FaceBook

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: Δήμαρχε κ. Αποστολάκη και Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων αναλάβατε τις ευθύνες σας και εφαρμόστε την νομιμότητα!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΑΝΟΙΧΤΗ επιστολή στο Δήμαρχο κ Αποστολάκη και τους Δημοτικούς Συμβούλους.   
(ΜΕΡΟΣ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΧΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
-Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αποδείξτε ότι δεν είστε όλοι ΙΔΙΟΙ.
-Δήμαρχε κ Αποστολάκη, Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των παρατάξεων αναλάβετε τις ευθύνες σας και εφαρμόστε τη νομιμότητα.

         Την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 έχουμε διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στη πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώρα 17:00 το μοναδικό θέμα είναι η Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2015 και ακολουθεί η δεύτερη συνεδρίαση με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 18:00.  Με απλή σκέψη τούτο σημαίνει ότι τουλάχιστον χρονικά δεν υπάρχουν όρια για ουσιαστική συζήτηση. Μήπως κάποιοι επιδιώκουν τούτο; Η γνώμη μου είναι, ασφαλώς πολλοί δεν θέλουν να γίνει ουσιαστική συζήτηση. Τυχαία; Δεν νομίζω;.............        Η νομοθεσία προβλέπει ειδική  δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου μέχρι τέλος Ιουνίου όπου γίνεται ο απολογισμός  πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και  την εφαρμογή του προγράμματος δράσης. Νόμος 3463/2006 γνωστός ως Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων  άρθρο 217. Παρακαλώ  να το διαβάσετε.
        Τούτη η συνεδρίαση έγινε στο Δήμο Αγρινίου, στο Δήμο Θέρμου, στο Δήμο της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου είναι προγραμματισμένη να γίνει στις 12 Οκτωβρίου και σε άλλους Δήμους ανά την επικράτεια από πληροφόρηση που έχω, έχει γίνει.
       Η συνεδρίαση τούτη δεν έγινε. Δημοτικοί Σύμβουλοι και δημοτικές παρατάξεις έχετε πολιτικές ευθύνες. Μήπως ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης δεν θέλει να απαντήσει σε εύλογα και καίρια ερωτήματα; 

      Το Δημοτικό Συμβούλιο τον μήνα Ιούλιο 2016 δεν συνεδρίασε. Η νομοθεσία προβλέπει την υποχρεωτική συνεδρίαση του ΔΣ μία τουλάχιστο φορά το μήνα.  Άρθρο 95 του παραπάνω κώδικα.
-Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί δεν συνεδρίασε ; Έχετε πολιτική ευθύνη.

 Ύστερα από τα παραπάνω, πάμε στις συνεδριάσεις  την 4η -10-2016:
-Στη δεύτερη συνεδρίαση στο θέμα 16 έχουμε: Έγκριση πεπραγμένων της  "Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας" για το έτος 2015.
-Στο θέμα 26 έχουμε: Περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της "Τουριστικής – Επενδυτικής Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας" Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας. 

Ερωτώ: Απολογισμοί της ως άνω επιχείρησης από συστάσεως της  υπάρχουν; Ναι ή όχι; Αν δεν υπάρχουν, δεδομένου ότι χρηματοδοτείται από το Δήμο, πως μπορεί να παρθεί απόφαση για την αύξηση ή μη του μετοχικού κεφαλαίου; 
        Θα παρακαλούσα  τη Πρόεδρο κ. Λίτου να πληροφορήσει το σώμα και τους Δημότες τις αντίστοιχες ΑΔΑ στη Διαύγεια του Δήμου, αν υπάρχουν για να ενημερωθούμε.

-Στο θέμα 35 έχουμε: Περί έγκρισης απολογισμού Ν.Π.Δ.Δ "Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης" για το έτος  2015.
        Είναι πρωτοφανές να ζητείτε να προηγηθεί  η συζήτηση του γενικού απολογισμού για το 2015 του Δήμου που χρηματοδοτεί  και τις επιχειρήσεις και το νομικό πρόσωπο και  μετά  οι παραπάνω απολογισμοί;  Δηλαδή σας καλούν να αποφασιστείτε για τον Απολογισμό του όλου πρώτα, και μετά να αποφασίσετε για τους μερικούς απολογισμούς που περιέχονται και  οι χρηματοδοτήσεις. Τυχαία; Δεν νομίζω;

 Καλώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους να προστατεύσουν το κύρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Το θέμα δεν είναι διαδικαστικό. Είναι σοβαρό πολιτικό ζήτημα και  όχι μόνο κατά την ταπεινή μου άποψη.

     Πληροφορώ το σώμα ότι για τους απολογισμούς της Κοινωφελούς Επιχείρησης και της Τουριστικής επιχείρησης από συστάσεως τους έχω προσφύγει  με αίτηση μου στην αρμόδια Ελεγκτική Αρχή

      Επιπρόσθετα έχω προσφύγει στην αρμόδια Ελεγκτική Αρχή για τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2015  του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης. Για το θέμα έχω ενημερώσει ηλεκτρονικά τους επικεφαλείς των τεσσάρων δημοτικών παρατάξεων και τους έστειλα σχετικό έγγραφο.  
       Φυσικά ζητώ  να μου δοθεί ο λόγος για την ενημέρωση σας στη συνεδρίαση της Τρίτης. Σεβόμενος την έρευνα που είναι σε εξέλιξη από την Ελεγκτική Αρχή δεν κοινοποιώ προς το παρόν τίποτε. 
ΣΑΣ ΚΑΛΩ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΣΑΣ.

       Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι για τη πρώτη συνεδρίαση,  ο κώδικας δήμων και κοινοτήτων στο άρθρο 163 προβλέπει πως γίνεται ο απολογισμός και ισολογισμός Δήμων και Κοινοτήτων. Παρακαλώ να το διαβάσετε. Το πιστοποιητικό που προβλέπεται στο άρθρο ουσιαστικά λέει αν εφαρμόστηκε ή όχι η κείμενη διαδικασία των δαπανών του Δήμου και των εισπράξεων του Δήμου. 
       Με λίγα λόγια είναι το θέμα των απευθείας αναθέσεων που γίνονται διαχρονικά στο Δήμο μας  και το 2015,  και όχι οι αδιάβλητοι διαγωνισμοί που υποστηρίζω εγώ,  και είναι το θέμα των 5.500.00 ευρώ που δεν εισπράττει ο Δήμος διαχρονικά. Δηλαδή από την ψήφο σας θα εξαρτηθεί η τήρηση της νομιμότητας και Η ΙΔΙΑ Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ που κατά πληροφορίες και εκτιμήσεις μου, στο Υπουργείο Εσωτερικών χτυπά καμπανάκι. 

Ύστερα από τα παραπάνω ερωτώ:
1)=Το 2015 τηρήθηκαν τα όρια των απευθείας αναθέσεων όσο αφορά τις δαπάνες; Το ποσό-όριο  των 24.600 ευρώ τηρήθηκε σε μια σειρά δαπάνες που αφορούν για παράδειγμα τους αγροτικούς δρόμους, τη γραφική ύλη, το φωτισμό,την ύδρευση κλπ; Πέραν των 24.600 ευρώ ό νόμος ορίζει ότι έπρεπε να γίνουν διαγωνισμοί και δεν έγιναν.

Ιδού οι δαπάνες που έγιναν τα έτη 2013,2014,2015 για τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων:

Το όριο των 24.600 ευρώ ανά Δημοτική Ενότητα βεβαίως ξεπεράστηκε κατά πολύ. Γιατί δεν έγιναν αδιάβλητοι διαγωνισμοί; Βέβαια το θέμα είναι για έρευνα νομιμότητας στις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές. Γιατί μέσα στο ΔΣ, διαχρονικά και τώρα δεν τέθηκε θέμα για τις παραπάνω δαπάνες;

2)-Κύριε  Σολδάτο και κύριε Φερεντίνο παραδώσατε στο κ Αποστολάκη 3.000.000 ευρώ χρέος  και 3.000.00 ευρώ απαιτήσεις τρίτων με δικαστικές αποφάσεις  την  01/09/2014; Κύριε Κασόλα παραδώσατε χρέος στο κ Κατσαμπίρη 400.000 ευρώ του ΦΟΣΔΑ; 
     Αυτά είπαν σε συνεντεύξεις τους ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης και ο κ. Κατσαμπίρης Πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ. 
   Εσείς κ. Φερεντίνο σε συνέντευξη σας είπατε ότι παραδώσατε πλεόνασμα και υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις τρίτων εργολάβων και προμηθευτών προφανώς που δεν προσδιορίσατε το ύψος. Εγώ σαν  Δημότης και ασχολούμενος με τα κοινά τι να πιστέψω και ποιόν να πιστέψω; 

3)-Δήμαρχε κ. Αποστολάκη τα 3.000.000 ευρώ απαιτήσεις τρίτων προς το Δήμο με δικαστικές αποφάσεις που είπατε ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΦΟΡΟΥΝ; Έχετε πλάνο πληρωμής;  Για το θέμα  πχ του λατομείου πότε θα πληροφορηθούμε, εμείς που δεν είμαστε από το πρώην  Δήμο Ανακτορίου.  Για το θέμα πχ των Λουτρών Τρύφου εμείς που δεν είμαστε από το πρώην Δήμο Μεδεώνος πότε θα πληροφορηθούμε. Το ρωτώ γιατί θα τα πληρώσουμε (αν τα χρωστάμε) από κοινού όλοι οι Δημότες του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας.

4)-Δήμαρχε κ. Αποστολάκη πληρώσατε  περίπου 180.000 ευρώ για χρέη των πρώην Δήμων Ανακτορίου και Μεδεώνος που αφορούσαν το χρονικό διάστημα πριν το 2011. Υπάρχουν άλλα χρέη αυτής της κατηγορίας; Αν ναι, πόσα; Έχετε, αν υπάρχουν και άλλες, πλάνο πληρωμής; Εξετάσετε το πιθανό σενάριο διαγραφής σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία;

5)-Κύριε Φερεντίνο συμμετείχατε προσωπικά στη πιθανή μεθόδευση της αγοράς  του χωραφιού στη Κατούνα που ανάφερε ο κ. Δήμαρχος στην συνέντευξη του; Γιατί δεν στείλατε την υπόθεση στον εισαγγελέα όπως είπατε στο ΔΣ; Δήμαρχε κ. Αποστολάκη πείτε μας ποιος ή  ποιοι συμμετείχαν στη πιθανή μεθόδευση της αγοράς έναντι του ποσού των 214.000 ευρώ;  Γιατί οι Δημότες να πληρώσουν τις περίπου 187.000 ευρώ που ζητά το υπουργείο να επιστρέψουμε από αυτή την προκλητική σε ύψος αγορά;  
       Συμμετείχαν ναι ή όχι  και ποιοί, από τους σημερινούς  ή πρώην δημοτικούς Συμβούλους  του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας στη περιβόητη πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ του  πρώην Δήμου Μεδεώνος  το 2010 που αποφάσισε την αγορά του χωραφιού στη θέση Δύο Δένδρα με απευθείας ανάθεση;

6)-Δήμαρχε κ. Αποστολάκη ο κύριος που είπατε ότι θα έρθει από τη Πάτρα να ενημερώσει το ΔΣ για τον απολογισμό του προγράμματος "Συνεργασία, εν εργασία" πότε θα έρθει; Τώρα υπάρχει η γέφυρα και η γραμμή Ρίου-Αντιρρίου δεν κλείνει ποτέ.

7)-Από πέρυσι στην αντίστοιχη συνεδρίαση του Απολογισμού μέχρι σήμερα πόσα χρήματα εισέπραξε ο Δήμος από το ποσό των 5.500.000 ευρώ των οφειλών; Αν έχετε το πολιτικό θάρρος δημοσιεύστε ονόματα, ποσά και από  πότε χρωστάνε οι Δημότες που στείλατε σημειώματα.

8)-Λέτε ότι δεν κάνετε διαγωνισμούς για να ενισχύεται τη τοπική δημοτική αγορά; Ενημερώστε παρακαλώ τους Δημότες πόσα χρήματα πήγαν σε απευθείας αναθέσεις σε εργολάβους και προμηθευτές εκτός Δήμου; Για παράδειγμα στο γνωστό Γεωπονικό Κέντρο του Αγρινίου ή για γραφική ύλη  και υλικά για ύδρευση και φωτισμό σε καταστήματα της Λευκάδας.

9)-Πόσα χρήματα  εισέπραξε ο από τα Παλιάμπελα -καταγόμενος Μηχανολόγος Μηχανικός με απευθείας ανάθεση για την εργασία Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Βόνιτσας; Πέρασε ναι ή όχι το όριο των 24.600 ευρώ; Γιατί δεν έγινε διαγωνισμός; 

10)-Πόσα χρήματα έχει ξοδέψει συνολικά ο Δήμος και το Κέντρο Μέριμνας για τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις του πρώην Δήμου Ανακτορίου; Αφού μάθετε το ποσό, δείτε το χάλι που βρίσκεται το γήπεδο της Κατούνας.

Προχωρούμε στον θέμα του Απολογισμού τους έτους 2015 του Κέντρου Μέριμνας:

Κύριες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι  σας θυμίζω μέρος  του  νομικού  πλαισίου.
Νόμος 3463, γνωστός ως Κώδικας Δήμων  και Κοινοτήτων
ΑΡΘΡΟ 98 
Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων.
1.-Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών , στις οποίες τους έχει εκλέξει το συμβούλιο, καθώς και να εκτελούν τα λοιπά καθήκοντα τους που προβλέπει ο νόμος.
Έχουν επίσης υποχρέωση, μέσα στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, να εκτελούν με επιμέλεια κάθε εργασία που  τους αναθέτει  το συμβούλιο.
2.-Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει με απόλυτη ελευθερία, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.
3.-Αν ένας σύμβουλος απουσιάζει αδικαιολόγητα  από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου μπορεί να τεθεί σε αργία με απόφαση του γενικού Γραμματέα Περιφέρειας και σε περίπτωση υποτροπής κηρύσσεται έκπτωτος. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κινεί τη σχετική διαδικασία.
4.-Αν ένας σύμβουλος δεν εκτελεί τις υποχρεώσεις του για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις (3) συνεχείς μήνες μέσα στο έτος, χωρίς την άδεια του συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας τον κηρύσσει έκπτωτο.

ΑΡΘΡΟ 99
Κώλυμα συμμετοχής στη συνεδρίαση
1.-Δημοτικός σύμβουλος δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος ή στην κατάρτιση αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου ή να συμμετέχει σε γνωμοδοτικά συλλογικά όργανα , τα οποία γνωμοδοτούν για θέμα που θα εισαχθεί στο δημοτικό συμβούλιο, εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον.
2.-Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη.  Ο σύμβουλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με την ποινή της αργίας, σύμφωνα με τα άρθρα 142 και 143.

Πάμε παρακάτω:
ΜΕΡΟΣ ΕΝΑΤΟ
ΙΔΡΥΜΑΤΑ- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ.
ΑΡΘΡΟ 234.
Λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου και εποπτεία.
1.-Τα θέματα, τα σχετικά με τις εργασίες του διοικητικού συμβουλίου, την πρόσκληση των μελών του και της εκτελεστικής επιτροπής σε συνεδρίαση , την απαιτούμενη για τη λήψη αποφάσεως πλειοψηφία, τον έλεγχο και την εκτελεστότητα των αποφάσεων του, το κώλυμα συμμετοχής στις συνεδριάσεις , την αστική και πειθαρχική ευθύνη των οργάνων διοίκησης του ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που αφορούν το δημοτικό συμβούλιο, τη δημαρχιακή επιτροπή  και τα μέλη τους.

ΑΡΘΡΟ 240
Διοίκηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Παράγραφος 2.
Οι διατάξεις των άρθρων 227 παράγραφος 5 , 234, 235 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 236 εφαρμόζονται και στα νομικά πρόσωπα αυτά. Τα θέματα, τα σχετικά με τη λειτουργία του νομικού προσώπου ρυθμίζονται με κανονισμούς που εγκρίνουν τα δημοτικά ή κοινοτικά συμβούλια. Τα νομικά πρόσωπα, αν δεν διαθέτουν ταμειακή υπηρεσία , εξυπηρετούνται από την ταμειακή υπηρεσία του οικείου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ερώτηση:
1)-Το Κέντρο Μέριμνας διαθέτει ταμειακή υπηρεσία; Αν ναι, ποιοι  είναι οι υπάλληλοι της, πότε και με ποιό τρόπο προσελήφθησαν; 
2)-Υπάρχουν ναι ή όχι  δαπάνες που ξεπέρασαν  συνολικά το όριο που έπρεπε να γίνει διαγωνισμός;
3)-Ποια είναι η εργασιακή ή άλλου είδους σχέση,  του από το Αγρίνιο καταγόμενου και ποιες υπηρεσίες προσφέρει;
4)-Με τα 21.000 ευρώ που πληρώσαμε για ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων του Κέντρου δεν θα μπορούσε να αγοράσαμε τρεις μικροφωνικές συσκευές (μία ανά Δημοτική Ενότητα); Βέβαια σε κάποιες 3-4 μεγάλες εκδηλώσεις ίσως να ενοικιάζαμε. Αλλά αυτό να γίνεται συνέχεια είναι θεωρώ υπερβολικές δαπάνες.

        Σας ενημερώνω τώρα για τη συνεδρίαση την 25η/07/2016 του ΔΣ του νομικού προσώπου του Δήμου μας, Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης με θέμα: Απολογισμός εσόδων-εξόδων ΝΠΔΔ Έτους 2015, που καλείστε να συζητήσετε. Είναι το θέμα 35:

           Από τα 7 μέλη του ΔΣ παρόντα ήταν τέσσερα. Από τα τέσσερα  τα δύο μέλη, ο Αντιπρόεδρος κ. Τραυλός Σωτήριος και η κα Πανταζή Παναγιώτα είχαν κώλυμα συμμετοχής. Τούτο προκύπτει από ένα απλό συνδυασμό των άρθρων του κώδικα που σας ανάφερα παραπάνω.
       Συνεπώς κατά την ταπεινή μου άποψη- νομικός δεν είμαι- Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ λόγω μη κανονικής συμμετοχής και λόγω έλλειψης απαρτίας. Επιπρόσθετα σας ενημερώνω  ότι για το  θέμα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα νομιμότητας της αρμόδιας Ελεγκτικής Αρχής στην οποία προσέφυγα. 
     Ρωτήστε να πληροφορηθείτε από τους τέσσερις επικεφαλείς των δημοτικών παρατάξεων για έγγραφο που τους απέστειλα ηλεκτρονικά σχετικό με το θέμα.

       Εντύπωση προκαλεί το γεγονός προηγείται θέμα 34, Περί επιχορήγησης ΝΠΔΔ "Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης" του θέματος 35 του απολογισμού. Τυχαία; Δεν νομίζω. Προτείνω να αλλάξει η σειρά συζητήσεως που είναι και το ορθό. 

Αγαπητοί Αναγνώστες
-Καλώ το Δήμαρχο κ. Αποστολάκη και τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να εφαρμόσουν τη νομιμότητα. Τους υπενθυμίζω ότι το Αυτοδιοίκητο της τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν σημαίνει ασυδοσία και μη σεβασμό των νόμων. 
-Τους υπενθυμίζω ότι στη Δημοκρατία η πλειοψηφία διοικεί και η μειοψηφία ελέγχει. Είμαι στην αντιπολίτευση σύμφωνα με τη ψήφο των δημοτών.
-Ουδείς θα μου απαγορεύσει να μιλώ, να κρίνω , να προτείνω λύσεις, να υπερασπίζομαι τις θέσεις μου.
-Προτιμώ να είμαι Ελεύθερος ενεργός πολίτης παρά φοβισμένος υπήκοος. 
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ....

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 
1.-Πριν λίγο καιρό ανάμεσα στις πολλές άθλιες, αθλιότητες, από αθλίους κυκλοφορούσε και η εξής:
      Ότι τα βρήκα πολιτικά με το κ Φερεντίνο Ευθύμιο και μάλιστα θα κατεβούμε σε κοινό ψηφοδέλτιο στις επόμενες δημοτικές εκλογές. 
Μια και καλή (δεν αφορά τους αποδέκτες της επιστολής):
   Ελεεινοί συκοφάντες πτέρυγα και εξαπτέρυγα πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. 
    Με τη δεξιά παράταξη, με την απάνθρωπη νεοφιλελεύθερη ακραία πολιτική που πρεσβεύει και υπηρετεί, ούτε είχα, ούτε έχω και ούτε προτίθεμαι δια βίου να έχω ουδεμία πολιτική σχέση. 
    Η πολιτική μου δράση είναι ξεκάθαρη. Δεν συμμετείχα ποτέ στο παρελθόν, δεν συμμετέχω και ούτε προτίθεμαι δια βίου να συμμετέχω σε  ανίερες  και ανιστόρητες συμμαχίες. Έχω μια διαδρομή , μια πολιτική στάση και μια αταλάντευτη συνέπεια.
   Δεν έχω οργανωτική σχέση με κανένα κόμμα, με καμία οργάνωση. Είμαι πολιτικά ανεξάρτητος και κινούμαι ιδεολογικά στο χώρο της αριστεράς. Ο αγώνας που διεξάγω χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τη τσέπη μου. Τόσο απλά και τόσο ειλικρινά. Όσοι το αμφισβητούν, κρίνοντας εξ ιδίων, με αφήνουν παγερά αδιάφορο. Σταματήστε τη λάσπη στο πρόσωπο μου. 

2)-Κύριε Αδάμη όταν σας επισκέφθηκα στο γραφείο σας, πέραν των παρακάτω: 
    Οι υπηρεσιακοί παράγοντες του Δήμου είστε οι εγγυητές της νομιμότητας και όχι εκτελεστικά όργανα των αιρετών, σας είπα κάτι παραπάνω;  Σας απείλησα;  Σας ρωτώ και παρακαλώ να ενημερώσετε το σώμα, γιατί ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης είπε,  ότι σας απείλησα. 
     Είναι ή δεν είναι αλήθεια κ Αδάμη,  ότι μετά από αυτό σας επισκέφθηκα εκ νέου στο γραφείο σας, σας ενημέρωσα για το τι είπε ο κ.  Δήμαρχος και σας παρότρυνα, ότι αν σας απείλησα, να μου υποβάλλεται μήνυση; Παρακαλώ ενημερώστε το σώμα με την ευκαιρία της παρουσίας σας στη συνεδρίαση.


13 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Γκαζωμενος κ διαβασμενος ο αρθρογραφος.έχουν σαφέστατα καταπατηθεί νόμοι σύμφωνα με αυτά που διαβάζουμε.να μην γίνουν δυο συμβούλια αύριο,είναι πρακτικά αδύνατον.μην κοροιδευετε τους πολίτες.εμείς σας ψηφισαμε ολους,εμας πρεπει να υπηρετειτε.

Ανώνυμος είπε...

Θύμιο Φερεντίνο αύριο κρίνεται η πολιτική σου καριέρα. Αν δεν απαιτήσεις εξηγήσεις και εφαρμογή του νόμου πήγαινε σπίτι σου. Τα στοιχεία του Κώστα δεν χωράνε καμία αμφιβολία.

Ανώνυμος είπε...

Ακου Ο Κώστας με τη δεξιά. Είστε άμυαλοι ,ας προσέχατε. Παίξατε και χάσετε κύριοι του Δημαρχείου.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε είναι νόμιμες αυτές οι απευθείας αναθέσεις για τους αγροτικούς δρόμους; Αυτό λέγεται κατάτμηση Γιώργο Αποστολάκη. Ρωτά να μάθεις τι διέπραξες; Καλά ξεμπερδέματα.

Ανώνυμος είπε...

Κώστα μπράβο για το θάρρος σου. Αυτά που συζητούνται χαμηλοφώνως και συμβαίνουν τα έβγαλες επώνυμα. Πολιτικά ο Αποστολάκης και η ομάδα του τελείωσαν.

Ανώνυμος είπε...

Mπορεί κάποιος να μου υποδείξει έναν από τους Δημοτικούς Συμβούλους και το Δήμαρχο που να έχει τη συγκρότηση που έχει ο Κώστας για τα θέματα του Δήμου. Για αυτό προσπαθούν να τον φιμώσουν και να τον φοβίσουν. Σας πληροφορώ ο Κώστας δεν πτοείται.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε αν τα στοιχεία είναι αληθινά τότε θα έχεις άσχημες συνέπειες.

Ανώνυμος είπε...

Κυρ Παντελή, κυρία Παναγιώτα , κύριε Ακη ενημερώστε το Δημοτικό Συμβούλιο αν αυτά που κάνατε είναι νόμιμα και ηθικά.

Ανώνυμος είπε...

Δημοτικοί Σύμβουλοι ο δάσκαλος ενημέρωσε όλους τους Δημότες με στοιχεία που δεν δέχονται καμία παρερμηνεία. Μην καλύψετε με με τη ψήφο σας τις παρανομίες που δεν είναι τυχαίες.

Ανώνυμος είπε...

Απίστευτο και όμως αληθινό. Η Αντιδήμαρχος και μέλος του ΔΣ του Κέντρου Μέριμνας κ Πανταζή, ο Πρόεδρος του ΔΣ του Κέντρου κ Παντελής Αποστολάκης, ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης Γεώργιος παραδέχτηκαν την παρανομία, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας όμως ψήφισαν υπερ του Απολογισμού του Κέντρου. Η κ Αντιδήμαρχος είπε ότι θα επιστρέψει τα χρήματα στο Δήμο. Νέα ήθη, νέοι καιροί.

Ανώνυμος είπε...

Μείζονα Αντιπολίτευση δεν υπάρχει στο Δήμο. Θύμιο Φερεντίνο κάλυψες όλες τις παρανομίες. Μαζί με τον Αποστολάκη χθες στο Συμβούλιο περάσατε στην ιστορία. Τελειώσατε πολιτικά. Όταν σου λένε οι ίδιοι το ποσό της παρανομίας είναι μικρό και συ δεν αντιδράς, άκουσε το τραγούδι του Παπακωνσταντίνου με τίτλο και το ντέρμπι ήταν στημένο και από πριν......και πήγαινε σπίτι σου. Συνδημότες προβληματιστείτε.

Ανώνυμος είπε...

Ήθελαν να διαγράψουν χρέος 6.300 ευρώ , χρεών από το 2009 μέχρι το 2015 , σε μαγαζί της παραλίας της Βόνιτσας με το δικαιολογητικό ότι ο Δήμος χρησιμοποιούσε νερό από τις βρύσες του μαγαζιού για να πλένει στους δρόμους. Απίστευτο και όμως γεγονός. Ο Δήμαρχος είπε κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως δεν ξέρω τίποτε, το θέμα το βλέπω για πρώτη φορά. Τα δε τρία μέλη της επιτροπής των δημοτικών συμβούλων εκείνη τη στιγμή απουσίαζαν και το θέμα αναβλήθηκε.

Ανώνυμος είπε...

Αντί ο Δήμαρχος να θέσει αμέσως εκτός Δημοτικής Ομάδας του τη κ Πανταζή που παραδέχτηκε τη παρανομία, έκανε παρατηρήσεις στο κ Μωραΐτη που έθεσε το θέμα. Ο δε κ Φερεντίνος γελούσε και η δημοτική του ομάδα άφωνη. Επικίνδυνα πράγματα από αδίστακτους ανθρώπους.