Αμφιλοχίας, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η από το νόμο επιβαλλόμενη άσκηση εποπτείας επί του Κέντρου Κοινότητας από την Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας. (Εισηγητής κ. Στούπας)
11.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2017 (A κατανομή). (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
12.-Έγκριση ειδικοτήτων του 1ου ΕΠΑΛ Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κα Πανταζή)
13.-Επιλογή ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ για τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές με την χρήση χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Δημάρχου για την υπογραφή Σύμβασης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
14.-Περί σύμφωνης γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη κατάρτιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ (άρθρο 10 παρ.7 Ν.3584/2007) «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Παντελής Αποστολάκης)
15.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)
16.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους κοινοχρήστων και χρήσης δημοτικών βοσκοτόπων.  (Εισηγητής κ. Στούπας)
17.-Περί καταπολεμήσεως δάκου ελιάς με ψεκασμούς από εδάφους για το έτος 2017. (Εισηγητής κ. Πάντας)
18.-Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας εκτός της έδρας του, στην Δημοτική Κοινότητα Κατούνας (άρθρο 67 παρ.10). (Εισηγητής κ. Στούπας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
    
*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

5 σχόλια:

 1. Γιατί δεν εφαρμόζεται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων όσον αφορά τη ψήφιση του Προϋπολογισμού των Δήμων: Δεν είναι δυνατό 28 Φεβρουαρίου να συζητείται ο προϋπολογισμός του 2017;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. 1)Κύριε Τομαρά είστε Ειδικός Ταμίας του Δήμου από το 2011. Ο εισπρακτικός μηχανισμός του Δήμου δεν λειτουργεί επαρκώς. Τούτο είναι διαπιστωμένο και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι οφειλές των Δημοτών σε βάθος χρόνου είναι περίπου 5.300.000 ευρώ. Μπορείτε σας παρακαλώ να πληροφορήσετε τους Δημότες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ποιες και πότε εισηγήσεις κάνατε στη πολιτική ηγεσία του Δήμου όλα αυτά τα χρόνια;

  2)Κύριε Τομαρά μπορείτε να διαβεβαιώσετε με πλήρη ευθύνη το ΔΣ και τους Δημότες , αν στο Δήμο μας εφαρμόζεται η νομοθεσία όσον αφορά τις απευθείας αναθέσεις;

  3) Κύριε Τομαρά είστε ένας από τους ιδιοκτήτες του χωραφιού στη Κατούνα που ο Δήμος αγόρασε στην αστρονομική τιμή των 214.000 ευρώ ενώ η αντικειμενική του αξία ήταν 36.000 ευρώ.
  Ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης σε συνέντευξη του σε τοπική εφημερίδα δήλωσε ότι στην αγοροπωλησία αυτή έγινε πιθανή μεθόδευση. Σας ερωτώ ευθέως, εσείς συμμετείχατε στη πιθανή μεθόδευση κατά το Δήμαρχο κ Αποστολάκη; Γνωρίζετε κάτι συγκεκριμένο επί αυτού; Φυσικά δεν έχω κανένα στοιχείο συμμετοχής σας στη πιθανή μεθόδευση που ανάφερε ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης.

  Τις ερωτήσεις αυτές θέλω να σας κάνω κ Τομαρά στη συνεδρίαση του ΔΣ που είστε εισηγητής του προϋπολογισμού. Παρακαλώ να έχω σαφείς απαντήσεις.
  Τις διατυπώνω με αυτό το τρόπο γιατί συνήθως δεν μου δίνουν το λόγο. Βέβαια πριν τη συνεδρίαση θα σας τις δώσω γραπτώς. Θα τις δώσω γραπτώς και στο Πρόεδρο του ΔΣ από τον οποίο ζητάω το λόγο 3 λεπτά για να τις διατυπώσω.
  Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
  Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ενας ακομα αναπτυξιακος προυπολογισμος ερχεται....Αποστολακη ολο αναπτυξη εισαι με γλαστρες,κολονες,γηπεδα,και καγκελα. Ξυπνηστε ανθρωποι και παρτε τους στο ποδι ειναι μονο για το δικο τους παρτυ. Καμμια οικονομικη και αναπτυξιακη ανασα για την Βονιτσα που μαστιζεται απο φτωχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ Ο ΛΙΑΠΗΣ ΑΓΝΟΕΙΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΤΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΕΜΕ ΟΤΙ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΚΑΛΑ.
  ΘΥΜΙΟ ΠΑΡΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΛΛΙΩΣ ΔΗΛΩΣΕ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΡΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σολδάτος- Κομποτιάτης , Ο φερεντίνος ο ειδικός σύμβουλος του Σολδάτου και η δημοτική του ομάδα του , ο Αποστολάκης, ο ανεκδιήγητος Στούπας και η Δημοτική τους ομάδα κατέστρεψαν το Δήμο. Θύμιο ή μιλάς σήμερα ή σε κρατάνε γερά από κάπου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Τι λες γι αυτό αγαπητό Ξηρόμερο