FaceBook

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Πρόστιμα συνολικού ύψους 3.160 σε επιχειρήσεις της Αιτωλοακαρνανίας-1000 ευρώ και σε Βόνιτσα.

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).
Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ 207631/3050/28-7-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων  ευρώ (1.000€) σε Αρτοποιό στον Δήμο Αγρινίου επειδή:

Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ΦΙΧ του διαπιστώθηκε να μεταφέρει άρτους και αρτοσκευάσματα, έχοντας συμπληρωμένο με ελλιπή στοιχεία (ημερομηνία-ώρα εκκίνησης-ποσότητα ) το υπ. αρ.  7/24-7-2017 Δελτίο Αποστολής κατά παράβαση από όσα ορίζουν τα άρθρα : 13 του Ν.4177/2013 &101παρ.1,2,3 της  Υ.Α. Α2-718/31/7/2014.
Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρου 101 παρ. 6β της Υ.Α.  Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)» ελλιπή στοιχεία στα παραστατικά διακίνησης ,ύψους 1.000 ευρώ.
Ο   Προϊστάμενος
Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτ/νίας

(σύμφωνα με το άρθρο 24  παρ. 2 του Ν. 4177/8-8-2013 – ΦΕΚ 173/Β «Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»).
Με την υπ’ αριθμόν ΔΑΝ 207645/3051/28-7-2017 απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, υπεβλήθη πρόστιμο χιλίων  ευρώ (1.000€) σε κάτοικο στην περιοχή της Βόνιτσας  Αιτ/νίας επειδή:
Σε αγορανομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο ΦΙΧ ιδιοκτησίας του διαπιστώθηκε να μεταφέρει καρτέλες και κιβώτια με αυγά, έχοντας συμπληρωμένο με ελλιπή στοιχεία (ημερομηνία-ώρα εκκίνησης-ποσότητα αυγών) το υπ. αρ. 2173/24-7-2017 Δελτίο Αποστολής κατά παράβαση από όσα ορίζουν τα άρθρα : 13 του Ν.4177/2013 &101παρ.1,2,3 της  Υ.Α. Α2-718/31/7/2014.
Το γεγονός ότι τα ανωτέρω αποτελούν παράβαση για την οποία επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο με βάση το άρθρου 101 παρ. 6β της Υ.Α.  Α2-718 /31/7/2014 – ΦΕΚ 2090/Β/31/7/2014 – «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ.)» ελλιπή στοιχεία στα παραστατικά διακίνησης ,ύψους 1.000 ευρώ.
Ο   Προϊστάμενος
Δ/νσης Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτ/νίας

  1. Επιβάλλεται, σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών διατάξεων, σε  ιδιοκτήτη της μονάδας πλύσης-διαλογής αμμοχάλικου, που λειτουργεί στον Δήμο Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας, πρόστιμο χιλίων εκατόν εξήντα ευρώ (1160,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης και ιδιαίτερα στη παράγραφο 8. 2. Το παραπάνω επιβαλλόμενο πρόστιμο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 3982/11, αποτελεί έσοδο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και κατατίθεται εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την κοινοποίηση της παρούσας ή την κοινοποίηση της απόρριψης τυχούσης προσφυγής όπως αναφέρεται στην παρ. 4, από τον ιδιοκτήτη/φορέα στον λογαριασμό 5451.82-55 που τηρεί η Π.Δ.Ε. στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος. Ο ιδιοκτήτης /φορέας μετά την καταβολή του προστίμου, καλείται να  προσκομίσει στην  Υπηρεσία μας το πρωτότυπο του παραστατικού εξόφλησης αυτού, προκειμένου να γίνει η οριστική απαλλαγή του από την οφειλή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προβούμε στη βεβαίωση του παραπάνω ποσού  στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. 3. Ορίζεται προθεσμία τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας, εντός της οποίας υποχρεούται ο ιδιοκτήτης της δραστηριότητας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταθέσει όλα τα απαιτούμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά  για να καταστεί αυτή συμβατή με τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της χορηγηθείσας προθεσμίας, θα εφαρμοσθούν οι διατάξεις της παρ 1. του άρθρου 29 του Ν. 3982/2011, όπως προβλέπεται στην παρ.3 του ιδίου άρθρου. 4. Κατά της απόφασης αυτής , οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας – Ιονίου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α), τα άρθρα 227 παρ. 1α & 3 και 238 παρ. 1&4 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), καθώς και τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΔΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια: