FaceBook

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Ο ΚΩΣΤΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ»: Ο Δήμαρχος Αποστολάκης δίνει δουλειές στο κουνιάδο του!

ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ. 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
ΑΝΟΙΧΤΗ επιστολή στο Δήμαρχο κ Αποστολάκη και τους Δημοτικούς Συμβούλους.   
(ΜΕΡΟΣ ΕΝΔΕΚΑΤΟ)


-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ από   ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.

-Δήμαρχε κ Αποστολάκη 
-Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
-ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΗΜΑ. ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ.
-ΑΠΟΔΕΙΞΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΙΔΙΟΙ.
-ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

        Η παράγραφος εννέα του άρθρου 75 του νόμου 3852/10 με τίτλο Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ορίζει:
     "Μέλος της επιτροπής δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση ενός θέματος εφόσον ο ίδιος ή συγγενής του έως το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας έχει υλικό ή ηθικό συμφέρον. Απόφαση που έχει ληφθεί κατά παράβαση της διάταξης αυτής είναι άκυρη. Το μέλος που έλαβε μέρος στη συνεδρίαση διαπράττει σοβαρή παράβαση καθήκοντος και τιμωρείται με τη ποινή της αργίας"..............ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1
    Ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης είναι μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και μάλιστα Πρόεδρος αυτής. Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  στην οποία  έλαβε μέρος  και ψήφισε ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης πήρε την παρακάτω απόφαση 317/2014:Ουδείς δήλωσε κώλυμα ή ασυμβίβαστο.

     Σύμφωνα με την απόφαση 317/2014 με ημερ 8-12-2014, της Οικονομικής Επιτροπής ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στις 11/12/2014, στο κ. Τζεφριό  Γεράσιμο του Ευσταθίου αδερφό της συζύγου του!!!!!!!!!!, η οποία έλαβε Αριθ πρωτ 19779 με ΑΔΑ: 64ΞΠΩ6Ζ-5Λ8. 


Συνήψε δε Συμφωνητικό μαζί του με ΑΔΑ: 6ΩΝΚΩ6Ζ-ΔΙΔ:

Αυτά είναι πολιτικά, δεοντολογικά και ηθικά απαράδεκτα. Για τη νομική πλευρά θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι της πολιτείας.
      Σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουμε το χρηματικό ένταλμα πληρωμής με αριθμό και σειρά 1568 Α στο δικαιούχο κ. Τζεφριό Γεράσιμο αξίας 5.000 ευρώ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ2

       Φαίνεται καθαρά στην απόφαση ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης και ουδείς άλλος δήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο.
      Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 27 Ιουνίου 2016 πήρε μέρος και ψήφισε ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης. Στην απόφαση έχουμε πίστωση για Αποψίλωση και καθαρισμός πρανών από ιδιώτες στη ΔΕ Ανακτορίου με μηχανήματα συνολικής τιμής 11.600 ευρώ. Ο Αριθμός Απόφασης όπως φαίνεται είναι 109/2016. 
       Λαμβάνοντας υπόψη και την απόφαση αυτή ο Δήμος προχώρησε σε απευθείας  ανάθεση στο κ Τζεφριό Γεράσιμο του Ευσταθίου  αδερφό  της  συζύγου του Δημάρχου κ Αποστολάκη!!!!!!!!στη συνολική τιμή των 4.070 ευρώ η οποία έλαβε αριθ πρωτ 8834 με ημερ 20/7/2016 και ΑΔΑ 6ΔΒ6Ω6Ζ-ΖΕΞ  και υπογράφει ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης!!!!!!!!. 
    Σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με τον ίδιο αριθ. πρωτ. την ίδια ημερομηνία και υπογράφει ο Αντιδήμαρχος κ Στούπας Θεόδωρος!!!!!!! Η ΟΡΘΗ ΕΠΑΛΑΛΗΨΗ αναρτήθηκε στη διαύγεια του Δήμου στις 6 Σεπτεμβρίου 2016. Μόλις χθες. Τυχαία; ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ.
    Τα υπόλοιπα  χρήματα έκανε αναθέσεις σε άλλους εργολάβους.

-Ο Δήμαρχος κ Αποστολάκης συνήψε στις 20/7/2016 συμφωνητικό με το κ Τζεφριό  Γεράσιμο αδερφό της συζύγου του!!!!!!!!! του έναντι ποσού 4.070 ευρώ για το παραπάνω έργο με ΑΔΑ  7Ξ2ΒΩ6Ζ-Ω7Θ.
   Αυτά είναι πολιτικά, δεοντολογικά και ηθικά απαράδεκτα. Για τη νομική πλευρά θα αποφασίσουν οι αρμόδιοι της πολιτείας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 3
Σας υπενθυμίζω  το παρακάτω έγγραφο:Τα συμπεράσματα δικά σας αφού συνδυάστε τα προηγούμενα με αυτό το έγγραφο.

ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ
Ύστερα από όλα αυτά εξηγούνται τα πάντα......
      Αποδεικνύουν με το πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι ο Δήμαρχος κ. Αποστολάκης είναι πολιτικά ανίσχυρος. Διαφορετικά θα είχε αντικαταστήσει από Αντιδήμαρχο το κ. Τσακάλη προ πολλού, θα είχε αντικαταστήσει την Αντιδήμαρχο κ. Πανταζή, θα είχε αντικαταστήσει το Πρόεδρο του Κέντρου Μέριμνας κ. Αποστολάκη Παντελή, θα είχε αντικαταστήσει τον Αντιπρόεδρο του Κέντρου Μέριμνας κ Τραυλό. Με ποιο τρόπο; Ζητώντας τις παραιτήσεις τους. Σε περίπτωση άρνησης έπρεπε να τους είχε διαγράψει από τη Δημοτική του Ομάδα. 

       Καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους, που δεν έχουν σχέση με αυτά και με αυτά που συμβαίνουν στο Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης, να πράξουν το καθήκον τους. Μερικοί Δημοτικοί Σύμβουλοι γνωρίζω τι θα κάνουν. Αυτούς αγνοήστε τους κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.

   Βάλτε το συμφέρον των Δημοτών πάνω από  όλα. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΥΤΗ. 

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ:
1)-ΝΑ ζητήσουν τη διενέργεια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ στο ΔΗΜΟ ΜΑΣ  και στο Κέντρο Μέριμνας από τη ΣΥΣΤΑΣΗ τους  ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ. 
   Ο έλεγχος φυσικά να γίνει από οικονομικούς επιθεωρητές και όχι από ορκωτούς λογιστές που επιλέγει και πληρώνει ο ίδιος ο Δήμος όπως γίνεται στους ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς . 
2)-Να ζητήσουν να γίνει η ειδική συνεδρίαση με θέμα: Απολογισμός των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής η λεγόμενη συνοπτικά  λογοδοσία του Δημάρχου.
-Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τι κάνει για το θέμα; Γνωρίζει τη νομοθεσία για το ζήτημα; Γιατί δεν έγινε η συνεδρίαση αυτή;

ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ δεν υπάρχει στο Δήμο. Τούτο είναι μεγάλο  πολιτικό πρόβλημα γιατί χωρίς αντιπολίτευση δεν λειτουργεί Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αυτά όφειλε η Αντιπολίτευση να τα είχε αναδείξει, καταγγείλει  και προσφύγει στις ελεγκτικές αρχές της πολιτείας.

  • Την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 συνεχίζουμε την ανοιχτή επιστολή. 
  • Έχουμε να πούμε ΠΟΛΛΑ. ΑΣ ΠΡΟΣΕΧΑΝ.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ........

38 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Απαράδεκτα πράγματα από πολιτικά απαραδέκτους ανθρώπους. Δήμαρχε έχεις τεράστιες ευθύνες.

Ανώνυμος είπε...

Αντιδήμαρχε Οικονομικών Στούπα Θεόδωρε που το παίζεις ηθικός, όλα αυτά γίνονται επί των ημερών σου και με τη ψήφο σου. Τα βρίσκεις νόμιμα και ηθικά;

Ανώνυμος είπε...

Υπάρχουν θέματα που χρήζουν απάντηση, σε αυτά που διαβάζουμε κατά καιρούς σχετικά με τον δήμο μας.είναι αλήθεια όλα αυτά;

Ανώνυμος είπε...

Mπόχα και δυσωδία. Ξεφτίλισαν το Δήμο με τις πράξεις τους . Χρειάζονται σκληρή τιμωρία όλοι τους.

Ανώνυμος είπε...

O Tριαντακωνσταντής δεν φέρνει τηλεοράσεις για να κάνει εντυπώσεις όπως έκαναν το 2010.θα σε καθίσει στο σκαμνί Δήμαρχε Αποστολάκη και θα τιμωρηθείς εσύ και οι υπόλοιποι της παρέας. Το πάρτι , η αναμελιά και τα ειρωνικά χαμόγελα τελείωσαν.

Ανώνυμος είπε...

ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ!
Ωρε μπράβο κουβαρντάς ο Αποστολάκης με ξένα κόλλυβα (τα χρήματα των δημοτών), δινει δουλειές στο σόϊ του, την ώρα που πολλοί δημότες πεινάνε και πολλά μαγαζιά βάζουν λουκέτα.
Όταν στο σπίτι σου δεν έχεις ένα κομμάτι ψωμί και βλεπεις το συγγένειο του δημαρχείου να τρώει με χρυσά κουτάλια, τότε καταλαβαίνεις δημότη, ότι η υποκρισία και το δήθεν, ξεχειλίζουν, ενώ η λογική και η ευθύτητα αναζητούνται....

Ανώνυμος είπε...

Δυστυχώς, όταν τα πάντα γύρω μας γκρεμίζονται, κάποιοι επιμένουν να ακολουθούν το σύστημα του δούναι και λαβείν στην πολιτική. Το σύστημα που μας οδήγησε στην σημερινή κατάσταση. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε, δεν πάει άλλο...
Και πάλι συγχαρητήρια Κώστα....

Ανώνυμος είπε...

Ο δήθεν επαναστάτης, πρώην πασοκτζής, κος Προδρομίτης, τι λέει για όλα αυτά;
ή ταίζει κι αυτός σαν πρόεδρος της Κοινωφελούς τον κουνιάδο του δημάρχου;

Ανώνυμος είπε...

Ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος πρέπει να πάρει θέση ανοικτά μετά από αυτά που συμβαίνουν. Η σιωπή είναι συνενοχή.

Ανώνυμος είπε...

4:37 αν κάτι από όλα αυτά ήταν ψευδές το Τριαντακωνσταντή θα τον είχαν κρεμάσει. Δυστυχώς για όλους μας είναι αλήθεια. Μπράβο Κώστα για το θάρρος σου.

Ανώνυμος είπε...

Παντελή Αποστολάκη όταν πας στον εισαγγελέα να μην ξεχάσεις να πάρεις αυτές τις αποφάσεις του Γιώργου Αποστολάκη για να κλείσει μέσα στη φυλακή το συκοφάντη το Τριαντακωνσταντή. Δεν ντρέπεστε που κυκλοφορείτε ακόμη ρεεεεεεε; Κρυφτείτε από τους κατοίκους. Τα 176.00Ο ευρώ που κόπηκαν για το Τζεφριό τα πήραν οι εργάτες; Ντροπή σας να λέτε αυτές τις χαζομάρες.

Ανώνυμος είπε...

Παντελή Αποστολάκη όταν πας στον εισαγγελέα να μην ξεχάσεις να πάρεις αυτές τις αποφάσεις του Γιώργου Αποστολάκη για να κλείσει μέσα στη φυλακή το συκοφάντη το Τριαντακωνσταντή. Δεν ντρέπεστε που κυκλοφορείτε ακόμη ρεεεεεεε; Κρυφτείτε από τους κατοίκους. Τα 176.00Ο ευρώ που κόπηκαν για το Τζεφριό τα πήραν οι εργάτες; Ντροπή σας να λέτε αυτές τις χαζομάρες.

Ανώνυμος είπε...

Αν υπήρχε Αντιπολίτευση αυτά δεν θα γίνονταν. Θύμιο, Λιάπη και Μωταίτη έχετε και σεις πολιτικές ευθύνες για αυτά που γίνονται.

Ανώνυμος είπε...

Παντελή τις βαλίτσες για το εξωτερικό που είπες ότι θα πας τις ετοίμασες; Πρώτα θα δώσεις λόγο για τις πράξεις σου και μετά αν σε αφήσουν θα φύγεις. Έχεις εκκρεμότητες. Δεν κατάλαβες ακόμη τι έχεις κάνει;

Ανώνυμος είπε...

Το Τσακάλη που παραπέμφθηκε στο πειθαρχικό θα ακολουθήσουν και άλλοι. Καλό σας ταξίδι και καλά ξεμπερδέματα.

Ανώνυμος είπε...

Ο Πατέρας μου έλεγε ότι υπάρχουν δυο είδη ανθρώπων στον κόσμο:
-Αυτοί που δίνουν και αυτοί που παίρνουν.
Αυτοί που παίρνουν τρώνε καλύτερα, αλλά αυτοί που δίνουν κοιμούνται καλύτερα.

Ανώνυμος είπε...

Ο δήμαρχος σε αργία και ο αντιδήμαρχος Τσακαλης στο πειθαρχικό. Ωραία δημοτική αρχή έχουμε, να τους χαιρόμαστε.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε τριάντακωσταντης καταρχήν μπράβο για την προσπάθεια σας όλο αυτόν το καιρό ,συνεχίσε είμαστε μαζί σου. Η ερώτηση μου είναι σε τι φάση βρίσκονται τα πράγματα μετά από τόσες παρανομίες. Έχει επέμβει εισαγγελέας?

Ανώνυμος είπε...

ΤΙ ΛΕΤΕ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ- ΡΙΧΝΕΤΕ ΛΑΣΠΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ.
ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΓΙΟΙ!!
ΗΡΘΑΝ ΝΑ ΣΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ..
Είναι οι άνθρωποι που ξαναείχανε διοικήσει το δήμο και έτρωγαν με χρυσά κουτάλια αφού δεν τους έλεγχε κανένας και ξαναηρθανε να κάνουνε τα ίδια...

Ομως τώρα υπάρχει ο "δράκος" Τριαντακωνσταντής.
Οι άνθρωποι αυτοί σε λίγο θα φύγουν, οι περισσότεροι θα παραιτηθούν (μόλις τελειώσουν οι αρπαχτές), άλλοι θα πάνε προς τον εισαγγελέα και σιγά σιγά θα καθαρίσει το τοπίο αλλά θέλει χρόνο...

ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΠΗΓΑΖΟΥΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΩΣΤΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Ο ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΤΟΥ ΑΞΙΖΕΙ

Ανώνυμος είπε...

ΕΡΧΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ………
Αυτοί δεν πήραν είδηση ακομα ότι αυτά που ξέρανε τελειώσανε και ακόμα χειρότερα τι έρχεται!!
Ζούνε στο κόσμο τους και δεν κατάλαβαν ακόμα τι γίνεται; Νομίζουν ότι το πανηγύρι συνεχίζεται...
Μετά από όσα αναφέρει ο ΤΡΙΑΝΤΑΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ, θα προκύψει σοβαρότατο θέμα.
Τα χρονικά περιθώρια και οι ανοχές τελειώσανε.
Ο δήμαρχος σίγουρα θα χρειαστεί ισχυρή ομπρέλα για να αποφύγει το βρέξιμο…
ΔΗΜΑΡΧΕ σε προειδοποίησε πολλές φορές ο 30κωνσταντής αλλα εσύ το βιολί σου!!

ΥΓ: Απειρες ευχαριστίες 30ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ που προβαίνεις σε όλες τις νόμιμες ενέργειες προστατεύοντας τα δικαιώματα των δημοτών.

Ανώνυμος είπε...

Μετά τα τόσα αποκαλυπτικά για τα «πάρτι» των εργολάβων και για εμπλεκόμενους σε ανύπαρκτα έργα, παράνομες αναθέσεις, κ.α. πρέπει το ΣΔΟΕ να προχωρήσει σε ελέγχους, ανοίγοντας τους τραπεζικούς λογαριασμούς όσων εμπλέκονται και να διασταυρώσει αν αυτά τα τεράστια ποσά δηλώνονται στην εφορία.
Ας μπούνε στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ για να δούμε πόσοι και ποιοι από τους εργολάβους ευθύνονται για παράνομες εισπράξεις ποσών από τον Δήμο...

Ανώνυμος είπε...

Δάσκαλε τους έβγαλες στο ξέφωτο. Ήξεραν τι τους περιμένει και για αυτό σε έβριζαν και σε απειλούσαν. Μπράβο σου.

Ανώνυμος είπε...

Εσύ ισοτιμε Λακια Στουπα που ήθελες τρομάρα σου και Αντιδήμαρχος Οικονομικών με απολυτήριο Δημοτικού σχολείου τι έχεις να πεις για όλα αυτα; Με την υπογραφή σου δεν γίνονται;

Ανώνυμος είπε...

Μπραβο παιδια,μπραβο. Ε! εσεις οι εντιμοι που βαζετε μπροστα τον Τριαντακωνσταντη και δηθεν τον συγχαιρετε, τολματε επισημα να αποκαλυφθειτε? Οχι βεβαια. Αραγε γιατι? Τους πηρατε ολους αλα καπα και βριζετε απο το πρωι μεχρι το βραδυ. Η ζωη σας ειναι το βρισιδι και τιποτε αλλο. Εσεις οι εντιμοι. Ολα πριν ηταν στη διαφανεια ε? Ολα. Αιντεεεεεε!!!!

Ανώνυμος είπε...

Μέσα από τις απευθείας αναθέσεις αιρετοί, εργολάβοι, προμηθευτές έγιναν πλούσιοι. Η κοινωνία είναι μικρή και ξέρουμε. Θυμηθείτε έναν - ένα πριν λίγα χρόνια και βγάλτε τα συμπεράσματα σας.

Ανώνυμος είπε...

Καθαροί Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας αντιδράστε. Διαφορετικά θα βουλιάξει το καράβι και εσείς όλοι μαζί χωρίς να φταίτε σε τίποτε.

Ανώνυμος είπε...

Τα παπαγαλάκια συμφερόντων που έγραφαν τις γνωστές αθλιότητες σίγησαν, ο Παντελής με τα άθλια δελτία τύπου κρύφτηκε.Ο Δήμαρχος τραβάει κουπί στο τραμπούκο. Τι να κάνουμε. Γελάει καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος.

Ανώνυμος είπε...

Η κατασπατάλιση και όχι μόνο του χρήματος των δημοτών τελείωσε. Θα πληρώσετε για τις ενέργειες σας και ζητήστε συγγνώμη από το κόσμο.

Ανώνυμος είπε...

Αντί να απαιτήσετε την απομάκρυνση του Τσακάλη δυστυχώς τον ακολουθήσατε στο μπάτο μερικοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας. Και δυστυχώς ο ίδιος ο Δήμαρχος έκανε το ίδιο παράπτωμα.

Ανώνυμος είπε...

Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι λέει μια παροιμία. Τον Δήμαρχο τον κρατάνε γιαυτό δεν παραιτούνται ούτε τους διαγράφει. Είναι ολοφάνερο.

Ανώνυμος είπε...

Εσύ Φραδέλε πιες τις μπύρες σου, φάε τα ψητά σου . Αυτά έτσι και αλλιώς δεν τα καταλαβαίνεις.Αυτούς ψηφίσατε Δημότες.

Ανώνυμος είπε...

Οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν πρέπει να υπογράφουν χρηματικά εντάλματα πληρωμής που στηρίζονται σε παράνομα δικαιολογητικά και παράνομες αποφάσεις.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε σε ψήφισα. Έχεις ξεπεράσει εσύ και οι υπόλοιποι κάθε όριο. Η κοινωνία είναι οργισμένη μαζί σας. Άντε γειά σας.

Ανώνυμος είπε...

Και που να δώσει δουλειές βρε παιδιά;στον ξένο κόσμο; για σοβαρευτειτε.εσείς τι θα κάνατε δηλαδή;

Ανώνυμος είπε...

Το τοπίο πλέον ξεκαθάρισε. Ο Δήμαρχος και οι άλλοι δεν σέβονται απολύτως τίποτε. Νόμους,δημόσιο χρήμα, δημότες τα γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια. Το χρήμα, η εξουσία και η επανεκλογή τους ενδιαφέρει.

Ανώνυμος είπε...

Φερεντίνο Θύμιο το θέμα πρέπει να τεθεί εκτός ημερησίας διάταξης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι παράβαση των νόμων και κάθε έννοιας πολιτικής δράσης.

Ανώνυμος είπε...

Καθαροί Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας μιλήστε. Θα δεχτείτε να πάτε όλοι μαζί στο βυθό; Ο κόσμος βοά εναντίον των παραβατών και περιμένει από σας τι θα κάνετε.

Ανώνυμος είπε...

Δάσκαλε τους τελείωσες.Μπράβο για το θάρρος σου . Πρόσεχε όμως γιατί είναι αδίστακτοι. Το αυτί μου πήρε ότι ψάχνουν τα πάντα για σένα.