FaceBook

Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2017

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Δήμαρχε κ. Αποστολάκη τι φοβάστε; -Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλάβετε τις ευθύνες σας!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από  ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

Δήμαρχε κ. Αποστολάκη τι φοβάστε;  Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλάβετε τις ευθύνες σας. 

Αγαπητοί Αναγνώστες
      Ο νόμος 3463/2006 γνωστός και ως κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων στο ΕΚΤΟ ΜΕΡΟΣ με τίτλο  ΤΟΠΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και συγκεκριμένα στο Άρθρο 217. 
Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, αναφέρει:
  1.-Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δράσης.
2.-Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου γίνεται μέχρι τέλος  Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σε αυτήν καλούνται οι κάτοικοι και όλοι οι φορείς της πόλης..........


3.-Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.
4.-Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες οι δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και κοινοτικών διαμερισμάτων.
5.-Κάθε φορέας ,δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.
6.-Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει χωρίς να κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί σύμβουλοι να προκαλέσουν τη συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα  στο άρθρο 95.

Ακολουθεί περίληψη του άρθρου 95 του ίδιου νόμου.
Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου
(περίληψη του άρθρου 95)

1.-Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα.
2.-Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήμαρχος ή η δημαρχιακή επιτροπή ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας.
3.-Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Αγαπητοί Φίλοι
     Κατά τη γνώμη μου η εκάστοτε Δημοτική Αρχή και ο εκάστοτε Δήμαρχος και αν ακόμα δεν υπήρχε το άρθρο 217  ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ και ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΈΝΟΣ να πραγματοποιεί την ειδική αυτή συνεδρίαση του ΔΣ. 
    Αυτή η αμφίδρομη επαφή-σχέση Δημοτικής Αρχής και Δημοτών με δημοκρατικές διαδικασίες προάγει τη Δημοκρατία, την ανάπτυξη, τον προβληματισμό, την επιβεβαίωση της ορθής πορείας ή της αλλαγής της ακολουθουμένης πολιτικής. Ουδείς βγαίνει χαμένος από τέτοιες διαδικασίες.
    Είναι φανερό ότι η μη πραγματοποίηση εκ μέρους του Δημάρχου κ. Αποστολάκη αυτής της ειδικής συνεδρίασης του ΔΣ, που έχει επικρατήσει να λέγεται λογοδοσία του Δημάρχου, μόνο τυχαία δεν είναι.
     Ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης και η Δημοτική του Ομάδα φοβούνται  να ΑΠΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥΣ. Τρέμουν να παρουσιασθούν μπροστά στους Δημότες.
Οι λόγοι είναι πολλοί. Έχουν καταρρεύσει πολιτικά και έχουν αποτύχει πλήρως στο να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου μας. Δεν υπάρχει σχέδιο πλεύσης. Δεν υπάρχει στοιχειώδης προγραμματισμός. Μοιάζουν να μην έχουν αντιληφθεί τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δήμου μας και να τα αξιοποιήσουν. Λειτουργούν σαν τους κομματάρχες της ΕΡΕ και σε μερικές περιπτώσεις ακόμα χειρότερα. Έχουν αντίληψη ιδιοκτησίας του Δήμου. Αδιαφάνεια, πανάκριβες απευθείας αναθέσεις, ρουσφέτι είναι στην ημερήσια πρακτική και ταχτική τους. Στόχος η με κάθε τρόπο επανεκλογή για διατήρηση και νομή της εξουσίας σε συγγενείς, ημετέρους και χαμαιλέοντες πολιτικά. 
     Αυτό το ετερόκλητο πολιτικά σχήμα που βάφτισαν πολιτικά ανεξάρτητο σχήμα (το μεγαλύτερο ανέκδοτο, λες και προήλθαν από τον ουρανό και δεν γνωρίζουμε τη πολιτική ιστορία του καθενός) δυστυχώς ολοκληρώνει τη καταστροφική πολιτική για το Δήμο μας που ακολούθησε ο πρώην αποτυχημένος Δήμαρχος και η Δημοτική του ομάδα. 

     Παρακαλώ, καλώ  και προκαλώ  πολιτικά το Δήμαρχο κ Αποστολάκη να επιβεβαιώσει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αν παρέλαβε 3.000.000 ευρώ χρέος από το κ Σολδάτο και άλλα 3.000 .000 ευρώ απαιτήσεις από δικαστικές διαμάχες. Αν αυτό το ποσό των 6.000.000 ευρώ είναι αλήθεια τότε μιλάμε ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
    Παρακαλώ, καλώ και προκαλώ τον επικεφαλή της μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Φερεντίνο  να διαψεύσει μέσα στο ΔΣ, τον ισχυρισμό του Δημάρχου κ Αποστολάκη για αυτά τα 6.000.000 ευρώ. Δεν μπορείτε κ. Φερεντίνο να αφήνετε ανοιχτό ένα τέτοιο θέμα για μικροκομματικούς λόγους. Δεν βλέπετε ότι ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης σας κρατά πολιτικά  όμηρο;

      Ένας από τους πολλούς λόγους που επιβάλλεται να γίνει η ειδική αυτή συνεδρίαση όπως και το γράμμα του νόμου προβλέπει ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΤΕΣ ΤΗ ΔΕΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΕΛΘΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ. Η κατασπατάληση του Δημοσίου χρήματος δεν έχει προηγούμενο. Οι αναγνώστες γνωρίζουν και θα μάθουν πολύ περισσότερα προσεχώς.
    Επιβάλλεται οι πάντες να γνωρίσουν τα μεγάλα προβλήματα που έχουν μπει σκόπιμα κάτω από το χαλί. Στα άρθρα μου τα έχω αναδείξει και δεσμεύομαι να το πράττω.

    Κλείνοντας θέλω να καλέσω όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους πλειοψηφίας και μειοψηφίας αν ο Δήμαρχος  κ Αποστολάκης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ Κουνέλης δεν πράξουν το καθήκον τους, τότε οι ίδιοι κάνοντας χρήση τα προβλεπόμενα στο άρθρο 95 να ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ  ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΥΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.  Σε διαφορετική περίπτωση αναλαμβάνουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες οι οποίες προσεχώς ΘΑ ΑΝΑΔΕΙΧΤΟΥΝ. 
Εύχομαι οι πάντες ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ......

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Σε αίτηση που έκανα το περασμένο καλοκαίρι γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η ειδική αυτή συνεδρίαση, δηλαδή γιατί δεν εφαρμόστηκε ο νόμος, μου απάντησε ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης ως εξής: Το αίτημα σας τυγχάνει απορριπτέο.!!!!! Θαυμάστε τον και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.


15 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ ΡΕ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΤΑ ΒΑΛΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΓΙΩΡΓΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ;ΚΑΙ 6 ΚΑΙ 60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΕΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΡΘΩΝΕΙ Μ ΑΥΤΑ ΚΑΙ Μ ΑΥΤΑ ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ.ΕΣΥ ΤΙ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙΣ;ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ;ΝΑ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΜΗΝΥΣΗ.ΟΛΟ ΛΟΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΟΣΟ....

Ανώνυμος είπε...

Οσα δεν φτανει η αλεπου τα κανει κρεμασταρια...ετσι λεει η παροιμια.Κωστακη αμα φτασεις ποτε τον Σολδατο,τον Αποστολακη, και οσα εκαναν θα σου φιλησω τα ποδια.
Οτι και να κανεις μια ερπουσα και κακοβουλη σκια θα εισαι παντα που θα βλεπεις φαντασματα.Εγω τα λεω στα συμβουλια,ψηφιζω και καταψηφιζω και κρινομαι.Εσυ κατσε με το ταμπλετ σου θεατης της διαυγειας.

Ανώνυμος είπε...

Η μη σύγκλιση του δσ για ετήσιο απολογισμό έχει συνέπειες παράβασης και στον Δήμαρχο και στον Μπαλατσούρα και στον Κουνέλη.Η περιφέρεια και το υπουργείο αδιαφορία.Ο Καθηγητής γραφικός ολο θεωρία.Μήπως οι πολίτες να πάρουμε πρωτοβουλία να καταγγείλουμε την δημοτική αρχή;

Ανώνυμος είπε...

Αν ήμουν δήμαρχος θα φοβόμουνα
1. τους σοβαροφανείς τραγικά ηλίθιους
2. Τα παπαγαλάκια που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα με πρόθεση
3. Τους προπαγανδιστές της μισής-βολικής αλήθειας
4. Αυτούς που δεν αντιλαμβάνονται και δεν απποδέχονται την πραγματικότητα
5. Τους ιδανικούς τελειομανείς για τους άλλους όμως
6. Τους ¨φίλους" μου

Ανώνυμος είπε...

Σας έπιασε με τη γίδα στη πλάτη να παρανομείτε ο δάσκαλος. Κώστα έχασαν τον ύπνο τους. Κάνε αυτό που πρέπει με υπομονή.

Ανώνυμος είπε...

Τραγικά παπαγαλάκια και τρόφιμοι του Δημαρχείου το ξέφραγο αμπέλι τελείωσε. Κάποιοι θα απολογηθούν και θα πληρώσουν για τις παρανομίες τους.

Ανώνυμος είπε...

Πάρτε θέση για τη καραμπινάτη παρανομία και αφήστε τους χαρακτηρισμούς για το Κώστα. Αυτά που γράφετε αφορούν εσάς. Ο Κώστας δεν λασπώνετε. Τρίβει τα χέρια του από ικανοποίηση γιατί δεν μπορείτε να τον αντιμετωπίσετε. Αν ξέρατε τις σας περιμένει.

Ανώνυμος είπε...

Γιώργο Αποστολάκη έπιασες πάτο. Να τους χαίρεσε αυτούς τους υβριστές του Κώστα που σου απέμειναν.

Ανώνυμος είπε...

12:55 και 1:10 είστε άθλιοι, ανώνυμα βρίζετε. Αν φοράτε παντελόνια γράψτε το όνομα μας. Στο τέλος θα δείτε ποιος θα γελάσει.

Ανώνυμος είπε...

Παρανομούν , απειλούν, βρίζουν χωρίς να ντρέπονται καθόλου. Κομπλεξικά ανθρωπάκια που βρίζουν ένα έντιμο και ανιδιοτελή αγωνιστή σαν το Κώστα. Βουλώστε το ρε.

Ανώνυμος είπε...

Νομίζουν ότι ο Δήμος είναι προίκα τους ή κληρονομιά από το παππούλη ή το πατέρα τους. Δεν δίνουν λόγο σε κανένα. Παρανομούν χωρίς να κοκκινίζουν. Έχουν προφανώς τη φωλιά τους λερωμένη. Δάσκαλε προχώρα. Πρώτη φορά μαθαίνουμε τι συμβαίνει.

Ανώνυμος είπε...

Πόσα εικονικά τιμολόγια κόψατε; Που πήγαν τα λεφτά; Πόσες υπερτιμολογήσεις έχετε κάνει; Πόσα εικονικά έργα παρέλαβαν η Πανάγιω, ο Σπέκας, ο Πάντας, ο Ασπρογέρακας; Για αυτό δεν θέλουν τον απολογισμό.

Ανώνυμος είπε...

Μηπως οι πολιτες να γινεται ανθρωποι λιγο πρωτα?

Ανώνυμος είπε...

Μηπως οι πολιτες να γινεται ανθρωποι λιγο πρωτα?

Ανώνυμος είπε...

Το παιχνίδι είναι στημένο. Οι δύο μεγάλοι αλληλοκαλύπτουν τις παρανομίες τους. Από αυτούς δεν έχουμε κάτι καλό να περιμένουμε. Δεν περίμεναν ότι ο δάσκαλος θα τους βγάλει στο ξέφωτο. Κώστα προχώρα με το ίδιο θάρρος και την ίδια αποφασιστικότητα.