FaceBook

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ, που είχε αναβληθεί λόγω μη απαρτίας -Την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 Ιουλίου 2018

         Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για την Τρίτη 10 Ιουλίου 2018, Τακτική συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου αναβλήθηκε, λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας. 
       Η Συνεδρίαση μετατίθεται για την ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, ώρα 19:00 μμ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα.
         Επίσης στα θέματα της ημερησίας διάταξης προστίθενται και άλλα 4 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων....

Να θυμηθούμε και τα θέματα που βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη:

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

1.-Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως Επίτιμου Δημότη Ακτίου-Βόνιτσας και την απονομή μεταλλίου του Δήμου στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
2.-Λήψη απόφασης για την ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη Ακτίου-Βόνιτσας του συγγραφέα κ. Νικόλαου Βερνύκου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
3.-Έγκριση και ψήφιση δαπάνης στα πλαίσια της φιλοξενίας του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας- αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).

4.-Περί αποδοχής ένταξης και πίστωσης του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ (ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ -ΛΕΥΚΑΔΑΣ)» στο ΠΔΕ 2018 και περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου και διενέργειας διαγωνισμού, και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης. (Εισηγητής κ Ασπρογέρακας Νικόλαος)
5.-Περί αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ  ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ και διενέργειας διαγωνισμού. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
6.-Συζήτηση και λήψη Απόφασης για την ανάθεση με διαπραγμάτευση της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ – ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019” (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
7.-Τροποποίηση της αρίθ.81/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για ορισμό νέου εκπροσώπου του Δήμου για το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης(ΚΔΒΜ). (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
8.-Έγκριση του πρακτικού δημοπράτησης ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια  με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ και ανάθεση της προμήθειας με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, συμφώνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2, εδαφ. α΄, του Ν. 4412/2016. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
9.-Περί  παράτασης μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή «Μονοβάλτα» της Τ.Κ. Μοναστηρακίου της ΔΕ Ανακτορίου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)  
10.-Τροποποίηση του  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας». (Εισηγητής κ. Αποστολάκης Παντελής) 
11.-Ορισμός συμβούλου για διοικητική παραλαβή προς χρήση Μετατοπισμένων αγωγών Δεξαμενής Ύδρευσης Βόνιτσας και λοιπών μετατοπισμένων δικτύων στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή οδικής σύνδεσης της περιοχής Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Βορρά Νότου. Τμήμα Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 22+500».  (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
12.-Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Δυτικής και Ανατολικής εισόδου Βόνιτσας», μέχρι 31/12/2018. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)
13.-Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών του Δήμου μας(ναυαγοσώστες). (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 
14.-Περί έγκρισης επιχορήγησης Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (Εισηγητής κ. Δήμαρχος). 
15.-Περί επανεκμίσθωσης αγροτεμαχίου στη θέση Βοιδολίβαδο στη Δ.Κ. Βόνιτσας 5 στρεμμάτων,  η μίσθωση έληξε 20/06/2018. (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
16.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Δρόμων – Αποκαταστάσεις – Επούλωση λακκουβών στη θέση ΜΑΡΙΝΕΣ». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
17.-Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.), του έργου:   «ΒΕΛΤΙΩΣΗ  ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΠΑΛΑΙΡΟΥ - ΠΟΓΩΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟΥ» (Εισηγητής κ. Φραδέλος Κων/νος)
18.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Περιοχής Ακτίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
19.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση οπών οδοστρωμάτων Δ.Ε. Ανακτορίου». (Εισηγητής κ. Ασπρογέρακας Νικόλαος)
20.-Περί έγκρισης πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών. (Εισηγητής κ. Στούπας)
21.-Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ, με αντικείμενο το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», στην Αθήνα (ξενοδοχείο Caravel)  στις 10 και 11 Μαΐου 2018.  (Εισηγήτρια  κ. Πανταζή Παναγιώτα)
22.-Περί αντικατάστασης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, λόγω παραίτησης.(Εισηγήτρια κ. Λίτου Σαλλιαρη Βαρβάρα)
23.-Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση Δημοτικού Συμβούλου στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Ακτίου Βόνιτσας, λόγω παραίτησης. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)
24.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας) 
25.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 

*Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

11 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε μάζεψε τους τραμπούκους που κυκλοφορούν μέσα και έξω από το Δημαρχείο, όλες αυτές τις βδέλλες που πίνουν το δημόσιο χρήμα και τους ανόητους Αντιδημάρχους σου και Δημοτικούς συμβούλους.

Ανώνυμος είπε...

Ο Νέρωνας γιατί δεν ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του Δήμου και του Κέντρου Μέριμνας πότε συνεδριάζει το ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας; Γιατί συνεδριάζουν στα κρυφά;

Ανώνυμος είπε...

Οι δημοι ειναι δήμοι δέν ειναι "καφενείο"
να πηγαινουν οι συμβουλοι οποτε θελουν και οποτε δέν θελουν

Ανώνυμος είπε...

Μετά το συμβούλιο θα παραστεί γεύμα στους παρευρισκομένους του δημοτικού συμβουλίου, ψητή προβατίνα και γουρουνουπουλα. Να μην λήψη κάνεις..

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε Αποστολάκη και κ Πανταζή για το Κουτιβή Βαγγέλη γιατί δεν απαγορεύεται να βγάζει δεκάδες φωτογραφίες και να γράφει με τη κάμερα του και να μεταδίδει τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου; Για το πατέρα σας κ Πανταζή δεν απαγορεύεται να βρίζει και να απειλεί μέσα στο ΔΣ ; To Πάτση γιατί δεν του απαγορεύσατε να τραβάει φωτογραφίες και να καταγράφει; Tη κόρη της δασκάλας κ Τσαβαλά γιατί τις είπατε απαγορεύεται να τραβήξει μία φωτογραφία. Δεν ήσαστε δε ιδιωτική στιγμή. Είσαστε μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά. Είναι φανερό ότι δεν θέλατε να δεί ο κόσμος ότι εκείνη στιγμή από τους 16 συμβούλους της πλειοψηφίας στην αίθουσα ήταν μόνο επτά. Βρίσκετε σε μεγάλο πανικό. Βλέπετε να καταρρέετε πολιτικά το οποίο δεν με στενοχωρεί , αντίθετα με χαροποιεί ιδιαίτερα. Οσο γρηγορότερα φύγετε τόσο καλύτερα για τους Δημότες. Πρώτα όμως θα ελεγχθείτε για αυτά που έχετε κάνει. Μετά που θα βρεθείτε δεν γνωρίζω. Ας προσέχατε.

Ανώνυμος είπε...

Θέλαμε να ξέραμε πόσο θράσος έχεις εσύ ανώνυμε 10:06π.μ. πιο τραμπούκος κι ανόητος από σένα δεν νομίζουμε ότι υπάρχει, αφού χαρακτηρίζεις και βρίζεις χωρίς ίχνος ντροπής. Θα σε βρουνε μην ανησυχεις κ. Ανώνυμε. Θα έρθει και η σειρά σου.

Ανώνυμος είπε...

O Bονιτσάνος βουλευτής Καραγκούνης τι λέει για τα συμβαίνοντα στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας; Δεν βλέπει τι γίνεται;

Ανώνυμος είπε...

Ο βουλευτής είναι μεγάλος υποστηρικτής της υπάρχουσας δημοτικής πλειοψηφίας..αυτά να τα αντιληφθούν εγκαίρως η δημοτική ομάδα του κύριο φερεντινου, και ο ίδιος ο κύριος ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ να μην επιτρέψει να ξανά συνέβη το ίδιο που έγινε το 2014 ,τουλάχιστον τώρα έχουν γνώση η φύλακες. ΑΥΤΆ κύριε φερεντινο για να ξέρεις ποιος σε στηρίζει.

Ανώνυμος είπε...

Πολλοί δήμοι κατέθεσαν προτάσεις και μέσω της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΣ στο υπο δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο που αφορά την νέα μεταραρρύθμιση και των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ.
Στον δήμο Ξηρομέρου πρόσφατα έγινε δημόσια πρόσκληση του δημοτικού συμβουλίου απο το προεδρείο του για σχετική συζήτηση, αλλά τότε δέν έγινε καμία σχετική συζήτηση διότι δέν υπήρξε η απαραίτητη απαρτία και έτσι αναβλήθηκε-ματαιώθηκε η εν λόγω συζήτηση.
Η ουδετερότητα σ' ενα θέμα που αφορά κατ' εξοχήν την λειτουργία της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης δέν συμβάλλει στην αναβάθμιση του θεσμού και της τοπικής μας δημοκρατϊας γενικότερα.
Ευχαριστώ !
Σπύρος Ν. Γιαννέλης
Αρχοντοχώρι-Ξηρομέρου

Ανώνυμος είπε...

οτι και να λετε εσεις οι 2-3 τον Αποστολακη δεν το λασπωνετε εκανε και κανει εργα και παει μπροστα το Δημο. η αληθεια ειναι οτι ειναι ο μονος που μπορει και εχει ορεξη γιατι ειναι με το μερος του κοσμου και ολη μερα ειτε βρισκεται στο δημαρχειο ειτε τρεχει για να παρει προγραμματα. εγω απορω ποτε ειναι σπιτι του ο ανθρωπος. εσεις οι υπολοιποι μπορειτε να μεινετε στην ηρεμια του σπιτιου σας και να απολαμβανετε τον καφε σας.

Ανώνυμος είπε...

Να ενημερώσει ο Δήμαρχος το ΔΣ για τις ιδιωτικές συναυλίες που διαφημίζει και έχει εντάξει στο πρόγραμμα του το Κέντρο Μέριμνας. Τις χρηματοδοτεί ο Δήμος αυτές τις συναυλίες;