Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Προειδοποίηση δήμων: Φυλάκιση & πρόστιμο για όσους δεν καθαρίζουν οικόπεδα, ακάλυπτους χώρους


Την υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους υπενθυμίζουν ο ένας μετά τον άλλο οι δήμοι στους δημότες τους.....
Τονίζουν, δε, ότι σε διαφορετική περίπτωση ισχύουν οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 (παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β’) του Ν.3852/2010 (Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και οι παραβάτες τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.


Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ.26 του Ν.3852/2010 («Καλλικράτης»): «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».
Φυλάκισης έως τριών μηνών


Να σημειωθεί ότι το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα προβλέπει ότι: «Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλει βαρύτερη ποινή, όποιος: α) κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί να προκύψει από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα και β) παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή, και ιδίως η αστυνομική, για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού».


Όπως σημειώνουν δήμοι, ξεκίνησε την 1η Μαΐου και θα διαρκέσει έως την 31η Οκτωβρίου 2020 η αντιπυρική περίοδος. Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μ. από τα όριά τους, υποχρεούνται να προβούν στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών και αντικειμένων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος ΒΆ) Πυροσβεστική Διάταξη. Επίσης, απαγορεύεται εντός αυτών το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών.


aftodioikisi

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στα οικόπεδα είναι μόνο το πρόβλημα? ήθελα να γνωρίζω τι προβλέπει ο Νόμος για τα σκουπίδια που πετιούνται στους δρόμους και στα ρέματα, τα οποία πέρα απο την μόλυνση και την ασχήμια πολλές φορές προκαλούν φωτιές.
Εδω ο Δήμος Ξηρομέρου έχει σκοπό να ξεκινήσει την αποκατάσταση των χώρων αυτών και να επιβάλει πρόστιμα όπου χρειάζεςται?

Ανώνυμος είπε...

Πρόβλημα επισης ειναι και τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα στους δρομους!Έλεος ας γίνει κατι! Σκουριαζουν παρατημένα

Ανώνυμος είπε...

Συμφωνώ με τον 3.39 και να προσθέσω ότι εχει διαπιστωθεί, σε περίπτωση που κάποιος αδιαφορεί να καθαρίσει το οικόπεδό του, ο Δήμος δεν ασχολείται καθόλου για τις περαιτέρω ενέργειες από δικής του πλευράς προβάλοντας διάφορες δικαιολογίες π.χ. δεν έχω το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη για να επικοινωνήσω, έχω πολύ δουλειά κ.λ.π. Όταν λοιπόν αναρτάται μια ανακοίνωση από το Δήμο οφείλετε ως υπεύθυνοι υπάλληλοι να ακολουθείτε τις διαδικασίες διαφορετικά σπιτάκι σας διοτι όπως ξέρετε υπάρχουν πολλοί άνεργοι που όταν ακούνε τέτοιες δικαιολογίες τρελαίνονται και αηδιάζουν μαζί. Μην προκαλείτε λοιπόν και κάντε τη δουλειά σας άλλωστε γι αυτό πληρώνεστε. Καλημέρα σε όλους.