FaceBook

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Τοποθέτηση και ενημέρωση του προέδρου του ΦΟΔΣΑ Κατσαμπίρη Γεώργιου για ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ

         Ο προέδρος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων κ. Κατσαμπίρης Γεώργιος με την ανακοίνωσή του - ενημέρωση κάνει λόγο για μια σειρά ενεργειών που προέβη με σκοπό την σταδιακή τακτοποίηση των θεμάτων του ΧΥΤΑ και τη συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας του.
      Πρώτα απ’ όλα, γράφει: Στην αριθ. 2/2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ γίνεται «Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2017 εκτέλεσης έργων του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας» και προτείνονται κάποιες εργασίες που δεν άπτονται των υποχρεώσεων ούτε του αναδόχου κατασκευής του έργου (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), ούτε της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ). Οι εργασίες αυτές προτείνονται για να καλυφθούν κακοτεχνίες παρελθόντων ετών και παράλληλα για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της μονάδος. (Απόσπασμα από το άρθρο του Κατσαμπίρη).
     -Ομολογεί ο ίδιος ότι οι κακοτεχνίες και οι ελλείψεις οφείλονται σε παρελθόντα έτη. Δηλαδή στον ανάδοχο του έργου. Αφού αυτός προτείνει να τις πληρώσει ο ΦΟΣΔΑ δηλαδή οι Δημότες τότε για ποιό λόγο διαμαρτύρεται αφού αυτό σημαίνει ότι η καταγγελία του Κώστα Τριαντακωνσταντή είναι πέρα για πέρα αληθινή.

     Παρότι μακροσκελής η ανακοίνωση του κ. Κατσαμπίρη δεν απαντά για την ταμπακιέρα: 
-Για το πρόστιμο που επεβλήθηκε στο ΦΟΣΔΑ δεν λέει τίποτα!
-Για ποιος ήταν παρών από τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου στην αρχική διοικητική παραλαβή του ΧΥΤΑ επί Σολδάτου δεν λέει τίποτα!
-Αν έγινε ποτέ δοκιμαστική λειτουργία με πραγματικό φορτίο και ποιος ήταν παρών από τεχνική υπηρεσία του Δήμου δεν λέει τίποτα!
-Για ποιος ελέγχει τι σκουπίδια μπαίνουν στο ΧΥΤΑ από το Δήμο δεν λέει τίποτα!
-Για τα 400.000 ευρώ χρέος που παρέλαβε από το κ. Κασόλα δεν λέει τίποτα!
-Για το ποιος Δήμος που μεταφέρει σκουπίδια χρωστά στο ΦΟΣΔΑ δεν λέει τίποτα!
-Για τους δύο εξωδικαστικούς συμβιβασμούς που έκανε με τις δύο εταιρίες δεν λέει τίποτα!
-Ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης συναντήθηκε πρόσφατα με τον υπουργό κ. Πάνο Σκουρλέτη στην Αθήνα παρουσία του Δημάρχου της Λευκάδας με θέμα την διαχείριση των απορριμμάτων;
-Για όλα τα ζητήματα του ΦΟΣΔΑ υπάρχει ενημέρωση στο δημοτικό συμβούλιο;

      Παραδόξως, η συγκεκριμένη ανακοίνωση-ενημέρωση του κ. Κατσαμπίρη δεν εστάλη καν σε εμάς για να δημοσιευθεί. Προφανώς δεν είμαστε αρεστοί γιατί «τολμάμε» να ασκήσουμε κριτική στο έργο της δημοτικής αρχής. Η ιστοσελίδα μας δε μάσησε ποτέ μπροστά σε κανέναν Δήμαρχο και ούτε θα το κάνει. Η εν λόγω δημοτική αρχή πάντως δείχνει πως κάτι φοβάται. 
    Αυτός ο επιλεκτικός αποκλεισμός του ΞΗΡΟΜΕΡΟΝΕWS, αυτό δείχνει. Φοβάται όμως κ. Δήμαρχε και κ. Κατσαμπίρη όποιος κάνει καλά τη δουλειά του; Εμείς δε μάθαμε ούτε να γλείφουμε ούτε να προσκυνάμε...

      Η δική μας δημοσιογραφική δεοντολογία, όπως έχουμε αποδείξει άπειρες φορές στο παρελθόν με τη δημοσιοποίηση ανάλογων απαντήσεων, επιτάσσει τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης του κ. Κατσαμπίρη, η οποία δημοσιεύεται στο ΚΑΤΟΥΝΑ NEWS....

Ενημερωτική επιστολή από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ακτίου Βόνιτσας και πρόεδρο του ΦΟΔΣΑ

 Λάβαμε την παρακάτω ενημερωτική επιστολή από τον Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας Κατσαμπίρη Γεώργιο* 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ ΑΙ/ΝΙΑΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΜΙΦΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗΣ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Σ.Μ.Α. ΑΣΤΑΚΟΥ» 

       Τον Μάρτιο του 2015, δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων μου ως προέδρου του ΦΟΔΣΑ 3ης ΓΕΝ Αιτ/νιας και μετά από προσωπική μελέτη και έρευνα στα σχέδια του έργου, τα τεύχη δημοπράτησης......  ......και επί τόπου στις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ Παλαίρου, απέστειλα την πρώτη μου επιστολή - όχληση προς  την επιβλέπουσα αρχή (ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ) και στον ανάδοχο κατασκευής του έργου (Κ/Ξ : ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) με θέμα «Αποκατάσταση βλαβών και ελλείψεων στο χώρο εγκατάστασης του ΧΥΤΑ Παλαίρου». Στην επιστολή τούς ενημερώνω ότι μέχρι τότε δεν είχε τεθεί σε κανονική λειτουργία το σύνολο των μηχανημάτων και ότι επιπλέον υπήρχαν πολλές εργασίες οι οποίες, ενώ ήταν εντός των συμβατικών υποχρεώσεων του έργολάβου, δεν είχαν πραγματοποιηθεί. 
     Η παραπάνω επιστολή – όχληση, είχε αριθμό πρωτοκόλλου 11/6-3-2015 (α). Στη συνέχεια ακολούθησαν εκ νέου οχλήσεις με επιπλέον πληροφορίες προς τους παραπάνω άμεσα εμπλεκόμενους. Οι επιστολές, οι οποίες βρίσκονται στο πρωτόκολλο του ΦΟΔΣΑ, έχουν ως εξής : 
β)-Αρ.πρ. 44/7-7-2015
γ)-Αρ.πρ 45/8-7-2015
δ)-Αρ.πρ 66/3-9-2015
ε)-Αρ.πρ 103/17-5-2016
στ)-Αρ.πρ 134/22-6-2016
ζ)-Αρ.πρ 150/11-7-2016

       Επιπλέον, στις ως άνω έγγραφες επιστολές – οχλήσεις, πρέπει να προστεθούν δεκάδες τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους δυο εμπλεκόμενους φορείς (επίβλεψη του έργου και ανάδοχο – Νικολόπουλο) στο διάστημα των δυο ετών από Μάρτιο 2015 μέχρι σήμερα Μάρτιο 2017.
       Σε απάντηση των παραπάνω η επιβλέπουσα αρχή προέβη στις κάτωθι εντολές αποκατάστασης βλαβών και ελλείψεων προς την ανάδοχο εταιρεία κατασκευής του έργου (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ):
1. Αρ.πρ 13/17-3-2015
2. Αρ.πρ 23/22-4-2015
3. Αρ. πρ. 11/29-1-2016
4. Αρ.πρ 67/8-4-2016
5. Αρ.πρ 198/26-9-2016

      Στο διάστημα των 2 ετών 2015-2017, μετά από αρκετές επισκέψεις στο χώρο του ΧΥΤΑ η ανάδοχος εταιρεία κατασκευής του έργου (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) αποκατέστησε το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών που της ανατέθηκε σύμφωνα με τις α/α 1-2-3-4-5 εντολές αποκατάστασης βλαβών της επιβλέπουσας αρχής.
      Ωστόσο ένα μικρό μέρος των εργασιών δεν ολοκληρώθηκε, παρόλο το παραπάνω ιστορικό οχλήσεων, και στις 24/01/2017 στο Μεσολλόγγι συστάθηκε με την αρ.πρ. 876/12/10-01-2017 απόφαση Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ, πενταμελής επιτροπή αρμόδια για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή του έργου του θέματος. 
       Από την πλευρά του δήμου μέλος και πρόεδρος ήταν η κ. Φιώρου Π. και από τον ΦΟΔΣΑ 3ης ΓΕΝ ο υπογράφων πρόεδρος και βασικός εισηγητής Γεώργιος Κατσαμπίρης. 
        Μετά από πρόταση δική μου, έγιναν δεκτές από την επιτροπή οι επιπλέον ελλείψεις και τα προβλήματα που δεν είχαν επιλυθεί μετά και από τις εντολές αποκατάστασης βλαβών α/α: 1,2,3,4,5 της επιβλέπουσας αρχής. 
     Το στάδιο της οριστικής παραλαβής ήταν η τελευταία ευκαιρία για να γίνουν από την πλευρά του εργολάβου (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) οι εργασίες που δεν είχαν γίνει από την ημέρα ολοκλήρωσης του έργου, δηλαδή από το έτος 2012! 
      Όλες οι παρατηρήσεις μου έγιναν δεκτές από την επιτροπή, η οποία συνέταξε το από 24/01/2017 Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής, τού εν λόγω έργου. Το πρωτόκολλο έγινε δεκτό από την ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ σύμφωνα με την απόφαση με Αρ. Πρωτ.: 26572/339/27-01–2017 (ΑΔΑ: ΩΛΩΞ7Λ6-ΣΒ8). Στην ίδια απόφαση δίδεται εντολή στην Διευθύνουσα Υπηρεσία για άμεση έκδοση Ειδικής Διαταγής αποκατάστασης ελλείψεων και ελαττωμάτων του έργου προς τον ανάδοχο του έργου (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής. 
      Με λίγα λόγια, μετά από πολλές προσωπικές προσπάθειες, κόπο και πιέσεις προς όλες τις κατάλληλες κατευθύνσεις, γίνεται διακοπή της παραλαβής του έργου, μέχρις ότου ο ανάδοχος (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) πραγματαποιήσει όλα όσα οι συμβατικές του υποχρεώσεις ορίζουν και δεν τα είχε κάνει όταν όφειλε, δηλαδή το έτος 2012. 
      Αλλά ούτε στη συνέχεια τα έκανε, διότι δεν ενοχλήθηκε ποτέ μέχρι την ημέρα που ανέλαβα πρόεδρος. Η πρώτη όχληση έγινε με την  αρ. πρ. 11/6-3-2015 επιστολή μου. Κατά συνέπεια, η διακοπή της παραλαβής και η έκδοση ειδικής διαταγής αποκατάστασης ελλείψεων και ελαττωμάτων του έργου προς τον ανάδοχο (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), έγινε κατόπιν παρεμβάσεων και ενεργειών του σημερινού προέδρου και κανενός άλλου!

Λειτουργία και συντήρηση ΧΥΤΑ σήμερα
      Επιπλέον, τον μήνα Ιούλιο 2016 εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ, μια εταιρεία για τη λειτουργία και τη διαχείρηση των απορριμμάτων, η οποία προέκυψε μετά από διεθνή διαγωνισμό. Με τον διαγωνισμό πετύχαμε να έχουμε μια εταιρεία με κατάλληλες προδιαγραφές και πιστοποιήσεις, όπως απαιτούνται για τέτοιου είδους εργασίες (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ). Επιπλέον με τον διαγωνισμό πετύχαμε έκπτωση περίπου 20% σε σχέση με το κόστος που πλήρωνε ο ΦΟΔΣΑ στο παρελθόν. 
      Ωστόσο οι υποχρεώσεις της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ) είναι συγκεριμένες και ορίζονται στα τεύχη δημοπράτησης, στις τεχνικές προδιαγραφές και στη μεταξύ μας σύμβαση. Δεν έχει εμπλοκή σε εργασίες που έχει αναλάβει ο ανάδοχος κατασκευής του έργου (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) και δεν έχει εμπλοκή σε εργασίες παρελθόντων ετών, εφόσον αυτές δεν έγιναν σωστά. 
      Στην αριθ. 2/2017 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΦΟΔΣΑ γίνεται «Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος 2017 εκτέλεσης έργων του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας» και προτείνονται κάποιες εργασίες που δεν άπτονται των υποχρεώσεων ούτε του αναδόχου κατασκευής του έργου (Κ/Ξ: ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΥΡΙΑ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ), ούτε της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης του ΧΥΤΑ (ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ). 
     Οι εργασίες αυτές προτείνονται για να καλυφθούν κακοτεχνίες παρελθόντων ετών και παράλληλα για βελτίωση και εκσυγχρονισμό της μονάδος. Ειδικότερα, η αποκατάσταση στη βάση των πρανών γίνεται για να καλυφθούν οι κακοτεχνίες και οι προχειρότητες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή τα έτη 2012-2013-2014, και για να μπορεί η βάση του απορριμματικού ανάγλυφου να δεχθεί περισσότερα απορρίμματα και να γίνει οικονομία χώρου. Με τον τρόπο αυτό θα είναι και πιο εύκολη η αποκατάσταση του ΧΥΤΥ στο μέλλον. Επιπλέον με την προστασία των πρανών με άργιλο θα αποφύγουμε την ανεξέλεγκτη είσοδο νερών της βροχής στο κύτταρο και κατ’ επέκταση στη μονάδα επεξεργασίας στραγγισμάτων. Όσον αφορά τις μελέτες, είναι απαραίτητες για τη νόμιμη λειτουργία και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας (νέες μέθοδοι και συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν), αλλά και για λόγους εξοικονόμησης ενέργειας του συστήματος.
     Εν τέλει, κάθε αρμόδιος που μπορεί να μας προτείνει θέματα σχετικά με την βελτίωση της λειτουργίας του ΧΥΤΑ ή έχει απορίες και ενδιαφέρεται πραγματικά για το έργο και την λειτουργία του, μπορεί να μου στείλει email, να με πάρει τηλέφωνο ή να με βρει από κοντά για περισσότερες λεπτομέρειες. Όποιος θέλει να βγάλει τα απωθημένα του ή απλά να κερδίσει τις εντυπώσεις με ένα πικάντικο σχόλιο σε στοιχεία και πληροφορίες που δεν έχουν καμία επαφή με την πραγματικότητα, ας συνεχίσει να γράφει στα ανώνυμα blogs. 

Βόνιτσα 28/03/2017
Ο πρόεδρος 
Γεώργιος Κατσαμπίρης 

* Ο Κατσαμπίρης Γεώργιος είναι πρόεδρος του  ΦΟΔΣΑ, είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ακτίου - Βόνιτσας από την ενότητα Παλαίρου, με το ψηφοδέλτιο του Δημάρχου Γιώργου Αποστολάκη "Δύναμη Πολιτών". Είναι πτυχιούχος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στην διοίκηση "Τεχνοικονομικά Συστήματα" ΜΒΑ απο το  Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  

********************************

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΣΤΙΣ 17/3/2017 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Ελλείψεις και ουσιώδη ελαττώματα στο ΧΥΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ - Διεκόπη η προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου - Ανεστάλη η έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής!

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Είναι τουλάχιστο περίεργο ένας πτυχιούχος του Πολυτεχνείου στη μια παράγραφο να λέει υπάρχουν κακοτεχνίες και ελλείψεις που έπρεπε να γίνουν πριν αναλάβει ο ίδιος ως Πρόεδρος του ΧΥΤΑ και στην άλλη παράγραφο να λέει δεν έχει υποχρέωση ο ανάδοχος του έργου. Τι τρέχει Γιώργο, μην ξευτελίζεσαι. Είσαι επιστήμονας και για λίγο χρόνο ακόμη ( 2,5 χρόνια) Δημοτικός Σύμβουλος. Σοβαρέψου.

Ανώνυμος είπε...

Για το πρόστιμο των 9.000 ευρώ στο ΦΟΣΔΑ που υπεβλήθη επί των ημερών σου δεν λες τίποτε Κατσαμπίρη. Ούτε μια συγγνώμη στους Δημότες. Για τους λόγους που υπεβλήθη το πρόστιμο ποιος φταίει; Αφού τα έκανες τόσο καλά όπως λες. Για αυτά που έλλειπαν δεν φταίει ο ανάδοχος Γιώργο ;

Ανώνυμος είπε...

Γιατί ενώ υπήρχαν οι ελλείψεις και τα ελαττώματα στο ΧΥΤΑ δεν ενημέρωσες το Δημοτικό Συμβούλιο παρά δέχτηκες να έρθουν και τα σκουπίδια από Πύργο και Ολυμπία; Έχεις τεράστιες ευθύνες Κατσαμπίρη. Είσαι Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου και όχι των εταιρειών και των εργολάβων.

Ανώνυμος είπε...

Κατσαμπίρη ξευτελίζεσαι μόνος σου. Τους Δημότες υπηρετείς όχι τους εργολάβους. Πρόσεχε τι θα υπογράψεις τελικά.

Ανώνυμος είπε...

Αγόρασες χώμα !!!! αντί 24.600 ευρώ !!!από το Ντουραντώνη και έκανες στον ίδιο Ντουραντώνη απευθείας ανάθεση για καθαρισμό πρανών στο ΧΥΤΑ άλλες 24.600 ευρώ !!!!!και έχεις το θράσος να μιλάς για παραπληροφόρηση. Αντί να σιωπάς μιλάς ανόητα και προκλητικά. Τα έμαθες γρήγορα τα κόλπα των αυτοδιοικητικών Κατσαμπίρη. Κρίμα γιατί σε ψήφισα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Κατσαμπίρης με το άρθρο του δείχνει να έχει πολλές ενοχές και επιθυμία για απολογία για το έργο του. Οι πολιτικοί μιλάνε μέσα στα θεσμικά όργανα δηλαδή στο Δημοτικό Συμβούλιο Κατσαμπίρη. Στη συνέχεια αρθρογραφούν για να ενημερώσουν τους Δημότες. Προς τι αυτή η τακτική; Θα δείξει.

Ανώνυμος είπε...

ΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΤΟΥ......ΠΑΛΙ ΘΑ ΒΓΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Συνολικά πλήρωσες Κατσαμπίρη σε εντάλματα 15.000 ευρώ!!!! για συντήρηση του διχτύου ύδρευσης!!!!! μέσα στο ΧΥΤΑ. Ποιους νομίζεις ότι κοροιδευτε Γιώργο Κατσαμπίρη και Λάκια Στούπα; Πως είναι δυνατό μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να χρειάζονται για συντήρηση 15.000 ευρώ !!!!; Ο Κασόλας είπε ότι δεν γνώριζε καν αν υπήρχε γεώτρηση. Εσείς πότε φτιάξατε τόσο μεγάλο δίχτυο ύδρευσης που να χρειάζεται για συντήρηση 15.000 ευρώ σε δύο χρόνια; Δεν στέκουν λογικά αυτά Γιώργο και Λάκια. Εκτός και αν .............μέλι γλυκό είναι. Καταλάβατε νομίζω.

Ανώνυμος είπε...

Aυτά Δήμαρχε Αποστολάκη έλεγε ο Παντελής τις προάλλες
Pantelis Apostolakis Καλησπέρα και από μένα . Όποιος θέλει ας έρθει την Κυριάκη που θα ασχοληθώ εγώ προσωπικά στο να κόψω τα χόρτα στο πίσω μερος του ( ή όσα προλάβω) του Παιδικού Στσθμού της Βόνιτσας . Τα υπόλοιπα είναι περιττά . Οι ενεργοί και ευαισθητοποιημένοι πολίτες ας έρθουν να βοηθήσουν . Οι υπόλοιποι ας συνεχίσουν να βγάζουν την χολή τουΣ και την πικρία τουΣ . Για την ώρα συγκέντρωσης να επικοινωνήσουν μαζί μου . Θα τους παρέχω γάντια και σακούλες . Ευχαριστώ
Μου αρέσει! · Απάντηση · 7 · 24 Μαρτίου στις 12:54 π.μ. · Τροποποιήθηκε
Ευαγγελος Πατσης
Ευαγγελος Πατσης Pantelis Apostolakis ΑΝ ΈΧΕΙΣ ΚΈΡΑΣΜΑ ΜΠΟΥΓΆΤΣΑ , ΠΕΤΆΓΟΜΑΙ 😊😊😊😊😊
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 24 Μαρτίου στις 12:58 π.μ.
Pantelis Apostolakis
Pantelis Apostolakis Οτι θέλει ο Βαγγέλης ... καφεδάκι , νεράκι , μπουγάτσα , εθελοντισμός και χαβαλεΣ .
Μου αρέσει! · Απάντηση · 1 · 24 Μαρτίου στις 1:01 π.μ. · Τροποποιήθηκε

Σήμερα έκοψε 1.000 ευρώ για το καθάρισμα του προαυλίου. Τι δεν κατάλαβες Δήμαρχε; Τι δεν καταλάβατε Δημοτικοί Σύμβουλοι;

Ανώνυμος είπε...

Βλάκα Κατσαμπίρη ,σου φόρτωσαν όλες τις αμαρτίες τους οι προηγούμενοι και δεν κατάλαβες τίποτε. Τώρα τράβα κουπί. Τόσο ο ΧΥΤΑ όσο και ο βιολογικός της Παλαίρου είναι θλιβερές ιστορίες πολλών χρόνων πριν.

Ανώνυμος είπε...

Το χώμα που αγόρασε από το Ντουραντώνη πλήρωσε 15.000 ευρώ !!!!!!. Δεν ντρέπεσαι ρε Κατσαμπίρη που αγόρασε ο Δήμος , ο ΦΟΣΔΑ χώμα από εργολάβο. Έχεις την αναίδεια και λες ότι παραπληροφορούν οι Δημότες σε βάρος σου. Ντροπή σου.

Ανώνυμος είπε...

Κατσαμπίρη το ρητό που έγραψε ο Κώστας φαίνεται δεν το κατάλαβες. Τώρα αφού σε ρεζίλεψαν θα χορεύεις όπως αυτοί θέλουν. Δεν πρόσεξες Γιωργάκη τους Δαναούς.

Ανώνυμος είπε...

Θύμιο Φερεντίνο, Κασόλα Θανάση, Στρατηγέ Γεροκωστόπουλε που είστε; Τι λέτε για όλα αυτά; Συμφωνείτε να πληρώσουν οι Δημότες αυτά που η επιτροπή παραλαβής είπε να τα φτιάξει ο ανάδοχος και σταμάτησε τη παραλαβή;