Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Φωτοβολταϊκά πάρκα Πλατός 1-4 / 59 MWp στην Αμφιλοχία.

φωτογραφία αρχείου
 
     Η ABO Wind αναπτύσσει τα φωτοβολταϊκά πάρκα «Πλατός 1», «Πλατός 2», «Πλατός 3» και «Πλατός 4» (ΡΑΕ ΑΔ-06267, ΑΔ-06268, ΑΔ-06269 και ΑΔ-06270), στην Δ.Ε. Αμφιλοχίας, του Δήμου Αμφιλοχίας. Στη φάση λειτουργίας τους τα πάρκα θα παράγουν ετήσια 94 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας, οδηγώντας στην αποφυγή έκλυσης 94 χιλ. τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα (και άλλων επιβλαβών για την υγεία ρύπων).

     Η σύνδεση των έργων προγραμματίζεται να γίνει στο δίκτυο 150kV (υψηλή τάση) του ΑΔΜΗΕ, μέσω ενός νέου υποσταθμού, ο οποίος θα δημιουργήσει νέο ηλεκτρικό χώρο στην περιοχή. Στον νέο αυτό υποσταθμό θα μπορέσουν να συνδεθούν και έργα τρίτων μικροεπενδυτών με χαμηλό κόστος.

Θέση εγκατάστασης 

Ο αρχικός προγραμματισμός (2019) ήταν τα έργα να καταλάβουν συνολική έκταση 815 στρεμμάτων. Η διαρκής πρόοδος της τεχνολογίας των φωτοβολταϊκών έχει ήδη κάνει δυνατή τη μείωση της έκτασης εγκατάστασης κατά 25%. Σημειώνεται, ότι, στην πραγματικότητα, λιγότερο από το 50% της έκτασης αυτής θα καταληφθεί από φωτοβολταϊκά πλαίσια, καθώς οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες εναλλάσσονται με ελεύθερους διαδρόμους, για λόγους μη αλληλοσκίασής τους.
Η γη στην οποία θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πάρκα είναι δημόσια και ιδιωτική, δασική, όπου επιτρέπεται η χρήση αυτής της τεχνολογίας, σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία. Η περιοχή δεν περιλαμβάνεται σε κάποια ζώνη ειδικής προστασίας, Natura κλπ. Για τα έργα έχουν εκπονηθεί και κατατεθεί οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Φορέας

Φορέας ανάπτυξης των έργων είναι η εταιρεία ABO Wind Hellas AE, η εξ ολοκλήρου ελεγχόμενη ελληνική θυγατρική της ABO Wind AG, μιας γερμανικής εταιρεία που δραστηριοποιείται εδώ και 25 έτη στην ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία έργων ανανεώσιμών πηγών ενέργειας (διαβάστε περισσότερα στο www.abo-wind.gr)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: