FaceBook

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Θετικά μηνύματα: Εγκρίθηκαν οι τροποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι για το ΑΚΤΙΟ-ΑΜΒΡΑΚΙΑ

         Μόλις χθες 16 Φεβρουαρίου 2017, εγκρίθηκαν απο το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, οι τροποποιημένοι περιβαλλοντικοί όροι, σχετικά με το έργο κατασκευής της Αμβρακίας Οδού. Tους τροποποιημένους Περιβαλλοντικούς Όρους για τον οδικό άξονα ενέκρινε η γενική διευθύντρια περιβαλλοντικής πολιτικής του υπουργείου περιβάλλοντος και ενεργείας Μάρθα Κρητικού.
     Αυτή η τροποποίηση ήταν μια κοπιαστική χρονιώδης προσπάθεια που όντως χρειάστηκε πολύ καιρό για να ολοκληρωθεί. 
      Σήμερα είναι εγκεκριμένη και πιστεύουμε ότι σύντομα θα ανοίξει ο δρόμος για την επανέναρξη των εργασιών κατασκευής που έχουν παγώσει.
     Για την αποπεράτωση του έργου πιέζουν φορείς και κάτοικοι της Αιτωλοακαρνανίας αλλά και από Λευκάδα, Πρέβεζα καθώς με την ολοκλήρωση του θα εξυπηρετεί σχεδόν όλη τη Δυτική Ακτή του Ιονίου.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ:
Θέμα: Τροποποίηση της υπ. αρ. οικ. 103006/9.4.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου: «Σύνδεση της περιοχής Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση:........(i) του οριστικού σχεδιασμού του έργου (ράμπες εισόδου στην περιοχή του οικισμού «ΠΟΥΝΤΑΣ» περί τη Χ.Θ. 3+500, κατάργηση 2 τεχνικών περί τη Χ.Θ. 6+280 εως Χ.Θ. 6+720, διαφοροποίηση του παράπλευρου οδικού δικτύου και των τεχνικών διαβάσεων του κόμβου Κ3 περί τη Χ.Θ. 12+900, κατάργηση της κάτω διάβασης περί τη Χ.Θ. 23+235 και του ASR17Α, ανασχεδιασμός κόμβου Κ6Α περί τη Χ.Θ.27+400 εως Χ.Θ. 27+720,
(ii) των εργασιών αποκατάστασης και σταθεροποίησης πρανών (από κατολισθήσεις) σε επικίνδυνες θέσεις,
(iii) της διαφοροποίησης της μηκοτομής από Χ.Θ. 32+700 εως Χ.Θ. 34+500,
(iv) των συνοδών έργων (εργοτάξια ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΡΥΜΟΥ - ΚΑΤΟΥΝΑΣ και μηχανήματα επεξεργασίας αδρανών υλικών)

ΑΠΟΦΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1.-Το Ν.1650/86 (Α΄160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2.-Το Ν. 4014/2011 (Α΄209) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3.-Το N. 3937/2011 (Α΄60) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».
4.-Το Ν.3028/2002 (Α΄153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».
5.-Το N. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
6.-Το Π.Δ. 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
7.-Το Π.Δ. 100/2014 (Α΄167) «Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».Την με α.π. 50293/27.10.2014 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τοποθέτηση προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στο ΥΠΕΚΑ».
8.-Την Y.A. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 (Β΄2471) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 - Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί».
9. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Β΄45) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της κατηγορίας Α΄ της απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ υπ’ αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 1014/2011 (ΦΕΚ 209/Α’), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
10.-Την Υ.Α. οικ. ΕΥΠΕ 167563/19-4-2013 (Β΄964) «Εξειδίκευση των διαδικασιών και των ειδικότερων κριτηρίων περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων των άρθρων 3,4,5,6 και 7 του Ν. 4014/2011, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παράγραφος 13 αυτού, των ειδικών εντύπων των ανωτέρω διαδικασιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού με τις διαδικασίες αυτές θέματος».
11.-Την Κ.Υ.Α. 11989/14.3.2008 (Δ΄ 123/2008) «Χαρακτηρισμός των χερσαίων, υδάτινων και θαλάσσιων περιοχών του Αμβρακικού κόλπου ως Εθνικού Πάρκου και καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών»
12.-Την υπ. αρ. 103006/9.4.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου: «Σύνδεση της περιοχής του Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ)» όπως τροποποιήθηκε με: 
(i) την υπ. αρ. 167980/30.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ560-Ψ90) Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής, ως προς τον σχεδιασμό της σύνδεσης με το Δυτικό Άξονα Β/Ν - ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ (1η Τροποποίηση),
(ii) την υπ. αρ. 173540/2.7.2014 (ΑΔΑ: ΩΒ1Η0-ΛΑΙ) Απόφαση της Γεν Γραμ. Περιβάλλοντος του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής, ως προς την αναβάθμιση του Α/Κ 11 και την κατάργηση του κόμβου Κ-10 (2η Τροποποίηση), και παρατάθηκε η χρονική διάρκεια ισχύος της μέχρι 9.4.2018 με την υπ. αρ. 167980/30.4.2013
(ΑΔΑ: ΒΕ560-Ψ90) Απόφαση του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλ. Αλλαγής
13.-Το με α.π. ΚΒ/ΦΚΠΡ02/ΟΔ/ΜΕ6/2591/6.4.2016 έγγραφο του Τμ. Μελετών της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ του ΥΠΟΜΕΔΙ με το οποίο υποβλήθηκε στη ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ, ο Φάκελος Τροποποίησης της αναφερόμενης στο θέμα Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, εφεξής καλούμενος ‘’ΦΤ-1’’ προς χάριν συντομίας (α.π. ΔΙΠΑ/18077/6.4.2016).
14.-Το με α.π. οικ. 50761/21.10.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ με το οποίο διαβιβάστηκε ο ‘’ΦΤ-1’’ στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτ. Ελλάδας για την δημοσιοποίηση του, στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού, χωρίς όμως να απαιτείται σχετική διαδικασία διαβούλευσης, καθώς και:
- στο Δασαρχείο Αμφιλοχίας για τη γνωμοδότηση του επί του περιεχομένου του εν θέματι φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΥΑ 15277/23.3.2012 (Β΄1077), ως προς τα συνοδά έργα (εργοταξιακοί χώροι, αποθεσιοθάλαμοι).
-στο Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού για τη διατύπωση γνώμης επί του περιεχομένου του εν θέματι φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 11989/2008 (Δ΄123), ως προς τα συνοδά έργα (εργοταξιακοί χώροι, αποθεσιοθάλαμοι).
-στο Κεντρικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΚΕΣΠΑ) για τη διατύπωση γνώμης στο πλαίσιο του άρθρου 9 του Ν.4014/2011 ως προς τα συνοδά έργα (εργοταξιακοί χώροι)
15.-Τα κάτωθι αναφερόμενες γνωμοδοτήσεις που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα του ‘’ΦΤ-1’’:
- υπ. αρ. Φ666/ΣΤ/ΛΣΤ/8705/6.12.2012 έγγραφο της ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισμού κ' Τουρισμού
- υπ. αρ. Φ666/ΣΤ/ΛΣΤ/8706/6.12.2012 έγγραφο της ΛΣΤ’ ΕΠΚΑ του Υπ. Πολιτισμού κ' Τουρισμού
- υπ. αρ. ΥΠΠΟ/22Η/ΕΒΑ/3930/19.12.2011 έγγραφο της 22ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισμού κ' Τουρισμού
- υπ. αρ. ΥΠΠΟ/22Η/ΕΒΑ/3932/19.12.2011 έγγραφο της 22ης ΕΒΑ του Υπ. Πολιτισμού κ' Τουρισμού
- ΥΠΠΟΤ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ10-ε/3280/9.5.2012 έγγραφο της Υπηρ. Νεωτ. Μνημείων κ' Τεχν. Έργων Δυτ. Ελλάδος του Υπ. Πολιτισμού κ' Τουρισμού σύμφωνα με τις οποίες δεν εκφράζονται αντιρρήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία των 3 εργοταξίων, δεδομένου ότι βρίσκονται εκτός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων και δεν παρουσιάζουν επιφανειακές ενδείξεις αρχαίων
16.-Την 159η Πράξη του ΚΕΣΠΑ από την 24η Συνεδρίαση στις 14.12.2016, με την σύμφωνη γνώμη τουΣυμβουλίου για την εγκατάσταση και λειτουργία των 3 εργοταξίων (α.π. ΔΙΠΑ/63068/27.12.2016).
17.-Το γεγονός ότι το Δασαρχείο Αμφιλοχίας και ο Φορέας Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού δεν απάντησαν στο υπ. αρ. 50761/21.10.2016 έγγραφο της ΔΙΠΑ του ΥΠΕΝ και δεν διατύπωσαν απόψεις επί του περιεχομένου του ‘’ΦΤ-1’’ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και ως εκ τούτου δεν κωλύεται η πρόοδος της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και σύνταξης του σχεδίου απόφασης, βάσει της αξιολόγησης των υφιστάμενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων.
18.-Το γεγονός ότι από την αξιολόγηση των στοιχείων του ‘’ΦΤ-1’’, οι διαφοροποιήσεις του οδικού έργου που αφορούν: (i) τον οριστικό σχεδιασμό του έργου (ράμπες εισόδου στην περιοχή του οικισμού «ΠΟΥΝΤΑΣ» περί τη Χ.Θ. 3+500, κατάργηση 2 τεχνικών περί τη Χ.Θ. 6+280 εως Χ.Θ. 6+720, διαφοροποίηση του παράπλευρου οδικού δικτύου και των τεχνικών διαβάσεων του κόμβου Κ3 περί τη Χ.Θ. 12+900, κατάργηση της κάτω διάβασης περί τη Χ.Θ. 23+235 και του
ASR17Α, ανασχεδιασμός κόμβου Κ6Α περί τη Χ.Θ. 27+400 εως Χ.Θ. 27+720, 
(ii) εργασίες αποκατάστασης και σταθεροποίησης πρανών (από κατολισθήσεις) κατά θέσεις, 
(iii) τη μηκοτομή από Χ.Θ. 32+700 εως Χ.Θ. 34+500, (iv) τα συνοδά έργα (εργοτάξια ΒΟΝΙΤΣΑΣ - ΔΡΥΜΟΥ - ΚΑΤΟΥΝΑΣ, μηχανήματα επεξεργασίας αδρανών υλικών) δεν αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικές - προς το δυσμενέστερο - περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε σχέση με αυτές που εκτιμήθηκαν και αξιολογήθηκαν στις αρχικές περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ, ΣΜΠΕ, ΦΤ) για την εγκεκριμένη περιβαλλοντικά λύση και αντιμετωπίζονται με τους περιβαλλοντικούς όρους της εν θέματι ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
την τροποποίηση της υπ. αρ. 103006/9.4.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου: «Σύνδεση της περιοχής του Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) ως εξής:

(Ι). Αντικαθίσταται η Παράγραφος (α) Είδος και μέγεθος δραστηριότητας» της ανωτέρω Κ.Υ.Α. ως εξής:
«α1) Πρόκειται για έργο οδοποιίας (Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών: 
Έργα Οδοποιίας - Υποκατηγορία Α1 - α/α 1: Αυτοκινητόδρομος της Y.A. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/2016 - Β΄2471) που αφορά στην οδική σύνδεση του Ακτίου με τον Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ). Η αρχή του έργου βρίσκεται στην περιοχή των διοδίων Ακτίου ενώ το τέλος στην περιοχή της Λίμνης Αμβρακίας στο σημείο σύνδεσης με Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ).
α2) Ο λειτουργικός σχεδιασμός του οδικού έργου προβλέπει την κατασκευή και λειτουργία αυτοκινητόδρομου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση με διαχωρισμό της κυκλοφορίας. Ο σχεδιασμός οδοποιίας του έργου (όδευση - γεωμετρικά χαρακτηριστικά: μηκοτομή, διατομές, - τεχνικά έργα: υδραυλικά, οδικά, γεωλογικά - σήμανση – φωτισμός - οδική ασφάλεια κ.λπ.)θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα:
-στη ΜΠΕ και τα συμπληρωματικά στοιχεία αυτής (κείμενο και σχέδια: 2Ν και 5α εως 5στΝ μαζί με τις οριζοντιογραφίες σε κλ. 1:5000: 4α εως 4ζΝ)
-στη ΣΜΠΕ (κείμενο και σχέδιο ΠΕΡ.3 σε κλ.1:2000) για την απευθείας σύνδεση με το Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ)
-στο ΦΤ (κείμενο και σχέδια ΠΕΡ.2 και ΠΕΡ.4 σε κλ. 1:5000 και 1:1000 αντίστοιχα) για την αναβάθμιση του Α/Κ 11 και την κατάργηση του κόμβου Κ-10,
-στο ΦΤ-1 (Κεφ. 3 και σχέδια: Φ.Τ.3_1 εως Φ.Τ.3_6 σε κλ. 1.5000 ) για: (i) τον οριστικό σχεδιασμό του έργου (ράμπες εισόδου στην περιοχή του οικισμού «ΠΟΥΝΤΑΣ» περί τη Χ.Θ. 3+500, κατάργηση 2 τεχνικών περί τη Χ.Θ. 6+280 εως Χ.Θ. 6+720, διαφοροποίηση του παράπλευρου οδικού δικτύου και των τεχνικών διαβάσεων του κόμβου Κ3 περί τη Χ.Θ. 12+900, κατάργηση της κάτω διάβασης περί τη Χ.Θ. 23+235 και του ASR17Α, ανασχεδιασμός κόμβου Κ6Α περί τη Χ.Θ. 27+400 εως Χ.Θ. 27+720, (ii) τις εργασίες αποκατάστασης και σταθεροποίησης πρανών (από κατολισθήσεις) κατά θέσεις (βλ. σχέδιο Φ.Τ.13 σε κλ. 1:1000), (iii) τη μηκοτομή από Χ.Θ. 32+700 εως Χ.Θ. 34+500 (βλ.
σχέδιο Φ.Τ.5 σε κλ. 1:1000) και που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση και με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με αυτή.
α3) Για την κάλυψη των αναγκών κατασκευής του οδικού έργου σε εργοταξιακούς χώρους, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία των κάτωθι εργοταξίων:
(i) Εργοτάξιο ΒΟΝΙΤΣΑΣ στη θέση Σκοτεινή Βόνιτσας του Δήμου Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας συνολικής έκτασης 45.485 m2 περίπου, που παρουσιάζεται στο Σχέδιο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓ/ΞΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» (Αρ. Σχ. Φ.Τ.6) σε κλ. 1.000, και με τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. 3 του ΦΤ-1 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
(ii) Εργοτάξιο ΔΡΥΜΟΥ στην περιοχή του οικισμού Δρυμού του Δήμου Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας συνολικής έκτασης 24.203 m2 περίπου, που παρουσιάζεται στο Σχέδιο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓ/ΞΙΟΥΔΡΥΜΟΥ» (Αρ. Σχ. Φ.Τ.9) σε κλ. 1.500, και με τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. 3 του ΦΤ-1 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
(iii) Εργοτάξιο ΚΑΤΟΥΝΑΣ στην περιοχή του οικισμού Κατούνας του Δήμου Βόνιτσας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας συνολικής έκτασης 50.326 m2 περίπου, που παρουσιάζεται στο Σχέδιο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓ/ΞΙΟΥ ΚΑΤΟΥΝΑΣ (Αρ. Σχ. Φ.Τ.10) σε κλ. 1.500, και με τις εργοταξιακές εγκαταστάσεις που περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. 3 του ΦΤ-1 που συνοδεύει την παρούσα απόφαση.
(ΙΙ). Στην «Παράγραφο (δ) Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα αντιμετώπισης της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, που επιβάλλεται να κατασκευασθούν ή να ληφθούν» της ανωτέρω Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται οι Περιβαλλοντικοί Όροι 4, 6, 15, 21, 41, 46, 47 ως εξής:

«4.-Τα πάσης φύσεως επιμέρους έργα και δραστηριότητες - εγκαταστάσεις που αφορούν στη κατασκευή ή λειτουργία του οδικού έργου (όπως καθορίζονται στη παραγ. 2 του Αρθ. 7 του Ν. 4014/2011) και η οριστικοποίηση του σχεδιασμού τους προκύπτει σε στάδιο που έπεται της έκδοσης της παρούσας Α.Ε.Π.Ο, αποτελούν συνοδά έργα του κυρίως έργου και η περιβαλλοντική τους αδειοδότηση γίνεται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, έπειτα από την τήρηση της διαδικασίας των Άρθ. 6 και 7 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209), αναλόγως την εκάστοτε περίπτωση του έργου, της δραστηριότητας ή εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα κάτωθι:
-οι εργοταξιακοί χώροι, εργοταξιακές εγκαταστάσεις κ.λπ., εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, σύμφωνα με τη παραγ.2 του Αρθ.7 του Ν. 4014/2011 και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στους Περιβαλλοντικούς Όρους 5, 8, 9, 12, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 40, 42 της παρούσας.
-οι αποθεσιοθάλαμοι εγκρίνονται με την υποβολή και αξιολόγηση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) στην αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση αρχή, σύμφωνα με τη παραγ.2 του Αρθ.7 του Ν. 4014/2011και με την προϋπόθεση τήρησης των αναφερομένων στους Περιβαλλοντικούς Όρους 7, 8, 13, 25, 33 της παρούσας.
-Οι δανειοθάλαμοι/λατομεία εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγ.3 του Αρθ.7 σε συνδυασμό με το Άρθ. 6 του Ν. 4014/2011.
6. Τα απαιτούμενα υλικά (κατασκευή επιχωμάτων, παρασκευή σκυροδέματος, αδρανή κ.λπ.) για την κατασκευή του έργου να εξασφαλισθούν:
(i) από τις εκσκαφές του έργου (κατά προτεραιότητα)
(ii) από τα εν λειτουργία νόμιμα λατομεία της περιοχής
        Στην περίπτωση που τα απαιτούμενα υλικά δεν μπορούν να εξασφαλιστούν από τις προαναφερόμενες πηγές ή κριθούν ανεπαρκή ή ακατάλληλα ως προς τη ποιότητα τους, δύναται η δημιουργία λατομείου– δανειοθαλάμου, έπειτα από την τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό να εξεταστούν κατά προτεραιότητα οι προτάσεις της ΜΠΕ για τους χώρους λήψης υλικών, η περιβαλλοντική αδειοδότηση των οποίων θα γίνει σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Περιβαλλοντικό Όρο 4 της παρούσας.
15. Να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ροή των επιφανειακών υδατικών συστημάτων της περιοχής που διέρχεται το οδικό έργο (π.χ. ποτάμια, ρέματα), με την κατασκευή όλων των απαιτούμενων τεχνικών
έργων (οχετών, γεφυρών)και ύστερα από την εκπόνηση και έγκριση της απαραίτητης οριστικής υδραυλικής μελέτης.

Ειδικότερα:
(i) Ο σχεδιασμός των τεχνικών έργων (στις θέσεις εμπλοκής με το επιφανειακό υδρογραφικό δίκτυο) να είναι με επαρκή διαστασιολόγηση, ώστε να μην αυξάνονται οι παροχές και οι ταχύτητες απορροής (κυρίως σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων).
(ii) Οι υδραυλικοί υπολογισμοί για την διαστασιολόγηση των απαιτούμενων τεχνικών έργων να γίνει θεωρώντας περίοδο επαναφοράς πλημμυρικής παροχής τουλάχιστον 50ετίας για τα μεγάλα τεχνικά έργα (γέφυρες) και 25ετίας για τους οχετούς και έχοντας ως βασικό κριτήριο υπολογισμού την έκταση των εξωτερικών λεκανών που οδηγούνται σε αυτά.
(iii) Ο σχεδιασμός των υδραυλικών έργων αποχέτευσης του καταστρώματος του οδικού έργου να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης αποστράγγιση του, ενώ οι απορροές να οδηγούνται
σε φυσικούς αποδέκτες με την προϋπόθεση να μην δημιουργούν σημαντικές αυξήσεις στην ταχύτητα ροής των υπαρχόντων υδατικών συστημάτων.
(v) Εφόσον ο σχεδιασμός των τεχνικών (σύμφωνα με την οριστική υδραυλική μελέτη) απαιτεί την εκτέλεση υδραυλικών έργων που επηρεάζουν την υφιστάμενη φυσική ή διαμορφωμένη κοίτη του υδατορέματος σε μήκος >200μ. από τη θέση του τεχνικού (εκατέρωθεν) και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Άρθ. 4 του Ν. 4258/2014 (Α΄94), απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

21. Για τον περιορισμό των οχλήσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία εργοταξιακών εγκαταστάσεων (μηχανολογικός εξοπλισμός), να εφαρμόζονται τα εξής:
(i) στις δραστηριότητες που υπάρχει παραγωγή - έκλυση σκόνης (π.χ. παραγωγή σκυροδέματος, επεξεργασία αδρανών), να χρησιμοποιείται εξοπλισμός που εξασφαλίζει τη συγκράτηση της.
(ii) οι χρόνοι των διαδικασιών παρασκευής να ελαχιστοποιούνται.
(iii) η εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας/θραύσης αδρανών (σπαστήρες), διατάξεων παρασκευής σκυροδέματος ή ασφαλτομίγματος να λαμβάνει χώρα εντός εργοταξιακού χώρου ή της ζώνης κατάληψης του κυρίως έργου
(iv) η ποσότητα της σκόνης που παράγεται - εκλύεται από την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας/θραύσης να ελαχιστοποιείται μέσω κατιονισμού με νερό στις κρίσιμες θέσεις όπως τα στάδια θραύσης και η έξοδος του προϊόντος από το συγκρότημα.
(v) οι μεταφορές αδρανών και τσιμέντου να γίνεται με κλειστές μεταφορικές ταινίες ή κοχλίες που αποκονιώνονται μέσω φίλτρων.
(vi) για την παρασκευή σκυροδέματος να χρησιμοποιηθούν κλειστά συστήματα υγρού τύπου.
(vii) τα σιλό αποθήκευσης τσιμέντου να διαθέτουν φίλτρα αποκονίωσης και οι βαλβίδες εκτόνωσης να εξαερώνονται σε φίλτρα.
         Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία των κινητών μηχανημάτων επεξεργασίας αδρανών που περιγράφονται αναλυτικά στο ΦΤ-1 (κείμενο σχέδια) που συνοδεύει την παρούσα, με τους όρους και περιορισμούς που τίθενται με αυτή.

41. Για την μακροχρόνια περιβαλλοντική παρακολούθηση της διακύμανσης των δεικτών του οδικού θορύβου απαιτείται η εκπόνηση και εφαρμογή από τον κύριο του Έργου: Ειδικής Μελέτης Προγράμματος Παρακολούθησης Περιβαλλοντικού Θορύβου Συγκοινωνιακών Έργων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της ΚΥΑ οικ 211773/2012 (Β΄1367Β). Επίσης εντός του πρώτου 6μηνου από την παράδοση και λειτουργία του οδικού έργου, να γίνουν μετρήσεις της στάθμης θορύβου στα τμήματα της οδού που διέρχονται σε απόσταση μικρότερη ή ίση των 200 μ. από το κοντινότερο όριο οικισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ΚΥΑ οικ 211773/2012 (Β΄1367Β) – ιδιαίτερη μέριμνα να δοθεί στο τμήμα από Χ.Θ. 27+200 εως 27+700 (περιοχή οικισμού Δρυμού). Εφόσον από τις μετρήσεις προκύψουν υπερβάσεις των θεσμοθετημένων ορίων κυκλοφοριακού θορύβου (βλ. παραγ. (Γ) της παρούσας - ενότητα Θόρυβος) να ληφθούν μέτρα προστασίας από τον κυκλοφοριακό θόρυβο, ύστερα από την εκπόνηση σχετικής μελέτης σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προαναφερόμενης ΚΥΑ.
    Η περιβαλλοντική αδειοδότηση των όποιων μέτρων ηχοπροστασίας των δεκτών απαιτηθούν από τη σχετική μελέτη γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παραγ. 2 του Άρθρου 7 του Ν.4014/2011.
46. Ισχύει η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και των μέτρων αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προτείνονται στις θεωρημένες περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ, ΣΜΠΕ, ΦΤ, ΦΤ-1) που συνοδεύουν την παρούσα, και εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με τα παραπάνω.
47. Να τηρηθούν οι κάτωθι όροι του υπ. αρ. 173887/3014/22.10.2012 εγγράφου της Δ/νση ςΑισθ. Δασών, Δρυμών και Θήρας του ΥΠΕΚΑ, δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση αποτελεί και έγκριση επέμβασης για το οδικό τμήμα της απευθείας σύνδεσης του οδικού άξονα με το Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ) που περιγράφεται στη ΣΜΠΕ (κείμενο και σχέδιο ΠΕΡ.3 σε κλ.1:2000) που συνοδεύει την παρούσα.

(ΙΙΙ). Αντικαθίστανται οι παράγραφοι (ζ), (θ), ως εξής
«ζ)-Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στη ΜΠΕ, ΣΜΠΕ, ΦΤ, ΦΤ-1 απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας του Άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
     Σε περίπτωση που από τις τακτικές και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή εάν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν έχουν προβλεφθεί στη ΜΠΕ, ΣΜΠΕ, ΦΤ, ΦΤ-1 επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της παρούσας, όπως προβλέπεται στην παραγ. 9 του Άρθρου 2 του Ν. 4014/2011.
θ)-Η παρούσα (με τις τροποποιήσεις της) καθώς και οι θεωρημένες περιβαλλοντικές μελέτες ( ΜΠΕ, ΣΜΠΕ, ΦΤ, ΦΤ-1 που τη συνοδεύουν, πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στα γραφεία του εργοταξίου ΚΑΤΟΥΝΑΣ και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. »
   Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στην υπ. αρ. 103006/9.4.2008 Κ.Υ.Α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του οδικού έργου: «Σύνδεση της περιοχής του Ακτίου με το Δυτικό Άξονα Β/Ν (ΙΟΝΙΑ ΟΔΟ)» (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).
   Η επιβαλλόμενη από τη νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας απόφασης, πραγματοποιείται με την ανάρτηση της στον ειδικό δικτυακό τόπο, στη δικτυακή διεύθυνση www.aepo.ypeka.gr (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθ. 19α του Ν.4014/2011 καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΜΑΡΘΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: