FaceBook

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Αναβλήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας! η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας. Επαναλαμβάνεται με 5 επιπλέον θέματα τη Δευτέρα 24.7.2017.


  Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας αναβλήθηκε από έλλειψη απαρτίας! και επαναλαμβάνεται αφού προστέθηκαν 5 επιπλέον θέματα τη Δευτέρα 24.7.2017.
Αναλυτικά: 

Θέμα: Ενημέρωση επανάληψης Συνεδρίασης (εξ’ αναβολής) από έλλειψη απαρτίας.

   Σας ενημερώνουμε ότι η προγραμματισμένη για (χθες) την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:00  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα αναβλήθηκε, λόγω μη ύπαρξης της απαιτούμενης απαρτίας (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010),  και μετατίθεται για την Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017, ώρα 18:00 , με τα ίδια θέματα της υπ’ αριθ. 9060/14-7-2017 ημερήσιας διάταξης.
      Επίσης σας γνωρίζουμε ότι προστίθενται στα θέματα ημερήσιας διάταξης και τα κάτωθι τα οποία θα συζητηθούν μετά την συζήτηση των θεμάτων που είχαν προγραμματιστεί να συζητηθούν στις 20/07, ως εξής: 

21.-Παρουσίαση πρότασης ανάπλασης Βόνιτσας.
22.-Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης ΦΟΔΣΑ -Δήμου, για την υλοποίηση της πράξης: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ης ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ» -έγκριση σχεδίου αυτής - ορισμός μελών κοινής επιτροπής παρακολούθησης.
23.-Υποβολή πρότασης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 3ηςΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, Π/Υ: 8.132.348,48 € στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.6i.27.7-28.2(OΠΣ: 2240) του επιχειρησιακού προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων: Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης και διάθεσης αστικών αποβλήτων» -ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ -ΟΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ
24.-Εισήγηση Διευθύνουσας Υπηρεσίας επί της υπ’ αριθμ. 7530/19-6-2017 ένστασης της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ Π. ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
25.-Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε τρίτους.......


ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ: 

1.-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. (Εισηγητής κ.Στούπας) 

2.-Λήψη απόφασης για την παροχή εργασίας στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου μας, μέχρι την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων διοριστέων στις θέσεις αυτές και όχι πέραν της 31.03.2018, σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4479/2017. (Εισηγητής κ.Στούπας) 

3.-Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Άκτιου-Βόνιτσας», εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου και καθορισμός της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.  (Εισηγητής κ. Δήμαρχος)

4.-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Μεταξύ των «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ», «Δήμου Λευκάδας», «Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλοακαρνανίας» και του «Δήμου ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ» για την «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΤΙΟΥ - ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤ 3ΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ», και ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης. (Εισηγήτρια κα Φιώρου).....

5.-Έγκριση τροποποίησης χωροθέτησης Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών Βόνιτσας. (Εισηγήτρια κα Φιώρου)

6.-Έγκριση κίνησης διαδικασίας Χωροθέτησης Μαρίνας Παλαίρου. (Εισηγήτρια κα Φιώρου)

7.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη  Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΔΕ για τη διενέργεια της προσωρινής -οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΠΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΑΛΑΙΡΟΥ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΡΟΥ». (Εισηγήτρια κα Φιώρου)

8.-Παράταση χρόνου περαίωσης του έργου «Διαμόρφωση Δυτικής καιΑνατολικής εισόδου Βόνιτσας». (Εισηγήτρια κα Φιώρου)

9.-Συζήτηση σχετικά με αίτημα του Δημοτικού Συμβούλου κ. Νικόλαου Λιάπη επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας «Πολίτες σε Δράση» για δημιουργία Επιτροπής ελέγχου καταγγελλομένων για το Υδατόρεμα Μοναστηρακίου.

10.-Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και καταβολής εξόδων κίνησης. (Εισηγητής κ. Στούπας)

11.-Περί μειώσεως λογαριασμών από Χρηματικούς Καταλόγους τέλους κοινοχρήστων χώρων και ΤΑΠ Αγίου Νικολάου. (Εισηγητής κ. Στούπας)

12.-Επανεκμίσθωση του Δημοτικού Αγρού 6 στρ. στη θέση ΚΑΚΟΒΡΑΧΟΣ της Δ.Ε. Βόνιτσας διότι λήγει η μίσθωση της από την εταιρία "Ιχθυοκαλλιέργειες Βόνιτσας Α.Ε." στις 31/08/2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)

13.-Επανεκμίσθωση του Δημοτικού βοσκότοπου στη θέση ΚΟΝΙΔΑΡΙΑ της Δ.Κ. Μοναστηρακίου έκτασης 1.205στρ. διότι λήγει η μίσθωση της Δελαπόρτα Χαρίλεια του Ελευθερίου στις 11.08.2017. (Εισηγητής κ. Στούπας)

14.-Χορήγηση βραχυχρόνιων αδειών στάσιμου υπαίθριου εμπορίου για τέσσερις (4)  καντίνες. (Εισηγητής κ. Στούπας)

15.-Ορισμός θέσεων σε ιδιωτικό χώρο και σε δημοτικό για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο. (Εισηγητής κ. Στούπας)

16.-Αίτηση της Στράτου Χριστίνας του Αριστοτέλη για έγκριση κατασκευής πεζοδρομίου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας της και επί της οδού Επ. Δανιήλ και κατασκευής φρεατίου απορροής ομβρίων επί της Μακ. Κύπρου. (Εισηγητής κ. Στούπας)

17.-Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του Μπουρδάρα Παναγιώτη του Ευάγγελου. 

18.-Απόφαση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ακτίου-Βόνιτσαςεκτός της έδρας του, στην Δημοτική Κοινότητα Παλαίρου (άρθρο 67 παρ.10). (Εισηγητής κ. Πρόεδρος)

19.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017. (Εισηγητής κ. Στούπας) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΕΛΗΣ 

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Φέρνουν τα σκουπίδια από τη Λευκάδα. Ζαβερδιανοί Δημοτικοί Σύμβουλοι που είστε; Κοιμάστε, γιατί δεν αντιδράτε;

Ανώνυμος είπε...

Προσπαθούν να κλείσουν θέματα στα γρήγορα, χωρίς ουσιαστική συζήτηση. Δημοτικοί Σύμβουλοι Αντιδράστε.

Ανώνυμος είπε...

Το κλεισαμε το μαγαζί;

Ανώνυμος είπε...

Γιατί;

Ανώνυμος είπε...

ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΕΙΠΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ.

Ανώνυμος είπε...

Προς 11:39 π.μ. Εσυ θα στελνεις τα σκουπιδια σου στη Λευκαδα και θα γυριζουν πισω στα χυτα Παλαιρου αδρανες υπολειμμα. Το αδρανες υπολειμμα δεν εχει ζωη, οποτε δεν θεωρειται επικινδυνο. Και στο κατω κατω της γραφης, ζητηστε ευθυνες απο αυτους που εφεραν τα χυτα στην Παλαιρο και αν ξεχασατε ποιοι ειναι ρωτηστε του Παλαιριωτες να σας πουν.

Ανώνυμος είπε...

Στην αρχη ειπαν οτι αναβαλλεται η συνεδριαση επειδη ασθενει ο Δήμαρχος. Μετα λενε ότι δεν εγινε επειδη δεν υπήρχε απαρτία. Παντως συνεδρίαση δημοτικου συμβουλίου δεν έγινε. Βγαλτε τα συμπερασματα σας....

Ανώνυμος είπε...

Σιγα μωρε μη σας πουμε κ τα ονοματα ποιοιδεν θα πηγαιναν στο δημοτικο συμβουλιο οσοι ειχαν γιορτες κ πανηγυρια ολοι εκει θα ηταν μη βιαζεστε για συμπερασματα δεν θα σας κανουν τη χαρη

Ανώνυμος είπε...

προς 41.31
Τα σκουπίδια από την Ηλεία τα έφεραν Αποστολάκης- Τσακάλης- Γαλούνης. Να θυμηθείς ότι θα έρθουν και από Λευκάδα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Γεωργοθόδωρος και ο Νέρ0νας θα κάνουν πρόταση να βραβευτούν και οι άλλοι τραμπούκοι. Ο δε Γεωργοδώθορος τον τρανπούκο από τη Κατούνα θα τον κάνει βαρκάδα στη Βόνιτσα.

Ανώνυμος είπε...

Στις 7;ΟΟ, ώρα συνεδρίασης ουδείς Δημοτικός Σύμβουλος υπήρχε στη κλειστή αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανώνυμος είπε...

Στις 7;ΟΟ, ώρα συνεδρίασης ουδείς Δημοτικός Σύμβουλος υπήρχε στη κλειστή αίθουσα συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανώνυμος είπε...

Τελικά τι γίνετε εκεί στην Βόνιτσα θα το μάθουμε και εμείς;