Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Διαχρονική τακτική. Βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Τυχαία; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.

 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ:  
"-Διαχρονική τακτική της πολιτικής ηγεσίας. Βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Τυχαία; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.  
-Υπηρεσιακοί παράγοντες είστε οι εγγυητές της νομιμότητας. Προσέχετε τις υπογραφές σας"

ΔΗΜΟΣ  ΑΚΤΙΟΥ  ΒΟΝΙΤΣΑΣ 

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ από τη σύσταση του μέχρι σήμερα.

Είμαι στη διάθεση κάθε Διοικητικής Αρχής, κάθε Ελεγκτικής Αρχής και κάθε Εισαγγελικής Αρχής. 

 

Γράφει ο  Κώστας Θ. Τριαντακωνσταντής 
Μαθηματικός

Μέλος της Επιτροπής ΔιαβούλευσηςΑγαπητοί  Αναγνώστες

Διαχρονική τακτική. Βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Τυχαία; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ.
 
Σήμερα ανοίγουμε ένα θέμα ,το οποίο έχει να κάνει με τη κίνηση των οχημάτων του Δήμου μας.  Ένα θέμα κομβικής σημασίας για το Δήμο μας. Συγκεντρώνω στοιχεία για το θέμα χρόνια τώρα και γνωρίζω πάρα πολλά, τα οποία σταδιακά  θα βγούνε στον αέρα για να ενημερωθείτε με τη γνωστή εγκυρότητα και βεβαίως με την απαιτούμενη τεκμηρίωση.   
Τα οχήματα του Δήμου μας  είναι κρατικά οχήματα και περιουσία των Δημοτών. ......
Για να κινηθεί ένα όχημα του Δήμου (και γενικότερα ένα κρατικό όχημα) πέραν, της αυτονόητης κατάστασης του, σε ότι αφορά την ασφάλεια των επιβαινόντων σε αυτό, της άριστης  συντήρησης του, της νόμιμης ύπαρξης σχετικών προϋποθέσεων δίπλωμα, άδεια, ασφάλεια κλπ, την ύπαρξη επάρκειας καυσίμων κλπ απαιτείται και η λεγόμενη εντολή  πορείας.  

 
Χωρίς την εντολή πορείας   απαγορεύεται να τεθεί σε κίνηση οποιοδήποτε κρατικό όχημα.  Η εντολή περιλαμβάνει  ορίζει  ημερομηνία, είδος οχήματος, ώρα έναρξης της κίνησης, τόπος προορισμού, σκοπός κίνησης του οχήματος, επιβαίνοντες στο όχημα , ώρα επιστροφής με το τελικό παρκάρισμα σε συγκεκριμένο χώρο.
Σύμφωνα με το νόμο  σε κάθε Δήμο ορίζεται με απόφαση του Δημάρχου ένας Αντιδήμαρχος με αρμοδιότητα τον μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου και γενικότερα σε ότι αφορά τα οχήματα του Δήμου μας.   
Στο Δήμο μας τη τρέχουσα Δημοτική περίοδο, από 01-09-2019 μέχρι σήμερα  την αρμοδιότητα αυτή έχει ο Αντιδήμαρχος κ Τσακάλης Κων/νος. Αυτό ορίζει  η με αριθμό 76/2019 απόφαση του Δημάρχου, η οποία αναρτημένη στη διαύγεια με ΑΔΑ :   9 Ο 83Ω6Ζ –ΕΥΚ με αριθ πρωτ 10063 ημερ 02-09-2019 και θέμα 
"Ορισμός Αντιδημάρχων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων". Συγκεκριμένα
3. Τον κ Κωνσταντίνο Τσακάλη του Νικολάου με τις παρακάτω καθ΄ ύλην αρμοδιότητες για όλες τις Δημοτικές Ενότητες: 
Η ευθύνη οργάνωση και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της αποθήκης υλικών. 
Η ευθύνη παρακολούθησης, συντήρησης, καλής λειτουργίας και συμπλήρωσης του μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου. κλπ
Φυσικά η αρμοδιότητα του Δημάρχου κ Αποστολάκη και η αρμοδιότητα του Αντιδήμαρχου Οικονομικών κ Βίτσα είναι αυτονόητες.
 Τα τρία αυτά πολιτικά πρόσωπα μαζί με τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου   έχουν τη πολιτική και διοικητική ευθύνη στη δράση αυτή του Δήμου. 
Σήμερα και το επόμενο χρονικό διάστημα θα βγούνε πολλά στον αέρα.  Έχω πλήρη εικόνα για τις δαπάνες που αφορούν τη κίνηση των οχημάτων του Δήμου. Το τελικό άθροισμα των δαπανών αυτών  με άφησε άναυδο και θα σας αφήσει άναυδους  μόλις το πληροφορηθείτε.  Καταργείται κάθε έννοια λογικής, ανάγκης  και καταργούνται οι απλές πράξεις της Αριθμητικής.
Θα ξεκινήσουμε (και όχι τυχαία) με ένα θέμα, το οποίο είναι πολύ σοβαρό.  Αρχίζουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της υπόθεσης αυτής για τη πλήρη ενημέρωση σας.  Παρακαλώ διαβάστε και αξιολογείστε τα παρακάτω.
Στη διαύγεια του Δήμου μας με ΑΔΑ : ΨΒΧΕΩ6Ζ-Φ66  με αριθ πρωτ 7990 και ημερομηνία 20-07-2020 υπάρχει η παρακάτω απόφαση, της οποίας αποσπάσματα  δημοσιεύουμε παρακάτω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΒΟΝΙΤΣΑ   20-07-2020

                                                                                                                        Αριθ Πρωτ :  7990 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΑΣ

Π.Ε ΑΙΤ/ΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ: «Έγκριση κατ’ εξαίρεση οδήγηση κρατικού  οχήματος  του   Δήμου Ακτίου—Βόνιτσας ».

ΑΠΟΦΑΣΗ   Νο 82/2020

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ

΢ Έχοντας Υπόψη  :

1.κλπ

12.

Τις διατάξεις του  άρθρου  24, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 64/14-03- 2020 τεύχος  Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα  αντιμετώπισης της  ανάγκης περιορισμού   διασποράς του  κορωνοιου COVID-19»,

13. Το γεγονός ότι διαθέτει  την  απαιτούμενη άδεια οδήγησης

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Την  κατ’ εξαίρεση οδήγηση των  μηχανημάτων έργου  από τον υπάλληλο  του Δήμου μας  χχχχχχχχχχχχ,  ο οποίος δεν κατέχει  νομοθετημένη θέση χειριστή μηχανημάτων έργου,  διότι είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη, καθώς  ο Δήμος καλύπτει έκταση  660.000 περίπου στρέμματα , και τρείς  Δημοτικές  Ενότητες με διαφορετικά  χαρακτηριστικά.

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡ ΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

χχχχχχχχχχχχχ

ΜΕ 116182

ΜΕ 116183

ΜΕ 140400

JCB

JCB

JCB

ΟΔΗΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

 

Για τη κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου μας, όποτε αυτές προκύπτουν κι εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος υπάλληλος με ειδικότητα  Χειριστή Μηχανημάτων  ‘Εργου.

Κλπ

Η απόφαση μας ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της και μέχρι δύο (2) έτη.

Συνημμένα:

Άδεια Χειριστή Μηχ/των Έργου

                                       Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                      ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

Επομένως εδώ έχουμε μηχανήματα έργου , στα οποία ορίζεται ο χειριστής τους.

  Ρώτησα και έμαθα ότι τα οχήματα που χαρακτηρίζονται ως JCB  είναι οι λεγόμενες τσάπες.

Πάμε παρακάτω.  Εδώ σας παρουσιάζω αποσπάσματα από Χρηματικά Εντάλματα Πληρωμής  καυσίμων  που έχουν αναφορά τα παραπάνω οχήματα. Παρακαλώ δείτε και εντοπίστε προσεκτικά το χαρακτηρισμό των ανωτέρω οχημάτων.

1)      Με ημερομηνία 04/03/2021 στη διαύγεια με ΑΔΑ : 6816Ω6Ζ-ΛΙΕ είναι αναρτημένο το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής  με αριθμό εντάλματος 203 της σειράς εντάλματος Α .  Αιτία πληρωμής αναφέρεται , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου ΜΕ 140400 ΔΕ Ανακτορίου μηνός Φεβρουαρίου 2021(Σύμφωνα με το άρθρο 160 του Ν.3463/2006) το ποσό των 2.049, 59 ευρώ και δικαιούχο τον χχχχχχχχχχχχχχχχ.
2)      Με ημερομηνία 05/04/2021 στη διαύγεια με ΑΔΑ : 69ΩΒΩ6Ζ-ΡΜ0  είναι αναρτημένο το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής  με αριθμό εντάλματος 321 της σειράς εντάλματος Α .  Αιτία πληρωμής αναφέρεται , Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου ΜΕ 140400 ΔΕ Ανακτορίου μηνός Μαρτίου  2021, το ποσό των 1.099, 45  ευρώ και δικαιούχο τον χχχχχχχχχχχχχχχχ.
3)      Με ημερομηνία 05/04/2021 στη διαύγεια με ΑΔΑ : Ψ7ΞΩΩ6Ζ-Ν63   είναι αναρτημένο το Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής  με αριθμό εντάλματος 295 της σειράς εντάλματος Α.  Αιτία πληρωμής αναφέρεται, Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικού μέσου ΜΕ 116183  ΔΕ  Μεδεώνος  μηνός Μαρτίου  2021, το ποσό των 1.501, 62   ευρώ και δικαιούχο την χχχχχχχχχχχχχχχχ.

ΣΧΟΛΙΟ

Τα ΧΕΠ  έχουν τις υπογραφές  υψηλά ιστάμενων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου τα ονόματα, των οποίων σήμερα δεν θα δημοσιεύσω.  Αν συνεχιστεί η τακτική αυτή ΘΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΩ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ τους.

 Δεν είναι απειλή, είναι μήνυμα σε εργαζόμενους  να προστατεύσουν τον εαυτόν  τους. Δεν είστε εκτελεστικά όργανα των αιρετών, είστε οι εγγυητές της νομιμότητας. Ασφαλώς είστε υπεύθυνοι για τις επιλογές σας.  ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ.

Αγαπητοί Συνδημότες

Ασφαλώς θα διαπιστώσετε ότι τα μηχανήματα έργου (τσάπες) ονομάζονται στα ΧΕΠ   μεταφορικά μέσα.

Βεβαίως εδώ πρόκειται για μια διαχρονική τακτική της Δημοτικής Αρχής του κ Αποστολάκη (δεν πρόκειται για λάθος εκ παραδρομής). Ζητείται διάψευση.  Όποιος έχει πολιτικό ανάστημα να βγει επωνύμως να μιλήσει.

Κατά τη γνώμη μου, αυτή η τακτική δεν είναι τυχαία.  Δεν γράφω σήμερα τίποτε παραπάνω. Αυτά που θέλω να γράψω τα έχω στο αρχείο μου και με τα απαραίτητα στοιχεία θα δημοσιευτούν σε κατάλληλο πολιτικό χρόνο και όχι μόνο. 

Στέλνω ένα μήνυμα με αποδέκτες πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Σεβαστείτε του νόμους, σεβαστείτε το δημόσιο χρήμα το οποίο δαπανάται με νόμους.

Ενημερωθείτε, σκεφτείτε, αποφασίστε.  ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ  ΣΥΝΕΧΕΙΖΕΤΑΙ.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ

Τώρα πως τα μηχανήματα έργου (οι τσάπες) και το φορτηγό ( που με άλλη απόφαση ορίστηκε να οδηγεί ο Αντιδήμαρχος κ Τσακάλης)   θα εμποδίσουν την εξάπλωση της πανδημίας  είναι αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής να σας εξηγήσει.  Απορώ πως δεν εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια. 

30 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Η διαπλοκή και η διαφθορά σε όλο το μεγαλείο της. Δυστυχώς κάποιοι δεν σέβονται τίποτε. Νομίζουν ότι κληρονόμησαν και το Δήμο.

Ανώνυμος είπε...

Πιάνονται συνεχώς με τη γίδα στη πλάτη. Νομίζουν ότι φταίει η γκέσα η γίδα που σκαρφάλωσε τον ώμο τους. Θα τα πληρώσετε όλα αυτά. Ο Θεός βλέπει.

Ανώνυμος είπε...

Επιστημονική διαπλοκή , βρωμιά και κατέλα. Ευτυχώς που ο Κώστας τα ξεσκεπάζει.

Ανώνυμος είπε...

ΞΥΠΝΑ ΘΕΕ ΚΑΙ ΔΩΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΕ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΦΑΝΕ ΚΑΙ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ.

Ανώνυμος είπε...

Με την αποθήκη των καυσίμων που πήγες στον εισαγγελέα τι νέα έχεις ; Η πάει κουκούλωμα και αυτό και έτσι τζάμπα τους κατηγορείς ;

Ανώνυμος είπε...

Εδώ πρόκειται για τεράστιο σκάνδαλο. Δημοτικοί Σύμβουλοι η σιωπή σας , σημαίνει πολιτική, ηθική και όχι μόνο συνενοχή.

Ανώνυμος είπε...

7:47 μμ Αυτός που πάει στον εισαγγελέα μία υπόθεση δεν τη κουκουλώνει. Ο εισαγγελέας κάνει τη δουλειά του. Μην βιάζεσαι. Κάνε υπομονή. Όλα στο καιρό τους.

Ανώνυμος είπε...

Nα ρωτήσετε το Τσακάλη Κώστα σε ποια αποθήκη καυσίμων του Δήμου παρέδωσε το 2019 καύσιμα; Τρείς οδηγοί του Δήμου το βεβαιώνουν και το υπογράφει ο Δήμαρχος. Τότε ήταν μέλος της εταιρείας Ν. Τσακάλης και ΣΙΑ ο Τσακάλης Κώστας. Υπάρχει αποθήκη καυσίμων στο Δήμο; Υπάρχει αποθήκη καυσίμων στη ΔΕ Παλαίρου; Δήμαρχε και Αντιδήμαρχε προβείτε σε διάψευση αν έχετε πολιτικό ανάστημα. Εσύ Τάκη Βίτσα γιατί μπλέκεται σε αυτά; Μήπως σε κρατάνε από κάπου;

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΦΟΥ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΓΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΑ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΚΑΡΙΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΕ ΑΠΟ 15 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΠΑΞΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ.ΝΤΡΟΠΗ ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ.

Ανώνυμος είπε...

Αν γράφανε μηχάνημα έργου τότε θα έπρεπε να αναφέρουν και το έργο. Αφού όλα τα δίνουν απευθείας αναθέσεις , αυτό σημαίνει ότι πιάνονται με τη γίδα στη πλάτη. Το κατάλαβες ψηφοφόρε πως παίζετε το παιχνίδι;

Ανώνυμος είπε...

Κασολα και Μασούρα καθίστε να τα βρείτε και κατεβείτε στις εκλογές να ξεβρωμισουμε. Δε βλέπετε τι γίνεται?

Ανώνυμος είπε...

Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει κασολας μασουρας καρελου Μωραΐτης όλοι μαζί να σπάσει αυτό το απόστημα το καριολικο δεν βλέπετε τι γίνεται νομίζουν ότι ο δήμος είναι το τσιφλίκι του πατερα τους κλειστό το κυκλωμα είπε η κυρία Καρελου και πεντε έξι στην μάσα Κυριε Βίτσα για πες μας τι γίνεται??

Ανώνυμος είπε...

Ας ενωθούν αυτοί και είμαστε κι άλλοι. Δεν πάει άλλο. Να τελειώσει το πάρτυ. Καλόπερνάτε κάποιοι σε βάρος του δήμου.

Ανώνυμος είπε...

Κουνάνε το χέρι στους Δημότες. Είναι χωμένοι μέσα στη παρανομία. Ξεπέρασαν και τους κομματάρχες της Δεξιάς στις δεκαετίες του 50 και του 60. Ντροπή σας.

Ανώνυμος είπε...

Ο επί των έργων Αντιδήμαρχος Πάντας τι λέει για όλα αυτά; Σε ποια έργα δούλεψαν τα μηχανήματα; Ποιοι τα παρέλαβαν τα έργα αυτά;

Ανώνυμος είπε...

ΠΑΝΤΟΥ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΑΝΕ ΜΕ ΤΙΣ ΚΛΩΤΣΙΕΣ ΚΑΛΑ ΕΔΩ ΤΟΣΟ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΕΧΟΥΜΕ;

Ανώνυμος είπε...

H απύθμενη πλεονεξία όταν συνοδεύεται από βλακεία είναι συνταγή αποτυχίας. Παιδιά ξεπεράσατε κάθε όριο.

Ανώνυμος είπε...

Aυτοί και 2-3 της Τεχνικής Υπηρεσίας παίζουν όλο το παιχνίδι. Τα πάντα ξεκινούν από το γνωστό υπόγειο που καθοδηγεί ο Αρχιερέας. Φυσικά όλοι αυτοί βοηθιούνται από ΄εξωθεσμικούς παράγοντες. Το κατάλαβες;

Ανώνυμος είπε...

ΜΠΡΑΒΟ 11:11 ΓΙΑ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΤΟ ΔΙΕΥΘΑΡΜΕΝΟ ΤΟ ΠΙΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΙΟΛΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΕΙΤΕ ΛΕΓΕΤΕ ΜΑΣΟΥΡΑΣ ΕΙΤΕ ΛΕΓΕΤΕ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΕΙΤΕ ΛΕΓΕΤΕ ΚΑΣΟΛΑΣ.ΓΙΑΤΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΟΤΙ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΕ Η ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΒΓΑΖΕΙ ΔΗΜΑΡΧΟ.

Ανώνυμος είπε...

Αφού δεν μπορούν να κάνουν ένα έργο με λεφτά του δήμου προσπαθούν με τις τσάπες να κάνουν ρουσφέτια για να έχουν τον κοσμακη υποχρεωμένο.

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΥ 12:15 ΠΗΓΕΝΕ ΓΙΑ ΥΠΝΟ ΚΑΙ ΒΑΛΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΝΗΝΤΑΕΥΡΩ ΠΟΥ ΣΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΚΑΡΙΟΛΗΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΞΙΛΑΡΙ ΣΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΆΡΕΙΣ ΤΣΙΓΑΡΑ ΑΥΡΙΟ ΚΑΙ ΚΑΦΕ ΑΝΤΕ ΜΠΡΑΒΟ ΠΟΥ ΕΜΑΘΕΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ.

Ανώνυμος είπε...

Εδώ βλέπουμε μια κλασσική περίπτωση Λυσσασμενων αιμοδιψων βαμπίρ 4 στον αριθμό. Το ένα γράφει και τα άλλα 3 σχολιάζουν. Ο Κώστας είτε δεν γνωρίζει είτε το κάνει εσκεμμένα και λέει αρλουμπες όπως του λένε κάποιοι γνωστοί επιτήδειοι. Γαβ γαβ γουβ έτσι κάνουν τα σκυλια.

Ανώνυμος είπε...

ΕΣΥ ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΟ ΠΩΣ ΚΑΝΕΙΣ ΓΟΥΒ ΓΟΥΒ ΜΑΝΤΡΟΣΚΥΛΟ ΡΕΤΑΛΙΑ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ .

Ανώνυμος είπε...

Τρύπωσαν οι αυθεντικοί υβριστές, αυτά τα κοινωνικά ρεντίκολα και πολιτικά ρετάλια. Και που να έρθουν οι μεγάλες φουρτούνες και οι παγεροί βοριάδες.

Ανώνυμος είπε...

1;56 Επι της ουσίας τι έχεις να πείς; Γιατί τα μηχανήματα έργου τα μετατρέπετε σε μεταφορικά μέσα; 'Οσο για τα σκ@λιά μάλλον εξ ιδίων κρίνεις τα αλλότρια. Αν έχεις πολιτικό ανάστημα βγες επώνυμα και γράψε ονόματα. Τα δικά σου θα βγούνε στον αέρα εντός ολίγου, έχω πληροφορίες. Ρώτησα το Κώστα για το σχόλιο σου , μου είπε άφησε τους στη πλάνη τους και στις αθλιότητες τους , δεν ασχολούμαι με αυτούς. Τον ξέρω ποιος είναι. Ραντεβού στα γουναράδικα να τους πεις μου είπε ο Κώστας. Να το δημοσιεύσω τον ρώτησα. Βεβαίως μου είπε.

Ανώνυμος είπε...

Κουραστηκαμε, πηγαίνετε επιτέλους στη δικαιοσύνη αλλιώς να χαμε να λεμε

Ανώνυμος είπε...

Ο Κώστας έχει πάει σωρεία υποθέσεων στη Δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κάνει την δουλειά της. Ο Κώστας σέβεται τη δικαιοσύνη. Αλλά 4:15 μμ πάρτε θέση επί της ουσίας. Συμφωνείτε με αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή; Αν βέβαια κουραστήκατε , ξεκουραστείτε. Αν θέλετε υποθέσεις να πάτε στη δικαιοσύνη τα στοιχεία είναι δημοσιευμένα στα άρθρα του Κώστα. Δεν σας κάνει εντύπωση η σιγή της Δημοτικής Αρχής; Ξέρουν τι έρχεται και για αυτό έχουν χάσει τον ύπνο τους.

Ανώνυμος είπε...

ΟΛΟ ΤΟ ΚΑΡΙΟΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΚΡΙΒΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΠΟΛΗ ΣΥΝΤΟΜΑ.

Ανώνυμος είπε...

10:56 ΜΑΘΕ ΠΡΩΤΑ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΝΟΙΞΕ ΛΙΓΟ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΟΥ ΝΑ ΔΕΙΣ ΤΟ ΣΑΝΟ ΠΟΥ ΣΟΥ ΣΕΡΒΙΡΟΥΝ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ ΤΙ ΘΑ ΨΗΦΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ. ΠΟΛΑ ΠΟΛΑ...

Ανώνυμος είπε...

Πρώτη φορά βγαίνουν στην επιφάνεια με αδιάσειστα στοιχεία πως λειτουργεί το σύστημα που έχει την υπογραφή του Αρχιερέα της διαπλοκής και της διαφθοράς. Τα εξαπτέρυγα του Αρχιερέα είναι γνωστά και βγήκαν στο φως. Τριαντακωνστανή σε ευχαριστούμε και προχώρα.