FaceBook

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2017

ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΣΤΑΣ: Επερώτηση σχετικά με ελλείψεις-ατέλειες σε νέες σχολικές μονάδες που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ 2007-2013

ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΝΙΤΣΑ: Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας: Σε αίθουσα πληροφορικής ελλείψεις στην τερματισμένη δομική καλωδίωση δικτύου Η/Υ.

         Επερώτηση κατέθεσε για το 1ο Περιφερειακό συμβούλιο που θα γίνει το 2017  η "Αντίσταση Πολιτών Δυτικής Ελλάδας" δια του Περιφερειακού συμβούλου Κώστα Κούστα και προέδρου της Α΄ΕΛΜΕ Αιτωλ/νιας που αναδείχνει τις ελλείψεις και ατέλειες των νέων σχολικών μονάδων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΣΠΑ  2007-2013 και παρελήφθησαν από τους Δήμους της  Π.Ε. Αιτωλ/νιας με σοβαρές ατέλειες και ελλείψεις......     O Γραμματέας του Περιφ. συμβουλίου Κώστας Κούστας αναφέρει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα με την καλωδιακή υποδομή των κτηρίων, αλλά και άλλες ελλείψεις που προβλέπονταν στις μελέτες αλλά δεν έχουν υλοποιηθεί. 
     Συγκεκριμένα η καλωδίωση (ασθενών ρευμάτων) δεν είναι ολοκληρωμένη από το ένα άκρο και παραδίδεται ως πλοκάδα καλωδίων κομμένων και αφημένων στο πάτωμα. Απουσιάζουν τα κανάλια με τις πρίζες δικτύου και ρεύματος, τα ικριώματα και οι πίνακες μικτονόμησης των καλωδίων δικτύου στις αίθουσες  και  εργαστήρια Πληροφορικής αλλά και σε γραφεία και αίθουσες όπου επιβεβαιώνεται  το  Πληροφορικό σύστημα από εκπαιδευτικούς (myschool). Οι συγκεκριμένες ελλείψεις  κάνουν αδύνατη την λειτουργικότητα των εργαστηρίων  Πληροφορικής. 

      Έγινε αυτοψία από την Ειδική Υπηρεσία  Διαχείρισης του Ε.Π. της Περιφέρειας Δ.Ε. διαπιστώθηκαν  οι σοβαρές ελλείψεις που αφορούν τα παρακάτω σχολεία του Δήμου Μεσολογγίου. Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Γουριάς, 2ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου και  2ο ΓΕΛ Μεσολογγίου, και λιγότερο άλλων σχολείων Δήμων της Π.Ε.  Επίσης δεν έχουν τοποθετηθεί από τον εργολάβο του έργου 3 στέγαστρα στο 4ο Δημοτικό σχολείο Μεσολογγίου.
     "Είναι προφανείς οι ευθύνες της Περιφέρειας αλλά και των Δήμων καθώς οι τεχνικές τους υπηρεσίες δεν πραγματοποίησαν εγκαίρως τους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστώσουν την ορθή ολοκλήρωση  του έργου", δηλώνει ο Περιφ. Σύμβουλος της "Αντίστασης πολιτών Δυτικής Ελλάδας" .
      Το ερώτημα που προκύπτει αβίαστα απ΄ την επερώτηση του Κου Κούστα είναι  σε ποιές ενέργειες θα προβεί η Περιφερειακή αρχή έτσι ώστε σε συνεργασία με τους Δήμους να φροντίσουν να ολοκληρωθούν οι εργασίες στα παραπάνω σχολεία αφού το κόστος ξεπερνά τις  22.600 ευρώ, με βάσει το οικονομικό δελτίο αξιολόγησης των ελλείψεων από την υπηρεσία ελέγχου .

Κώστας Κούστας, εκπαιδευτικός 
Πρόεδρος της Α΄ΕΛΜΕ Αιτωλ/νιας
Περιφερειακός σύμβουλος της ΄΄Αντίστασης πολιτών Δ. Ελλάδας΄΄

                              ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ
                                                                                         ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΠ 2007-2013

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ
ΚΟΣΤΟΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1
Ανέγερση 2ου Γυμνασίου Μεσολογγίου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Ι.Π.Μεσολογγίου
Σε αίθουσες (2) πληροφορικής λείπουν ικρίωμα RACK, PATCH PANELS, περιμετρικά καναλέτα πριζών data και καναλέτα πριζών τροφοδοσίας ισχύος Η/Υ
4.200 €
Ολοκληρωμένο Διαχειριστικά και έχει Π.Π.Π.
2
Ανέγερση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Γουριάς
Δ/νση Τεχνικών Έργων Ι.Π.Μεσολογγίου
Σε αίθουσα πληροφορικής λείπουν ικρίωμα RACK, PATCH PANELS, περιμετρικά καναλέτα πριζών data και καναλέτα πριζών τροφοδοσίας ισχύος Η/Υ
3.200 €
Μη Ολοκληρωμένο Διαχειριστικά, αλλά ο Ανάδοχος έχει Π.Π.Π. και δεν επανέρχεται στο Έργο.
3
Ανέγερση 2ου Λυκείου  Μεσολογγίου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Ι.Π.Μεσολογγίου
Σε αίθουσες (2) πληροφορικής λείπουν ικρίωμα RACK, PATCH PANELS, περιμετρικά καναλέτα πριζών data και καναλέτα πριζών τροφοδοσίας ισχύος Η/Υ
4.200 €
Έχουν μεν υλοποιηθεί από τον Ανάδοχο, αλλά δεν μπορεί να πληρωθεί διότι έχουν αναλωθεί ήδη όλα τα απρόβλεπτα και δεν υπάρχουν πόροι από την Σύμβαση.
4
Ανέγερση 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεσολογγίου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Ι.Π.Μεσολογγίου
Λείπουν 3 στέγαστρα στις τρεις εισόδους του κτιρίου με αποτέλεσμα να βρέχονται τα παιδιά κατά την είσοδο τους και έξοδο τους και να μπαίνουν νερά στο κτίριο.
7.500 €
Η Πράξη έχει ολοκληρωθεί ως φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο. Η εν λόγω έλλειψηs δεν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί από τα απρόβλεπτα.
5
Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου Θέρμου.
Δ/νση Τεχν. Έργων Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας
Σε αίθουσα πληροφορικής ελλείψεις στην τερματισμένη δομική καλωδίωση δικτύου Η/Υ.
1.100 €
Δεν μπορούν να πληρωθούν από την Σύμβαση.
6
Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς του 2ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου
Δ/νση Τεχνικών Έργων Δήμου Αγρινίου
Σε αίθουσα πληροφορικής ελλείψεις στην τερματισμένη δομική καλωδίωση δικτύου Η/Υ.
1.200 €
Ολοκληρωμένο Διαχειριστικά
7
Αποκατάσταση Στατικής Επάρκειας του Γυμνασίου-Λυκείου Βόνιτσας.
Δ/νση Τεχνικών Έργων Δήμου Βόνιτσας.
Σε αίθουσα πληροφορικής ελλείψεις στην τερματισμένη δομική καλωδίωση δικτύου Η/Υ.
1.200 €
Ολοκληρωμένο Διαχειριστικά


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:
22.600 €

   Κώστας   Κούστας  , εκπαιδευτικός

Ε Πρόεδρος της  Α΄ΕΛΜΕ Αιτωλ/νιας
‘’Περιφερειακός  σύμβουλος  της  ΄΄Αντίστασης πολιτών Δ. Ελλάδας΄΄

Δεν υπάρχουν σχόλια: