FaceBook

Σάββατο, 6 Αυγούστου 2016

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ: Από τη χλιδή (Βόνιτσα- βαρκαρόλα 6.000€, Κατούνα 3.230€, Πάλαιρος 3.900€)… στη Παρακμή (Μάχη Αετού μόνο 250€)!!

    «Χάθηκε η μπάλα» όπως λέει και ο Τριαντακωνσταντής, στο Κέντρο  Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας.

        Χλιδή σε Βόνιτσα και την βαρκαρόλα με 5.750,26 €, στην Κατούνα μια παιδική βραδιά με βράβευση αριστούχων θα κοστίσει 3.230€, και στη Πάλαιρο διήμερο χορευτικό συλλόγων με 3.900€ και από ότι  φαίνεται θα κοστίσει ο "κούκος αηδόνι" στους δημότες.  Αντίστοιχα πλήρης είναι η εγκατάλειψη του Εορτασμού της ιστορικής Μάχης του Αετού για την οποία επιχορηγείται με το ποσό (άκουσον-άκουσον) των 250€.
        Αλήθεια πόσο τίμιο είναι  η Μάχη του Αετού ένα φωτεινό παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας των προγόνων μας, που φέτος συμπληρώνονται 194 χρόνια να υποβαθμίζεται από την πλευρά της δημοτικής αρχής σε αντίθεση με τους εορτασμούς των παρελθόντων ετών. 
    Αντίθετα στα διπλανά χωριά και πόλεις υπάρχει προγραμματισμένο προκλητικό  πολιτιστικό φαγοπότι από τη τσέπη του λαού του δήμου. Πόση υποκρισία πια!..... 

Ο πολιτισμός σε «πτώχευση»: Διαφημίζουν το μεγάλο φαγοπότι…

       Φαίνεται ότι ο Πρόεδρος του Κέντρου Μέριμνας κ. Παντελής Αποστολάκης βλέπει την μάχη του Αετού ως ένα γεγονός που δεν χρειάζεται να πολύ ασχολείται,  ίσως για να μην πολύ κουράζεται. Δείχνει σαν μην έχει το χρόνο να στρέψει το ενδιαφέρον του στη μάχη του Αετού  και να της αποδώσει όσα της οφείλουμε…

Δείτε τις αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»:......
Διοργάνωση εκδήλωσης μουσικής Βαρκαρόλας στη Βόνιτσα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2016
Στη Βόνιτσα σήμερα 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 431/18-07-2016 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν 4 παρόντες, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 
2. Τραυλός Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 
3. Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος
2. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
3. Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη Εκπρόσωπος Εργαζομένων


Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.

Θέμα 3: Διοργάνωση εκδήλωσης μουσικής Βαρκαρόλας στη Βόνιτσα.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης, ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα η ασυμβίβαστο και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο Δ.Σ. το θέμα της διοργάνωσης  εκδήλωσης μουσικής Βαρκαρόλας το Σάββατο 6 Αυγούστου 2016 στη Βόνιτσα.

Ένα έθιμο που ξεκίνησε από μια ομάδα γυναικών της Βόνιτσας που τότε μαθήτριες του εξατάξιου Γυμνασίου συμμετείχαν στην Βαρκαρόλα που διοργάνωσε ο καθηγητής Βόρος και ο μουσικός δάσκαλος Θάνος
    Ήταν τότε αρχές της δεκαετίας του 60, όπου η Βόνιτσα με την καθοδήγηση του καθηγητή Βόρου είχε δραστηριότητες θεάτρου, μουσική παιδεία με πάνω από 70 μουσικά όργανα, μια άνοιξη που άφησε στις ψυχές όλων την νοσταλγία.
     Οι μαθητές του Λυκείου Βόνιτσας Ζαχαράκης Βαγγέλης, Πιστιόλας Βαγγέλης, Σταματέλος Βασίλης και Παπαβασίλης Δημήτρης συντόνισαν τις νότες τους με την βοήθεια του Θεόδωρου Παυλάκου (συνθέτης και τραγουδιστής) και τα μουσικά τους όργανα άπλωσαν την μουσική για δύο ώρες στην παραλία της Βόνιτσας.
Βράδυ στην παραλία της Βόνιτσας, επτά μεγάλες βάρκες, δεμένες η μια πίσω από την άλλη, με αναμμένα φαναράκια κρεμασμένα στα κατάρτια και οι νότες από τα μουσικά όργανα με τις φωνές πολλών μαθητών ταξίδευαν από την βλύχα του Κάστρου, έφταναν στον φάρο και περνούσαν μέχρι και τον μόλο. Τα φώτα είχαν σβήσει και σε όλη τη παραλία είχε γεμίσει από κόσμο, που δε πίστευε αυτό που έβλεπε. Από την τελευταία βάρκα αφήνονταν  μικρές σχεδίες με αναμμένα κεράκια, ώστε στο τέλος της Βαρκαρόλας, τα νερά του Αμβρακικού ήταν μια μικρή πανδαισία.
Ο φάρος ήταν στολισμένος και περίμενε τους μουσικούς και τον κόσμο για να συνεχιστεί εκεί η γιορτή. Κατά μήκος της παραλίας ο σύλλογος γυναικών Βόνιτσας είχε ετοιμάσει και πρόσφερε τοπικά εδέσματα.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση:
Ομόφωνα αποφασίζει

Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 5.750,26 ευρώ 

υπό τον Κ.Α. 15-6471 με αριθμό ΠΑΥ A-129/2016, για την διοργάνωση μουσικής Βαρκαρόλας στη Βόνιτσα ως εξής:

-Αναθέτει την προμήθεια πυροτεχνημάτων στην Καψάλη Πέτρα έναντι του ποσού των 362,90 ευρώ καθαρού ποσού και 87,10 ευρώ ΦΠΑ, 450,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την προμήθεια ειδών στολισμού στον Μελά Ιωάννη έναντι του ποσού των 403,22 ευρώ καθαρού ποσού και 96,77 ευρώ ΦΠΑ, 499,99 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την προμήθεια αναψυκτικών στον Κων/νο Περλη και ΣΙΑ Ο.Ε. έναντι του ποσού των 484,00 ευρώ καθαρού ποσού και 116,16 ευρώ ΦΠΑ, 600,16 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την προμήθεια αναψυκτικών στον Λάσκαρη Δημήτριο και ΣΙΑ Ε.Ε. έναντι του ποσού των 484,00 ευρώ καθαρού ποσού και 116,16 ευρώ ΦΠΑ, 600,16 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την προμήθεια ειδών μιάς χρήσεως στον Τίκο Ευ. Δημήτριο έναντι του ποσού των 242,00 ευρώ καθαρού ποσού και 58,08 ευρώ ΦΠΑ, 300,08 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος στον Άρη Παληογιάννη έναντι του ποσού των 887,00 ευρώ καθαρού ποσού και 212,88 ευρώ ΦΠΑ, 1.099,88 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την καλλιτεχνική ερμηνεία στον Κουτσουπιά Α. - Τρανταφυλλίδης έναντι του ποσού των 967,74 ευρώ καθαρού ποσού και 232,26 ευρώ ΦΠΑ, 1.200,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την καλλιτεχνική ερμηνεία στον Φρίντζος Κων/νος έναντι του ποσού των 500,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την κατασκευή παταριού στον Σεντήλα Δημήτριο έναντι του ποσού των 303,22 ευρώ καθαρού ποσού και 96,77 ευρώ ΦΠΑ, 499,99 ευρώ σύνολο.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 44/2016.
Γι αυτό γράφτηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ 
.................................................

Διοργάνωση μουσικής βραδιάς – βράβευση αριστούχων μαθητών Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος...


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2016
Στη Βόνιτσα σήμερα 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που
ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 431/18-07-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του
Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν 4 παρόντες, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 
2. Τραυλός Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 
3. Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος
2. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
3. Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη Εκπρόσωπος Εργαζομένων

  Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.
Θέμα 5: Διοργάνωση μουσικής βραδιάς – βράβευση αριστούχων μαθητών Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος.

  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 5 θέμα της ημερησίας διάταξης, ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα η ασυμβίβαστο και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο Δ.Σ. το θέμα της διοργάνωσης μουσικής βραδιάς – βράβευση αριστούχων μαθητών Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016 στην Κατούνα.
Θα γίνει βράβευση των μαθητών που αρίστευσαν γυμνασίου-λυκείου Μεδεώνος και θα ακολουθήσει γεύμα προς τιμή των παιδιών και κεράσματα και γλέντι με παραδοσιακή ορχήστρα.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση:

Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 3.230,00 ευρώ 
υπό τον Κ.Α. 15-6471 με αριθμό ΠΑΥ Α-131/2016, για την διοργάνωση μουσικής βραδιάς – βράβευση αριστούχων μαθητών Δημοτικής Ενότητας Μεδεώνος ως εξής:

-Αναθέτει την παράθεση γεύματος στην Σκυφτούλη Άννα έναντι του ποσού των 282,25 ευρώ καθαρού ποσού και 67,74 ευρώ ΦΠΑ, 349,99 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την προμήθεια γλυκισμάτων στον Σκυφτούλη Απόστολο έναντι του ποσού των 564,52 ευρώ καθαρού ποσού και 135,48 ευρώ ΦΠΑ, 700,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την καλλιτεχνική ερμηνεία στον Στέργιο Χρήστο έναντι του ποσού των 387,10 ευρώ καθαρού ποσού και 92,90 ευρώ ΦΠΑ, 480,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την καλλιτεχνική ερμηνεία στον Κουτσουπιά Α. - Τριανταφυλλίδης έναντι του ποσού των 967,74 ευρώ καθαρού ποσού και 232,26 ευρώ ΦΠΑ, 1.200,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την καλλιτεχνική ερμηνεία στον Φρίντζο Κων/νο έναντι του ποσού των 500,00 ευρώ σύνολο.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 46/2016.
Γι αυτό γράφτηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
...........................................

Διοργάνωση εκδήλωσης 2ου Φεστιβάλ παραδοσιακών Ελληνικών χορών Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας στην Πάλαιρο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»
ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2016

   Στη Βόνιτσα σήμερα 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που
ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 431/18-07-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του
Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν 4 παρόντες, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 
2. Τραυλός Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 
3. Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος
2. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
3. Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.

Θέμα 4: Διοργάνωση εκδήλωσης 2ου Φεστιβάλ παραδοσιακών Ελληνικών χορών Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας στην Πάλαιρο.

   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο θέμα της ημερησίας διάταξης, ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα η ασυμβίβαστο και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο Δ.Σ. το θέμα της διοργάνωσης εκδήλωσης 2ου Φεστιβάλ παραδοσιακών Ελληνικών χορών Δήμου Ακτίου –Βόνιτσας την Τρίτη-Τετάρτη, 9 και 10 Αυγούστου 2016 στην Πάλαιρο.
Θα παρευρεθούν χορευτικά από Βόνιτσα, Άγιο Νικόλαο, Πάλαιρο, Μεσολλόγι, Καινούριο και Άρτα και θα χορέψουν παραδοσιακούς χορούς από όλη την Ελλάδα. 
   Η εκδήλωση θα είναι μεγάλη διαφήμιση για το Δήμο μας μιας και η Πάλαιρος είναι τουριστικό θέρετρο.

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση:
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 3.899,99 ευρώ υπό τον Κ.Α. 15-6471 με αριθμό ΠΑΥ Α-130/2016, για την διοργάνωση του 2ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Ελληνικών Χορών στην Πάλαιρο ως εξής:

-Αναθέτει την προμήθεια παραδοσιακών στολών στον Μελά Ιωάννη έναντι του ποσού των 806,45 ευρώ καθαρού ποσού και 193,55 ευρώ ΦΠΑ, 1.000,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την προμήθεια ειδών παντοπωλείου στον Αφοί Καραμποϊκη Ο.Ε. έναντι του ποσού των 362,90 ευρώ καθαρού ποσού και 87,10 ευρώ ΦΠΑ, 450,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος στον Μπίζο Μιχάλη έναντι του ποσού των 403,22 ευρώ καθαρού ποσού και 96,77 ευρώ ΦΠΑ, 499,99 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος στο Ανεμολόγιο Α.Ε. έναντι του ποσού των 806,45 ευρώ καθαρού ποσού και 193,55 ευρώ ΦΠΑ, 1.000,00 ευρώ σύνολο.
-Αναθέτει την παράθεση γεύματος στον Καρλέση Γεώργιο έναντι του ποσού των 766,13 ευρώ καθαρού ποσού και 183,87 ευρώ ΦΠΑ, 950,00 ευρώ σύνολο.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 45/2016.
Γι αυτό γράφτηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
........................

Διοργάνωση αναπαράστασης της Μάχης του Αετού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2016 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ « Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Και Ανάπτυξης Του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 47/2016
Στη Βόνιτσα σήμερα 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 συνήλθε το ΔΣ του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», που
ορίστηκε με την αριθ. 93/2014 απόφαση στις 19/09/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε συνεδρίαση με την υπ αριθ. 431/18-07-2016 πρόσκληση του
Προέδρου του Δ.Σ., που επιδόθηκε χωριστά στον καθένα από τα μέλη και τοιχοκολλήθηκε στο χώρο των ανακοινώσεων του Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν3463/06(ΦΕΚ 114/Α/206)(ΔΚΚ.)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, βρέθηκαν 4 παρόντες, ήτοι

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Παντελής Αποστολάκης, Πρόεδρος 
2. Τραυλός Σωτήριος, Αντιπρόεδρος 
3. Πανταζή Παναγιώτα, μέλος 
4. Κουτιβής Ευάγγελος, Μέλος μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπουμπούλη-Φραγκογιάννη Αφροδίτη, Μέλος
2. Γεροκωστόπουλος Κων/νος
3. Αντωνίου-Αντωνάκη Ρομπίνη Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Τα Πρακτικά τήρησε η Προϊσταμένη του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας», Λάμπρη Νεκταρία που έχει ορισθεί πρακτικογράφος.

Θέμα 6: Διοργάνωση αναπαράστασης της Μάχης του Αετού.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισερχόμενος στο 6 θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης, λόγο του κατεπείγοντος του θέματος και αφού συμφώνησε το συμβούλιο να συζητηθεί το θέμα, ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999 και των
άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από την συζήτηση του θέματος. Ουδείς δήλωσε ότι έχει κώλυμα η ασυμβίβαστο και στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε στο Δ.Σ. το θέμα της διοργάνωσης αναπαράστασης της Μάχης του Αετού την Τρίτη 9 Αυγούστου 2016 στον Αετό Μεδεώνος.

   Μετά την καταστροφή των υπό τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο ελληνικών στρατευμάτων στο Πέτα (4 Ιουλίου 1822), οι τουρκικές δυνάμεις με τους πασάδες Ομέρ Βρυώνη και Ρεσίτ Κιουταχή και, στρατιωτική δύναμη κοντά στους 10.000 τουρκαλβανούς απεφάσισαν να κατευθυνθούν προς κατάληψη του Μεσολογγίου. 
   Ο Ομέρ Βρυώνης με 6.000 άνδρες κατήλθε δια μέσου του Μακρυνόρους και Αχελώου, όπου στρατοπεδεύει στη Λεπενού και ο Ρεσίτ Κιουταχής με 4.000 άνδρες και τον Ισμαήλ Πλιάσσα αποβιβάστηκε στο Λουτράκι της Κατούνας.
    Εκείνη την εποχή και δη μετά την ήττα του Πέτα ο Άγγλος αρμοστής των Ιονίων Νήσων, Τόμ Μέτλαντ, δια της διπλωματικής οδού, απομάκρυνε από την νήσο Κάλαμος (απέναντι των Ακαρνανικών ακτών) όλα τα γυναικόπαιδα που  φιλοξενούνταν για ασφάλεια στο νησί. Έτσι οι πρόσφυγες αυτοί που ήταν όλοι τους Σουλιώτες και Ξηρομερίτες, γέμισαν τα παράλια απέναντι του Καλάμου (Μύτικας, Λύσιμος, Βερίνα, Βελά, Σταυρολιμιώνας), με εμφανή τον κίνδυνο να αιχμαλωτισθούν απ΄ τις δυνάμεις του Κιουταχή που είχε καταστρώσει , για να φτάσει στο Μεσολόγγι, το ακόλουθο σχέδιο , ήτοι :
Μέσω του οδικού άξονα : Λουτρακίου Κατούνας - Αετού – Ζάβιτσα - Μύτικα που θα περνούσε ο Κιουταχής , θα αιχμαλώτιζε περί τα 10.000 και πλέον γυναικόπαιδα που βρίσκονταν όπως προείπαμε στα παράλια των Ακαρνανικών ακτών και θα τα οδηγούσε στο Μεσολόγγι για τα σκλαβοπάζαρα , σαρώνοντας αναντίρρητα στο διάβα του από τον Αετό προς Μπαμπίνη – Χρυσοβίτσα – Λεσίνι – Μεσολόγγι και, από Αετό προς Ζάβιτσα και δια μέσω Τρυγοβίτσας – Δραγαμέστο – Λεσίνι θα έφθανε στο Μεσολόγγι .
    Όμως το φοβερό και καταχθόνιο σχέδιο των Τούρκων, βρέθηκε απέναντι στη σθεναρή αντίσταση των Ξηρομεριτών όπου στις 9 Αυγούστου 1822 στη θέση Πηγάδια , στον Προφήτη Ηλία στον Αετό Ξηρομέρου, διεξήχθη μεταξύ των τουρκικών δυνάμεων που επικεφαλής με 3.500 τουρκαλβανούς ήταν ο Ρεσίτ Πασάς της Κιουτάγιας ( ο γνωστός ως και Κιουταχής) και των ελληνικών δυνάμεων με 760 περίπου άνδρες , που επικεφαλής υπήρξε ο στρατηγός της Δυτικής Ελλάδος Γεώργιος Νικολού Βαρνακιώτης ( Βάρνακας ) συνεπικουρούμενος με επιφανείς , τότε , Οπλαρχηγούς, όπως τους: Θεόδωρος Γρίβας (Βόνιτσα), Δήμος Τσέλιος (Ζάβιτσα), Δημήτρης Παλιογιάννης (Βάτος), Ευστάθιος Κατσαρός (Λευκάδα-Βόνιτσα), Γιάννης Τσαούσης (Πλαγιά), Γιαννάκης Σουλτάνης (Μοναστηράκι), Αποστόλης Κουσουρής (Βάρνακας), Βασίλης Χασάπης (Δραγαμέστο) , Γεράσιμος Φωκάς και Γεράσιμος Πανάς (Κεφαλλονίτες), Γιάννης Μπουκουβάλας (Βάλτος), Κωνσταντής Βαλιανάκης (Αετός), Νίκος Τσέλιος (Δραγαμέστο) , Κωνσταντής Βέρρης (Μύτικας), Κώστας Γεροθανάσης (Πρόδρομος) κ.λπ. επιφανείς, τότε, Μπουλουξήδες.

    Όλοι αυτοί οι Οπλαρχηγοί και Μπουλουξήδες υπό τις οδηγίες και την αρχηγία του στρατηγού Γεωργίου Νικολού Βαρνακιώτη , συνήψαν την προαναφερθείσα τρομερή μάχη του Αετού που κράτησε εννέα ώρες , μάχη στην οποία πολέμησαν οι προαναφερθέντες αλλά και άλλοι άγνωστοι σε μας στρατιώτες και Οπλαρχηγοί.

Η μάχη αυτή διήρκησε σχεδόν μια ημέρα , με το πυρ να λάμπει εκατέρωθεν και να αστράφτουν τα μαχαίρια και τα σπαθιά , το δε ντουφέκι να βροντοχτυπάει απ΄ τους καθημαγμένους Ξηρομερίτες και η κλαγγή των όπλων με τις κραυγές τις ιαχές και τους αλαλαγμούς που υψώνονταν στους ουρανούς , αντηχούσαν εξαίσια στα απέναντι Ακαρνανικά όρη ( Μπούμιστος ) .
   Οι Ξηρομερίτες , μαχόμενοι σώμα με σώμα με τους Τούρκους που έτρεχαν άνω κάτω και αλληλοκτονούνταν , αναγκάζουν αυτούς σε άτακτο φυγή με αποτέλεσμα να επιστρέψουν στο Λουτράκι της Κατούνας , όπου υπήρχε η βάση του ανεφοδιασμού των Ομέρ Βρυώνη και Ρεσίτ Κιουταχή .
     Στη μάχη αυτή που ο ιστορικός Απόστολος Βακαλόπουλος την αποκαλεί τιτανομαχία και ήταν , σκοτώθηκαν 156 Τούρκοι και με λεία για τους Έλληνες αναρίθμητα λάφυρα οι δε απώλειες των ήταν μηδαμινές , μετρούμενες σε 5 νεκρούς Ξηρομερίτες και σε αντίστοιχους περίπου μικροτραυματισμούς .

Ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και μετά από συζήτηση:

Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την δαπάνη και διαθέτει πίστωση ποσού 250,00 ευρώ υπό τον Κ.Α. 15-6471 με αριθμό ΠΑΥ Α-132/2016, για την διοργάνωση αναπαράστασης της Μάχης του Αετού στον Αετό Μεδεώνος ως εξής:

Αναθέτει την ηχητική κάλυψη στην Λαμπρινή Φωτ. Λύσσαρη έναντι του ποσού των 201,61 ευρώ καθαρού ποσού και 48,39 ευρώ ΦΠΑ, 250,00 ευρώ σύνολο.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 47/2016.

Γι αυτό γράφτηκε το παρών πρακτικό και υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ

20 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

ΕΙΜΑΙ ΒΟΝΙΤΣΑΝΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ.Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΣΩ INTERNET ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΟ RADIOLEFKADA 88.4 FM ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΜΕ ΚΟΣΜΟ ΜΕ 6000 ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ;ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΩΦΕΛΗΘΕΙ;Η ΒΑΡΚΑΡΟΛΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΑΣ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝ ΚΟΣΤΟΣ.ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΑ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ....ΙΔΙΩΤΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ;

Ανώνυμος είπε...

Ας τους πει κάποιος, ότι τα λεφτά δεν είναι στραγάλια και δεν είμαστε υποχρεωμένοι σαν δημότες να πληρώνουμε τις ανάγκες αυτοπροβολής του Παντελή. Δεν ντρέπεστε λίγο; τόσα χρήματα για ποίο λόγο;

Ανώνυμος είπε...

Η μόνη σοβαρή εκδήλωση μέχρι τώρα είναι η μάχη του Αετού και αυτή την χρηματοδοτειτε με ψίχουλα. Φυσικό είναι σε έναν πρόεδρο Μέριμνας δεν πάει κανείς κόντρα.

Ανώνυμος είπε...

Πολιτιστικές εκδηλώσεις Δήμου Ακτίου Βόνιτσας Πρατινα -Σαρδέλα -κλαρίνα και ότι άλλο μπορεί κάποιος να φανταστεί. Εκτός ότι ντροπιάζει τους δημότες πρέπει να τους πληρώσουν και ολας να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη ,επειδή το επίπεδο των αρχόντων είναι μέχρι εκεί.

Ανώνυμος είπε...

Ένα έθιμο που ξεκίνησε από μια ομάδα γυναικών της Βόνιτσας που τότε μαθήτριες του εξατάξιου Γυμνασίου συμμετείχαν στην Βαρκαρόλα που διοργάνωσε ο καθηγητής Βόρος και ο μουσικός δάσκαλος Θάνος.
Ήταν τότε αρχές της δεκαετίας του 60, όπου η Βόνιτσα με την καθοδήγηση του καθηγητή Βόρου είχε δραστηριότητες θεάτρου, μουσική παιδεία με πάνω από 70 μουσικά όργανα, μια άνοιξη που άφησε στις ψυχές όλων την νοσταλγία.
Οι μαθητές του Λυκείου Βόνιτσας Ζαχαράκης Βαγγέλης, Πιστιόλας Βαγγέλης, Σταματέλος Βασίλης και Παπαβασίλης Δημήτρης συντόνισαν τις νότες τους με την βοήθεια του Θεόδωρου Παυλάκου (συνθέτης και τραγουδιστής) και τα μουσικά τους όργανα άπλωσαν την μουσική για δύο ώρες στην παραλία της Βόνιτσας.

ΤΟ 1960 Ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ο ΠΙΣΤΙΟΛΑΣ Ο ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗΣ ΗΤΑΝ ΑΓΈΝΝΗΤΟΙ. ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ.

Ανώνυμος είπε...

Είναι πολιτισμός τετοιου είδους εκδηλώσεις; πανηγύρια είναι ολα αυτα. ας κοιταξει ο δημος μας και τις γειτονικες πολεις την Πρέβεζα και την Λευκάδα.
Εκει γίνονται εκδηλώσεις πολιτισμού....

Ανώνυμος είπε...

Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν έχετε καθόλου φιλότιμο. Πολιτισμός είναι τα ατέλειωτα φαγοπότια του κυρ Παντελή; Δεν ντρέπεστε καθόλου; Αφήνετε ένα αδίστακτο και αμόρφωτο κοινωνικά και πολιτικά άνθρωπο να σας εξευτελίζει.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος Δήμος μετά από οποιαδήποτε εκδήλωση σε καιρούς που πεινάει ο κόσμος διοργανώνει φαγοπότια εκτός του δικού μας; Αυτά είναι αθλιότητες και δείχνουν ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το πολιτισμό.

Ανώνυμος είπε...

Δήμαρχε σε έχουν στείλει από τώρα στη Γαύδο και το Καστελόριζο. Ρεζιλεύουν το Δήμο τα καμώματα των Στούπα, Τσακάλη, Παντελή Αποστολάκη, Κατσαμπίρη. Είσαι ευάλωτος πολιτικά και όχι μόνο και κάνουν πάρτι με το δημόσιο χρήμα.

Ανώνυμος είπε...

Τη Δευτέρα 8 Αυγούστου 2016 θα μάθουν οι Δημότες πως λαμβάνονται οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Μέριμνας και Ανάπτυξης του Δήμου μας. Όλα τα μέλη του έχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει πάραυτα να τα αντικαταστήσει . Του άλλου είδους τις ευθύνες ήδη οι αρμόδιοι της συντεταγμένης πολιτείας τις ερευνούν.
Κώστας Θ Τριαντακωνσταντής
Μαθηματικός

Ανώνυμος είπε...

Κατήφορος..

taurus167 είπε...

Γιατι αυτοι ειμαστε .....Οπως ειπαν και παραπανω μονο πρατινα,αλογα και κλαρινα. Και θελανε να διωξουν τη μια και μοναδικη εκθεση ζωγραφικης που δεν χρεωνει το δημο για να κανουν την αιθουσα αποθηκη για τα ψαρια της βαρκαρολας. Καταλαβετε κυριοι της δημοτικης αρχης οτι αυτο δεν ειναι πολιτισμος!

Ανώνυμος είπε...

Όταν πληρώνουμε ρεύμα ΔΕΗ, πληρώνουμε και δημοτικά τέλη. 1,60 ευρώ/τμ είναι τα ΔΤ στο Δρυμό... . Πόσες ανταποδωτικές υπηρεσίες μας αντιστοιχούν άραγε... Είμαστε καλυμμένοι με ένα χορτοκοπτικο στους 3μετρους δρόμους, ή βγαινει και κανα ευρω για τίποτα σοβαρότερο (τα φθαρμένα μπαστούνια της γεώτρησής) που δεν μπορουμε να ποτίσουμε λέω εγω τώρα, ο απλός απολιτιστος κι αταιγος Μπαλιμπιώτης; (Δρυμιώτης, για τους μη γνωρίζοντες)

Ανώνυμος είπε...

Έχουν πέσει σαν αρπακτικά όρνεα στο δημοτικό χρήμα γιατί γνωρίζουν οι μισοί δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας ότι είναι η τελευταία τους ευκαιρία. Το θέμα είναι τι θα κάνουν οι άλλοι μισοί.

Ανώνυμος είπε...

Ποιος να καταλάβει taurus167 ; Ο Παντελής, ο Τσακάλης, ο Στούπας, ο Προδρομίτης, ο Μπαλάφας, ο Τραυλός, η Πανταζή, ο Χασακής, ο Σταχτιάρης, Ο Τραυλοστάθης, ο Κουνέλης, ο Κατσαμπίρης; Τι σχέση έχουν αυτοί με πολιτισμό;

Ανώνυμος είπε...

Εσείς οι ζαβερδιανοι μην φωνάζετε, πηγαίνετε στον αντιδήμαρχο σας τον Τσακαλη να σας πει τι σημαίνει πολιτισμός. Αυτούς ψηφίσατε.

Ανώνυμος είπε...

Όταν οι δημότες ψηφίζουν το Τσακάλη, το Παντελή Αποστολάκη , το Μπαλάφα τι καλύτερο από φαγοπότια περιμένετε; Δυστυχώς ο τόπος μας πάει από το κακό στο χειρότερο. Είπαμε να απαλλαγούμε από τον ανεκδιήγητο και αχόρταγο Σολδάτο και τη παρέα του και πέσαμε σε αδίστακτους νηστικούς. Αιδώς Αργείοι. Ντροπή σας σημαίνει αυτό για τους αμόρφωτους του Δήμου. Τάκουλα, Κατσαμπίρη και Λίτου που σας ψήφισα με απογοητεύσατε.

Ανώνυμος είπε...

Προβατα εχεισ σιγουρα.

Γ.Π. είπε...

Εσυ 11:35 μ.μ. κανε το σχολιο σου επωνυμα και οχι ανωνυμα. Καλα ο Τσακαλης ασχολειται με τα κοινα χρονια και μπορει να εχεις αποψη. Γιατι ομως βαζεις στην ιδια μοιρα τα παιδια που εκλεγονται για πρωτη φορα και πραγματικα προσφερουν σημαντικα και χωρις διαφημιση. Ενημερωθειτε πρωτα και μετα κρινετε. Γιατι πρεπει μαζι με τα ξερα να καιγονται και τα χλωρα? Γιατι αραγε δεν κρινετε επωνυμα αυτα που σας ενοχλουν και στα δημοτικα συμβουλια?

Ανώνυμος είπε...

εσυ γιατι δεν το κανεισ το σχολιο σου επώνυμα??????