FaceBook

Τρίτη, 11 Οκτωβρίου 2016

ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ: Πάρθηκε απόφαση χωρίς απαρτία στο Κέντρο Μέριμνας Ακτίου Βόνιτσας!

  -Δεν ξανάγινε.. Σε Συμβούλιο του Κέντρου Μέριμνας Ακτίου Βόνιτσας έγινε κάτι πρωτοφανές για τα δεδομένα όχι μόνο της περιοχής, αλλά και του συνόλου του αυτοδιοικητικού χάρτη της χώρας.

    -Πριν την έναρξη της συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης  ο Αντιπρόεδρος κ. Τραυλός Σωτήριος δήλωσε ότι έχει κώλυμα και δεν μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων και ψηφοφορίας και αποχώρησε
 Τότε τα παρόντα μέλη του συμβουλίου ήταν (3) τρία σε σύνολο επτά και συνεπώς το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΑΡΤΙΑ. Ο Πρόεδρος ή τα παρόντα μέλη έπρεπε να ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης του θέματος. 
 Τούτο όμως δεν έγινε, τα (3) τρία μέλη του ΔΣ μετά από συζήτηση αποφάσισαν την απευθείας ανάθεση της ηχητικής κάλυψης στο κ. Κτίστη Παναγιώτη έναντι 250 ευρώ την απευθείας ανάθεση προμήθειας  εμφιαλωμένων νερών στον κ. Τραυλό Σωτήριο έναντι ποσού 400,02 ευρώ και την απευθείας ανάθεση προμήθειας  αναψυκτικών στο κ. Τραυλό Σωτήριο έναντι ποσού των 1.5000 ευρώ. Συνολική δαπάνη 2.150,02 ευρώ.
      -Η ανάθεση πέρασε τελικά, παρά την έλλειψη απαρτίας με πρωτοφανείς διαδικασίες.
   -Είναι βέβαιο, ότι οι πάντες γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν, ότι τα συλλογικά όργανα συζητούν και παίρνουν αποφάσεις μόνο όταν έχουν ΑΠΑΡΤΙΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε απαρτία.
   -Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι ύψιστη πολιτική πράξη και επιβάλλεται να ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ. Καλώ το Δήμαρχο κ. Αποστολάκη, τον Αρχηγό της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Φερεντίνο και τους Δημοτικούς Συμβούλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
   -Σεβόμενος την Ελεγκτική Αρχή στα χέρια της οποίας βρίσκεται το θέμα δεν θα γράψω περισσότερα σήμερα. Αυτό θα γίνει στο κατάλληλο χρόνο...
Αναλυτικά:

Δήμαρχε κ. Αποστολάκη, Αρχηγέ της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Φερεντίνο, Δημοτικοί Σύμβουλοι αναλάβατε τις Ευθύνες σας. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ.

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

ΑΝΟΙΧΤΗ επιστολή στο Δήμαρχο κ Αποστολάκη και τους Δημοτικούς Συμβούλους.   
(ΜΕΡΟΣ  ΔΕΚΑΤΟΠΕΜΤΟ)

-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από   ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
Το παραπάνω αίτημα, δυστυχώς μέρα με τη μέρα, καθίσταται άμεσο και επιτακτικό.

Δήμαρχε κ. Αποστολάκη, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

         Την Κυριακή 10 Απριλίου 2016 ημέρα Κυριακή συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου μας. Από τα επτά μέλη του ΔΣ παρόντα ήταν τέσσερα,  ο Πρόεδρος κ. Αποστολάκης Παντελής, ο Αντιπρόεδρος κ. Τραυλός Σωτήριος, τα μέλη του  κ. Πανταζή Παναγιώτα, κ. Κουτιβής Ευάγγελος  
και απόντα, ως συνήθως, ο Στρατηγός  κ. Γεροκώστοπουλος Κων/νος, η κα Μπουμπούλη – Φραγκογιάννη Αφροδίτη και η κα Αντωνίου- Αντωνάκη Ρομπίνη ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.....Το  θέμα  14 ήταν: "Διοργάνωση εορτασμού του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου Πολιούχου Μοναστηρακίου". 
    Για αποφυγή συγχύσεως λέω ότι σωστά γιορτάστηκε ο Πολιούχος του Μοναστηρακίου με τη συμμετοχή του Δήμου, με δύο παρατηρήσεις:

1)-Ο Δήμος είτε θα συμμετέχει στον εορτασμό των Πολιούχων σε όλες τις πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά και συνοικισμούς του Δήμου είτε δεν θα συμμετέχει σε κανένα εορτασμό. Αυτό λέει η κοινή λογική.
2)-Θεωρώ ότι οι εορτασμοί θα πρέπει να είναι λιτοί. Περισσότερα προσεχώς.
Σήμερα το θέμα μας δεν είναι αυτό....

    Πριν την έναρξη της συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας  διάταξης ο Αντιπρόεδρος κ. Τραυλός Σωτήριος δήλωσε ότι έχει κώλυμα και δεν μπορεί να συμμετέχει στη συζήτηση και στη λήψη αποφάσεων και ψηφοφορίας και αποχώρησε. Τότε τα παρόντα μέλη του συμβουλίου ήταν  τρία σε σύνολο επτά και συνεπώς το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΑΠΑΡΤΙΑ. Ο Πρόεδρος ή τα παρόντα μέλη έπρεπε να ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης του θέματος.

      Τούτο όμως δεν έγινε, τα (3) τρία μέλη του ΔΣ μετά από συζήτηση αποφάσισαν την απευθείας ανάθεση της ηχητικής κάλυψης στο κ Κτίστη Παναγιώτη έναντι 250 ευρώ, την  απευθείας ανάθεση προμήθειας  εμφιαλωμένων νερών στον κ. Τραυλό Σωτήριο έναντι ποσού 400,02 ευρώ και την απευθείας ανάθεση προμήθειας  αναψυκτικών στο κ Τραυλό Σωτήριο έναντι ποσού των 1.5000 ευρώ.
Συνολική δαπάνη 2.150,02 ευρώ.

Ιδού η απόφαση 25/2016 του ΔΣ, και με βάσει και την απόφαση αυτή (και τα άλλα δικαιολογητικά) έχουμε τα εντάλματα πληρωμής Β81 και Β82 με δικαιούχο το κ. Τραυλό Σωτήριο. Παρακάτω η απόφαση και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής:
 ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟΝ κ. ΤΡΑΥΛΟ


  

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ:
1)-Είναι βέβαιο, ότι οι πάντες γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν, ότι τα συλλογικά όργανα συζητούν και παίρνουν αποφάσεις μόνο όταν έχουν ΑΠΑΡΤΙΑ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε απαρτία.
  Η διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι ύψιστη πολιτική πράξη και επιβάλλεται να ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ. Καλώ το Δήμαρχο κ. Αποστολάκη, τον Αρχηγό της Μείζονος Αντιπολίτευσης κ. Φερεντίνο και τους Δημοτικούς Συμβούλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
   Σεβόμενος την Ελεγκτική  Αρχή στα χέρια της οποίας βρίσκεται το θέμα δεν θα γράψω  περισσότερα  σήμερα. Αυτό θα γίνει στο  κατάλληλο χρόνο.

2)-Έχω γράψει πολλές φορές  ότι το Μοναστηράκι έχει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να γίνει το κέντρο του χειμερινού τουρισμού και όχι μόνο, ολόκληρου του Δήμου μας. Μαζί με το Θύρρειο μπορούν να αποτελέσουν δίδυμο ανάπτυξης στη παραπάνω κατεύθυνση.

    Καλώ τους αρμόδιους να το σκεφθούν και σε μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να παρθούν αποφάσεις. Είναι βέβαια θέμα χρημάτων, κυρίως όμως είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. Υπάρχει; Θα δούμε.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ......


29 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΛΟΓΟΣ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ -ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΡΤΙΑ- ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ...
ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΝΕ...
ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ.
ΓΡΗΓΟΡΑ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ...

Ανώνυμος είπε...

Τέτοιες καταστάσεις δεν τιμούν την Αυτοδιοίκηση. Μας ντροπιάζουν...
Οι μεγάλες δηλώσεις και οι ύβρεις του ΠΑΝΤΕΛΗ, προφανώς και δεν επαρκούν για να καλύψουν τη "μπόχα" που αποπνέει η διοίκηση του στο Κεντρο κοινωνικής μέριμνας...

Ανώνυμος είπε...

Αλόγιστη οικονομική διαχείριση:
-Εμφιαλωμένα νερά στον κ. Τραυλό Σωτήριο έναντι ποσού 400 ευρώ!

Ποιά Νερά; Εδω η ΝΕΣΤΛΕ μοιράζει νερά μέχρι το Αγρίνιο, σε όλους.
Ειναι ποτέ δυνατόν η ΝΕΣΤΛΕ που έχει εδρα το Μοναστηράκι να μην δωσει δωρεαν νερά στο τόπο της. Τριαξονικές νταλίκες θα κατεβασει με νερα να φουσκώσει και ο Αμβρακικός...
ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΑΙ ΜΩΡΕ.......

Ανώνυμος είπε...

Βρόμα, μπόχα και δυσωδία. Αυτό λέγεται απύθμενο θράσος και ατέλειωτη βλακεία σε ήπιο χαρακτηρισμό. Τα υπόλοιπα τα ξέρει ο Παντελής.

Ανώνυμος είπε...

Στη μία συνεδρίαση δίνουν απευθείας ανάθεση στο πατέρα της Πανάγιως στην άλλη συνεδρίαση δίνουν στο Σπέκα. Ντροπή δεν υπάρχει μωρέ καθόλου,

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε δεν πάει άλλο. Διώξου τους όλους από το Κέντρο Μέριμνας. Βάλε άλλους. Το παραβρωμίσανε το γρέκι.

Ανώνυμος είπε...

Τον έχετε κάνει οικογενειακό τον Δήμο, μοιράζεται τα δικά μας λεφτά στους συγγενείς και φίλους. Α τα νερά τής κορπης είναι δωρεάν.

Ανώνυμος είπε...

ΟΥΡΕ 30ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ!! ΤΟΥΣ ΕΠΙΑΣΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΔΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΗ!!!
ΤΙ ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ; ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΔΙΟΙΚΕΙΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ...

Ανώνυμος είπε...

Τώρα καταλάβαμε ολοι Κώστα γιατί έστειλαν πληρωμένους τραμπούκους για να σου επιτεθούν, να σε συκοφαντούν και να σε καθυβρίζουν. Είναι για να σε εκφοβίσουν προκειμένου να μην ελέγχεις τις οικονομικές ατασθαλίες και να σε αποτρέψουν απο το να καταγγέλεις τη διαχρονική κακοδιαχείρηση απο όλους αυτούς που διαχειρίζονται τα χρήματα των δημοτών. Ελπίζω ο Εισαγγελέας Λευκάδας τώρα που θα καλέσει τους θρασύδειλους τραμπούκους να αποκαλύψει και ποιοι είναι οι ηθικοί αυτουργοί και οι εντολείς τους.

Ανώνυμος είπε...

ΞΕΥΤΙΛΗΣΤΗΚΕ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΧΑΧΑΧΧΑ ΚΑΝΕΝΑΣ ΠΙΑ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ.

Ανώνυμος είπε...

γεννηθηκα στη Βονιτσα και πρωτη φορα διαβαζω πραγματα συγκλονιστικα. μπραβο του τριαντακονσταντη! ποσα ακομα θα πρεπει να μαθουμε για την κακοδιαχείρηση. ΑΛΗΘΕΙΑ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΑΡΚΗ?

Ανώνυμος είπε...

εγώ δεν τον ξερω τον κ Τριαντακονσταντή παρά μονο από τις φωτογραφίες εδώ μέσα, ομως δεχομαι οτι και μαγκας δειχνει και στοιχεία φαίνεται οτι έχει.
παντελη βάλε τα ποδια στη πλατη και τρεχα τορα.

Ανώνυμος είπε...

Θύμιο Φερεντίνο τι άλλο περιμένεις για να μιλήσεις; Μήπως σε κρατάνε και δεν μιλάς;

Ανώνυμος είπε...

Βασίλη Τζεφριέ, Βαρβάρα Λίτου, Αθηνά, Σωτήρη Προδρομίτη, Κατσαβριά, πως τα δέχεστε όλα αυτά; Θα δεχθείτε τον Παντελή να συνεχίσει να είναι Πρόεδρος και στην ίδια Δημοτική ομάδα με εσάς;

Ανώνυμος είπε...

Έχουν λερωμένη τη φωλιά τους Κώστα για αυτό σε βρίζουν, σε απειλούν, σε συκοφαντούν. Μην τους φοβάσαι. Τελείωσαν πολιτικά.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε μήνες τώρα ο δάσκαλος σου λέει να τους αλλάξεις όλους στο Δήμο. Κάτι ήξερε. Εσύ πήρες το τραμπούκο Κουτιβή και πήγες στη Πογωνιά και τον έκανες βόλτα με το κανό. Σε ξευτέλισαν Δήμαρχε ή ξευτελίστηκες μόνος σου. Διάλεξε και πάρε.

Ανώνυμος είπε...

περιμένω απλά τις εκλογές. αν αυτός ο λαός της Βόνιτσας δεν στείλει εκεί που του αξίζει όλο αυτό το συρφετό με τις αναθέσεις σε αντιδημάρχους και δημοτικούς συμβούλους σε φίλους και συγγενείς ακόμα και το εξωπραγματικό σημερινό άρθρο που πάρθηκε απόφαση χωρίς να πρέπει απλά θα πρέπει να αλλάξω δήμο πόλη και να πάρω τα μάτια μου από αυτή την περιοχή. περιμένω απλά τις εκλογές. κάνε και εσύ το ίδιο. ξεσηκωθείτε ρεεεεεεεεεεεεεεεεε μας πίνουν το αίμα. δεν έχουμε να φάμε και αυτοί έχουν τρελαθεί στο μαύρο χρήμα. έλεος. ΞΕΣΗΚΩΘΕΙΤΕ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ

Ανώνυμος είπε...

ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΙΑ ΠΕΤΣΕΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΤΕΛΗ. ΜΕ ΤΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΣΠΑΤΑΛΗΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΒΡΕΙ ΟΤΙ ΤΟ 3 ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ 4 ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΚΑΡΙ!!!!

Ανώνυμος είπε...

Επειδή ο καθηγητής κος Τριαντακωνσταντής είναι άνθρωπος σωστός και πολύ σοβαρός και επειδή δεν έχει δώσει κανένα δικαίωμα να του προσάψει κάποιος το παραμικρό, πιστεύω ότι τα όσα σήμερα διαβάζουμε είναι ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΑ και οφείλει η σημερινή διοίκηση του δήμου Ακτιου Βονιτσας, με πρώτο τον δήμαρχο Γ. Αποστολάκη, να πάρει θέση....

Ανώνυμος είπε...

Ποιό είναι μεγαλύτερο το 3 ή το 4;
Το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει προκαλέσει αναστάτωση στο δήμο, παρόλο που θεωρείται σχετικά απλό.
-Εάν απαντήσατε 3, συγχαρητήρια.
ΤΟ ΙΔΙΟ ΒΡΗΚΕ ΚΑΙ Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ!

Ανώνυμος είπε...

Αγαπητέ Κώστα,κατανοώ την έκπληξη σου για το "πρωτοφανές για τα δεδομένα όχι μόνο της περιοχής"όπως λές,"ότι πάρθηκε απόφαση χωρίς απαρτία στο Κέντρο Μέριμνας Ακτίου Βόνιτσας. <>.κτλ
Συμφωνώ μαζί σου για το ότι η διαχείρηση του δημόσιου χρήματος είναι "ύψιστη πολιτική πράξη" αλλά για ποιούς;Μεγάλο ερώτημα.Πιστεύω πως αυτό ισχύει γι'αυτούς που <> όπως είχε γράψει πρωτοσέλιδα αθηναϊκή ημερίσια εφημερίδα αναφερόμενη στον μακαρίτη Παναγιώτη Μακρή δήμαρχο Καισαριανής κάπου το 1980.
Σήμερα,μ'αυτές τις βάρβαρες αντιλαϊκές πολιτικές,και την γενικευμένη που δέχεται ο λαός μας σε κάθε πόστο του συστήματος ισχύει το "κατ'εικόνα και καθ'ομοίωση". Βάρβαρος ο καπιταλισμός.Θεμιτά και αθέμιτα όλα για πάρτι του.Έτσι διαπεδαγωγεί.Λές,ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ.
Αλήθεια για ποιούς νόμους;Ποιά δικαιοσύνη;Μόλις προχτές δικαστής έβγαλε απόφαση ενάντια σε αποφάσεις του μεγαλύτερου Εργ.Κέντρου (της Αθήνας)που προχωράει σε διορισμό νέας διοίκησης κόντρα στη θέληση των εργαζομένων -αντιπροσώπων και την εκλογική τους διαδικασία!(δες σημερινή ανακοίνωση-καταγγελία Συνδ.Οικοδόμων Αθήνας)σε Μπαμπίνη ΙΝ,site Συνδικάτου,στάλθηκε και σε Ξηρόμερο News αλλά δεν αναρτήθηκε .Παλιότερα άλλος δικαστής διόρισε διοίκηση στη ΓΣΕΕ,θεωρώντας πως τα 18 μέλη είναι περισσότερα απο τα 23,γιατί ήταν αυτά που συμφωνούσαν με τη κυβερνητική πολιτική που αποφάσιζε επιβολή πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που απαγόρευαν τις αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα!
Κώστα,καλά κουράγια.
Υ.Γ: Ο ομφάλιος λώρος κόβεται μόνο με την ανατροπή του συστήματος.Να βγεί ο λαός στο προσκήνιο.Αλλιώς τα ίδια Παντελάκη μ ,τα ίδια Παντελή μ.
Γιώρ.Θεοδώρου

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε Αποστολάκη και η παρέα σου κάνατε το Δήμο περίγελο σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Η συνέχιση στη διοίκηση αυτών των ανθρώπων θα αποτελέσει βαριά προσβολή για τους Δημότες. Εκτός και σε κρατάνε.

Ανώνυμος είπε...

Είμαι σίγουρος ότι το 3 είναι πιο μεγάλο απο το 4 και δεν φοβάμαι τον γκρεμόοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοοο γκντουπ

Ανώνυμος είπε...

Οι προστάτες και πολιούχοι της Βόνιτσας και Παλαίρου, έγιναν δυο.
Διπλές γιορτές, διπλά γλέντια, διπλές φιλαρμονικές, λιτανείες, χορευτικά, κοψίδια, προβατίνες, προμήθειες...
ΒΟΝΙΤΣΑ: Αγιος Σπυρίδωνας. Άγιος Παντελεήμονας
ΠΑΛΑΙΡΟΣ: Αγιος Δημήτριος, Αγία Παρασκευή
Και η έρμη η ΚΑΤΟΥΝΑ μόνο ένα τον Αγιο Αθανάσιο....

ΟΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙΣΤΕΙ ΠΛΕΟΝ ΟΤΙ ΟΙ 2 ΠΟΛΙΟΥΧΟΙ ΣΕ ΠΑΛΑΙΡΟ ΚΑΙ ΒΟΝΙΤΣΑ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣΤΑΛΤΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΘΑΥΜΑ!

Ανώνυμος είπε...

Ενάρετε και ηθικέ Αντιδήμαρχε Οικονομικών Λάκια Στούπα όλα αυτά συμβαίνουν επί των ημερών σου. Πότε θα πάρεις θέση; Η σιωπή φανερώνει ενοχές Λάκια. Ζήτα από το Δήμαρχο δημόσια να καθαρίσει τη κόπρο του Αυγεία από το Κέντρο. Διαφορετικά παραιτήσου.

Ανώνυμος είπε...

Πιάσαμε πάτο. Πιο κάτω Δήμαρχε Αποστολάκη δεν γίνεται. Πάρε θέση δημόσια και ζήτησε τις παραιτήσεις τους . Αν δεν παραιτηθούν διέγραψε τους από την δημοτική σου ομάδα. Γελάει και συγχρόνως είναι εξοργισμένη η τοπική κοινωνία με αυτά τα καμώματα.

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΡΣΙΝΑ ΞΥΝΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ...ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΠΡΙΛΙΟ ΤΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ...

Ανώνυμος είπε...

ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΣΧΕΤΟΣΥΝΗ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ ΣΕ ΤΟΥΤΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ
ΕΠΕΙΔΗ Η ΑΥΤΟΠΡΟΒΟΛΗ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΧΥΤΗ
ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΦΑΓΙΑ
ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΕΝΟΧΛΟΥΝ ΟΛΑ...
ΕΠΕΙΔΗ ΕΠΕΙΔΗ....

ΑΠΑΡΤΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΈΜΠΩ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 96 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΔΚΚ ΝΟΜΟΣ 3463/206
6. Τα μέλη του συμβουλίου που ήταν παρόντα κατά την έναρξη της συνεδρίασης και με την παρουσία τους υπήρξε απαρτία και αν ακόμα αποχωρήσουν, μεταγενέστερα, θεωρούνται παρόντα μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, ως προς την ύπαρξη απαρτίας. Η απαρτία αυτή θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή για τη λήψη απόφασης για κάθε συγκεκριμένο θέμα η απαιτούμενη πλειοψηφία δεν υπολογίζεται επί των πραγματικά παρόντων μελών κατά τη ψηφοφορία, αλλά βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία.

Ανώνυμος είπε...

Από καρδιάς σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.Μόνο αν αφήσουμε το καναπέ της τηλεόρασης , της μοιρολατρίας , τη λογική του δεν γίνεται τίποτε , γίνουμε ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ και απαιτήσουμε την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ τότε θα αλλάξει και η πρακτική αυτών που διοικούν.

Βέβαια στους δύο Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας και Ξηρομέρου η κατάσταση δεν πάει άλλο. Όλοι μαζί στον αγώνα για την πλήρη ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ σε όλα τα επίπεδα. Ο όμορφος τόπος μας αδικείται και έχει μείνει πολύ πίσω.

Είτε θέλουν κάποιοι είτε όχι το ορεινό και το παραθαλάσσιο Ξηρόμερο ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕΛΙΔΑ. Χρειάζεται να μπούμε μπροστά ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΙ, ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΑΚΕΡΑΙΟΙ πολίτες.
Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός