FaceBook

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Δείτε την Πατριαρχική Πράξη για την αγιοκατάταξη του Αγίου Βλασίου του Ακαρνάνα

           Ήταν μια ξεχωριστή ημέρα για την τοπική Εκκλησία της Ακαρνανίας, αλλά και όλης της Ελλάδος: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο προχώρησε στην αγιοκατάταξη του Αγίου Βλασίου του Ακαρνάνα. Η σχετική Πατριαρχική Πράξη έχει ως ακολούθως:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

   Συνήλθεν, υπό την προεδρείαν της Α. Θ. Παναγιότητος, η Αγία και Ιερά Σύνοδος εις τας τακτικάς αυτής συνεδρίας, από της Δευτέρας, 29ης, Αυγούστου, μέχρι και της Τετάρτης, 31ης Αυγούστου 2016.
   Κατά τας συνεδρίας ταύτας, εξητάσθησαν άπαντα τα εν τη ημερησία διατάξει αναγεγραμμένα θέματα, εφ  ὧν και ελήφθησαν αι προσήκουσαι αποφάσεις, ανεγράφη δ’ εἰς το Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας ο Ιερομάρτυς Βλάσιος, ο μαρτυρήσας εν Σκλαβαίνοις Βονίτσης Ακαρνανίας,  της μνήμης αυτού αγομένης τη 7η Ιουλίου εκάστου έτους.
  Εν τέλει της τελευταίας συνεδρίας, αντηλλάγησαν μεταξύ του Σεβ. Μητροπολίτου Γέροντος Περγάμου κυρίου Ιωάννου, εκ μέρους των αποχωρούντων εξ μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, και της Α. Θ. Παναγιότητος προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις επί τη λήξει της παρούσης συνοδικής περιόδου.

Ἐκ του Γραφείου.....     Υπενθυμίζεται ότι ο Άγιος Βλάσιος ο ιερομάρτυρας ο Ακαρνάν και οι 5 συνασκητές και συμμάρτυρές του ασκήθηκαν και μαρτύρησαν στο χωριό Σκλάβαινα του Δλημου Ακτίου Βόνιτσας.  
    Ο δε Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Νεκτάριος Πέττας, δρ Φιλοσοφίας, έχει συγγράψει ένα ιδιαίτερα κατατοπιστικό βιβλίο, το οποίο εξιστορεί, παρουσιάζει και μας γνωρίζει τη ζωή, το μαρτύριο και την αποκάλυψη των 6 ιερομαρτύρων των Σκλαβαίνων Βονίτσης.
 
Απολυτίκιον, Κοντάκιον καί Μεγαλυνάριον (ποιήματα Καθηγουμένης Ἰσιδώρας Μοναχῆς Ἁγιεροθεϊτίσσης) ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ βιβλίου τοῦ πανοσιολ. ἀρχιμανδρ. Νεκταρίου Ν. Πέττα, δρος Φιλοσοφίας, μέ τίτλο: Ὁ ἅγιος Βλάσιος ὁ ἐν Σκλαβαίνοις καί οἱ σύν αὐτῷ πέντε Ὁσιομάρτυρες, 2011.
     Εἰς τήν εὕρεσιν τῶν Ἁγίων Λειψάνων καί τῶν σύν αὐτῷ μαρτυρησάντων μετά τοῦ Ἁγίου Βλασίου τοῦ ἐν Σκλαβαίνοις, τιμωμένην κατά τήν 7ην Ἰουλίου.

Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Ἐν Σκλαβαίνοις ποιοῦντες, ἑορτήν μεγαλύνωμεν, ὕμνους Ἀκαρνᾶνος Βλασίου, τῶν Λειψάνων τήν εὕρεσιν∙ Ὁσίων τε τῶν Πέντε σύν αὐτῷ, τῶν Παίδων καί τοῦ πλήθους Λαϊκῶν, οὕς τό ξίφος ὠμοτάτων Ἀγαρηνῶν, ὡς στάχυας ἀπέτεμεν. Χαίρετε στρατιῶται τοῦ Χριστοῦ, χαίρετε στῦλοι πίστεως∙ χαίρετε οἱ προέχοντες πιστοῖς, τήν χάριν τῶν ἰάσεων.

Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ἀκαρνᾶς ὁ Βλάσιος, ἐν τοῖς Σκλαβαίνοις, καί οἱ Πέντε Ὅσιοι, πλῆθος Μαρτύρων τε ὁμοῦ, ξίφει τιμηθέντες προτρέπουσι∙ τούτων τιμῆσαι, λειψάνων τήν εὕρεσιν.

Μεγαλυνάριον.
Σέβω σου τά λείψανα τά σεπτά, τά ἐν τοῖς Σκλαβαίνοις εὑρεθέντα ὦ Ἀκαρνάν, Βλάσιε καί Πέντε Ὁσίων καί τοῦ πλήθους∙ πολλῶν σου συμμαρτύρων οὕς πρέσβεις κέκτημαι


http://www.pemptousia.gr/
http://www.agiosnektarios-monastery.gr/

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Μια υπενθύμιση μόνον, τον Άγιο Βλάσιο έκανε γνωστο σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό κυρίως ο Αρχιμανδρίτης π. Αυγουστίνος Κατσαμπίρης με το βιβλίο του το οποίο κυκλοφόρησε το 1979 και έκανε τεσσερις εκδόσεις. Πάνω σε αυτό στηρίχτηκαν τα επόμενα βιβλία που κυκλοφόρησαν.

Konstantinos Andritsos είπε...

Να έχουμε την ευλογία του Νεοφανούς Αγίου Βλασίου του Ακαρνάνος και των πέντε Οσιομαρτύρων συνμοναστών του, των οποίων τα Λείψανα τα ανακάλυψε ο Όσιος Παϊσιος και οι έξι εν ταις Σκλαβαίνοις Οσιομάρτυρες, να ανταποδώσουν Ευλογίες στους πρωτεργάτες της Αγιοκατάταξης Μητροπολίτες Αιτωλοακαρνανίας Κοσμά και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και οι Νεοφανείς Άγιοι να συναγάλλονται με τους Ουρανοπολίτες Πατήρ Νικόλαο Πέττα και Πρεσβυτέρα Ανθή οι οποίοι έχουν χορηγήσει τις Λαρνακές τους.

Από πληροφορίες μου ο Οικουμενικός θρόνος εχει ορίσει η Μνήμη των Οσιομαρτύρων των Σκλαβένων θα τιμάται την εβδόμη Ιουλίου εκάστου έτους.

Konstantinos Andritsos είπε...

Να έχουμε την ευλογία του Νεοφανούς Αγίου Βλασίου του Ακαρνάνος και των πέντε Οσιομαρτύρων συνμοναστών του, των οποίων τα Λείψανα τα ανακάλυψε ο Όσιος Παϊσιος και οι έξι εν ταις Σκλαβαίνοις Οσιομάρτυρες, να ανταποδώσουν Ευλογίες στους πρωτεργάτες της Αγιοκατάταξης Μητροπολίτες Αιτωλοακαρνανίας Κοσμά και στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και οι Νεοφανείς Άγιοι να συναγάλλονται με τους Ουρανοπολίτες Πατήρ Νικόλαο Πέττα και Πρεσβυτέρα Ανθή οι οποίοι έχουν χορηγήσει τις Λαρνακές τους.

Από πληροφορίες μου ο Οικουμενικός θρόνος εχει ορίσει η Μνήμη των Οσιομαρτύρων των Σκλαβένων θα τιμάται την εβδόμη Ιουλίου εκάστου έτους.